Fortsätt till huvudinnehåll

Är vi vakna?

 "När han kommer skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom" (Joh.16:8)

Är vi vakna, vilken märklig fråga? Det är klart att vi är vakna är det många som svarar. Vi håller på både det ena och det andra bibelordet, så det är klart att vi är vakna.

Så säger både den ene och den andre, då denna fråga kommer på tal. Då jag läser vad tidningar och tidskrifter meddelar oss kan jag inte klaga på att man saknar kunskap. Många är väl insatta inom sitt område och har en gedigen erfarenhet. Samtidigt kan vi inte blunda för vad skriften också säger, även om det inte ofta är någon som talar över detta, att vi inte skall hålla oss själva för kloka. Vi behöver Den Helige Ande som kan vägleda oss.

När Herrens Ande är å färde och det rör på sig, då uppenbarar det sig ofta "orosmoment" mitt ibland oss och ibland kan vi stå rådlösa och inte riktigt veta hur vi skall agera. Och andebedömningens gåva, hur vanlig är den egentligen? Då väckelsevindar blåste fram under det tidiga 60-talet var en utländsk man på besök i vårt land. Han uppgav sig att komma ifrån Nordamerika, men frågan är om han egentligen inte härstammade från något östeuropeiskt land. Han talade på maranatamöten och den tiden hade inte ännu det engelska språket fått genomkraft bland besökarna som trots allt ändå bestod av många unga deltagare. 

I slutet av hans predikan började ett kors att lysa i pannan och olja droppa ifrån hans händer. Många var fascinerade och såg en stor gudsman framför sig. Men det visade sig snart att denna man som gick under ett falskt namn var en bluffmakare som fejkade fram de religiösa symbolerna. Trots att flertalet andefyllda syskon var med och även smorda predikanter genomskådades han inte på en gång. Han lämnade snart landet och hans vidare öden är för mig okända. 

När andens vind blåser fram är det lätt att förstummas inför vad vi ser. Dock är inte allt så lätt att bedöma och dessa skojares framfart upprepas genom historien. Är vi vakna eller är vi så upptagna med vår egen lilla pusselbit så vi missar de andra områdena på trons väg? Eller som strutsen gömma oss undan det vi inte vill befatta oss med? 

Samhällsutvecklingen eskalerar med en våldsam fart och kanske har den fått gå bakåt nu i dessa coronatider. Men vad händer egentligen bakom de tunga draperierna, det är det nog många som undrar? Hur långt har vi kvar till det kontantlösa samhället? Vad händer i Israel, mellanöstern och Kina? Har den levande gudens församling någon framtid i Sverige? Frågorna är många och hos Herren är svaret. Är vi vakna nog att kunna lyssna eller är vi enbart upptagna med vad vi ser och hör? 

Låt oss inte glömma att hos Herren är makten. Vi behöver klara profetröster som vågar navigera mellan de olycksbringande skären i avfallets farvatten. Det finns så många "förstå-sig-på-are" i vår värld som gärna vill yttra sig i de mest skilda frågor. Tror du inte också vi behöver helgjutna lärjungar som sprider elden vidare, inte minst i vårt land? Är vi vakna nog att inse vårt misslyckande och våga be Herren själv om hjälp och förlåtelse. Jag önskar varje medvandrare nytt mod i kampen! Immanuel - Gud med oss!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!