Fortsätt till huvudinnehåll

En man sänd av Gud

 C G Hjelm, folktalare, humorist och profet - så kunde han själv annonsera sina möten - höll en gång en predikan i midsommartid. Ett utdrag ur den lyder, som följer: 

"Det är en gammal sed hos oss att vid den här högtiden talar om Johannes Döparen. Det är ett ord om honom som Johannes, aposteln, evangelisten och profeten säger; "En man uppträdde, sänd av Gud, hans namn var Johannes." Det ordet ville jag begagna som ett litet språngbräde för vad jag har att säga här ikväll. Vi skall lära oss och uppskatta de möjligheter vi har och förstå den tid i vilken vi lever och framför allt förstå och uppskatta den stund, det ögonblick vilket vi just nu befinner oss i. 

Om vi skulle jämföra den tid i vilken vi lever med den tid i vilken våra baptistiska förfäder levde för hundra år sen´ så kan vi karaktärisera dessa två skeenden på det sättet att för hundra år sedan, då hade våra trosförfäder kolossala svårigheter av vilka de försökte skapa möjligheter. Det var ett år då samtliga baptistpredikanter i Dalarna satt i fängelse. Det var en viss period på 1880-talet då en predikant som satt inne skrev till den lilla församlingen som han var föreståndare för, "medan jag sitter inne och ni är ute skall ni arbeta för Jesus, vinn själar till dess jag kommer ut så skall jag hjälpa er till dess ni åker in, och så kommer ni ut och då skall vi arbeta tillsammans till dess vi åker in allesammans och så sitter vi inne till dess vi kommer ut allesammans." På dessa fem år döptes 20000 personer.

De kunde konsten att av svårigheter skapa möjligheter. Vi befinner oss i en helt annan situation. Vår svårighet består i att skapa verkligheter av våra kolossala möjligheter. De som började detta verk i all ringhet, de skapade möjligheter av svårigheter. Nu har dessa möjligheter växt ut och vi må se till att de kan bliva verkligheter, - nu är frälsningens dag, nu kan vi göra någonting. Det enda ögonblick vi har det är nuet. Vilket underbart nu. Vi kan alla skapa någonting av det ögonblick som är nuet.

Det här ordet; En man uppträdde, sänd av Gud, hans namn var Johannes, säger oss korta men kolossalt  innehållsrika ord, en man. Vår tid behöver män. Och går det inte att få många så är han tacksam för en. En man. Man ska då man umgås med Gud och skall uträtta goda gärningar inte vara rädd för att bli ensam. Om vi skall vänta på det att vi skall få alla med oss, då kommer vi aldrig iväg, men är det så att vi ger oss iväg, även om vi måste gå ensamma så har vi givit hela världen ett exempel på hur man skall handla.

Låt oss därför stå för Gud även om vi skall stå ensamma. Låt mig också säga att Gud sänder sådana människor som lämnar sig åt Gud. Vi har många uttryck; frälst, född på nytt och förnyad och allt vad än det heter och nyligen träffade jag en broder som var nyförnyad.

När jag blev frälst, 31 december 1916 kl 4 på eftermiddagen i Betels metodistkyrka i Norrköping, då sade djävulen dagen efteråt till mig, - Blev du riktigt frälst igår? Ja, det blev jag!"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!