Fortsätt till huvudinnehåll

Är vi vakna?

 "När han kommer skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom" (Joh.16:8)

Är vi vakna, vilken märklig fråga? Det är klart att vi är vakna är det många som svarar. Vi håller på både det ena och det andra bibelordet, så det är klart att vi är vakna.

Så säger både den ene och den andre, då denna fråga kommer på tal. Då jag läser vad tidningar och tidskrifter meddelar oss kan jag inte klaga på att man saknar kunskap. Många är väl insatta inom sitt område och har en gedigen erfarenhet. Samtidigt kan vi inte blunda för vad skriften också säger, även om det inte ofta är någon som talar över detta, att vi inte skall hålla oss själva för kloka. Vi behöver Den Helige Ande som kan vägleda oss.

När Herrens Ande är å färde och det rör på sig, då uppenbarar det sig ofta "orosmoment" mitt ibland oss och ibland kan vi stå rådlösa och inte riktigt veta hur vi skall agera. Och andebedömningens gåva, hur vanlig är den egentligen? Då väckelsevindar blåste fram under det tidiga 60-talet var en utländsk man på besök i vårt land. Han uppgav sig att komma ifrån Nordamerika, men frågan är om han egentligen inte härstammade från något östeuropeiskt land. Han talade på maranatamöten och den tiden hade inte ännu det engelska språket fått genomkraft bland besökarna som trots allt ändå bestod av många unga deltagare. 

I slutet av hans predikan började ett kors att lysa i pannan och olja droppa ifrån hans händer. Många var fascinerade och såg en stor gudsman framför sig. Men det visade sig snart att denna man som gick under ett falskt namn var en bluffmakare som fejkade fram de religiösa symbolerna. Trots att flertalet andefyllda syskon var med och även smorda predikanter genomskådades han inte på en gång. Han lämnade snart landet och hans vidare öden är för mig okända. 

När andens vind blåser fram är det lätt att förstummas inför vad vi ser. Dock är inte allt så lätt att bedöma och dessa skojares framfart upprepas genom historien. Är vi vakna eller är vi så upptagna med vår egen lilla pusselbit så vi missar de andra områdena på trons väg? Eller som strutsen gömma oss undan det vi inte vill befatta oss med? 

Samhällsutvecklingen eskalerar med en våldsam fart och kanske har den fått gå bakåt nu i dessa coronatider. Men vad händer egentligen bakom de tunga draperierna, det är det nog många som undrar? Hur långt har vi kvar till det kontantlösa samhället? Vad händer i Israel, mellanöstern och Kina? Har den levande gudens församling någon framtid i Sverige? Frågorna är många och hos Herren är svaret. Är vi vakna nog att kunna lyssna eller är vi enbart upptagna med vad vi ser och hör? 

Låt oss inte glömma att hos Herren är makten. Vi behöver klara profetröster som vågar navigera mellan de olycksbringande skären i avfallets farvatten. Det finns så många "förstå-sig-på-are" i vår värld som gärna vill yttra sig i de mest skilda frågor. Tror du inte också vi behöver helgjutna lärjungar som sprider elden vidare, inte minst i vårt land? Är vi vakna nog att inse vårt misslyckande och våga be Herren själv om hjälp och förlåtelse. Jag önskar varje medvandrare nytt mod i kampen! Immanuel - Gud med oss!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid