Fortsätt till huvudinnehåll

Är vi vakna?

 "När han kommer skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom" (Joh.16:8)

Är vi vakna, vilken märklig fråga? Det är klart att vi är vakna är det många som svarar. Vi håller på både det ena och det andra bibelordet, så det är klart att vi är vakna.

Så säger både den ene och den andre, då denna fråga kommer på tal. Då jag läser vad tidningar och tidskrifter meddelar oss kan jag inte klaga på att man saknar kunskap. Många är väl insatta inom sitt område och har en gedigen erfarenhet. Samtidigt kan vi inte blunda för vad skriften också säger, även om det inte ofta är någon som talar över detta, att vi inte skall hålla oss själva för kloka. Vi behöver Den Helige Ande som kan vägleda oss.

När Herrens Ande är å färde och det rör på sig, då uppenbarar det sig ofta "orosmoment" mitt ibland oss och ibland kan vi stå rådlösa och inte riktigt veta hur vi skall agera. Och andebedömningens gåva, hur vanlig är den egentligen? Då väckelsevindar blåste fram under det tidiga 60-talet var en utländsk man på besök i vårt land. Han uppgav sig att komma ifrån Nordamerika, men frågan är om han egentligen inte härstammade från något östeuropeiskt land. Han talade på maranatamöten och den tiden hade inte ännu det engelska språket fått genomkraft bland besökarna som trots allt ändå bestod av många unga deltagare. 

I slutet av hans predikan började ett kors att lysa i pannan och olja droppa ifrån hans händer. Många var fascinerade och såg en stor gudsman framför sig. Men det visade sig snart att denna man som gick under ett falskt namn var en bluffmakare som fejkade fram de religiösa symbolerna. Trots att flertalet andefyllda syskon var med och även smorda predikanter genomskådades han inte på en gång. Han lämnade snart landet och hans vidare öden är för mig okända. 

När andens vind blåser fram är det lätt att förstummas inför vad vi ser. Dock är inte allt så lätt att bedöma och dessa skojares framfart upprepas genom historien. Är vi vakna eller är vi så upptagna med vår egen lilla pusselbit så vi missar de andra områdena på trons väg? Eller som strutsen gömma oss undan det vi inte vill befatta oss med? 

Samhällsutvecklingen eskalerar med en våldsam fart och kanske har den fått gå bakåt nu i dessa coronatider. Men vad händer egentligen bakom de tunga draperierna, det är det nog många som undrar? Hur långt har vi kvar till det kontantlösa samhället? Vad händer i Israel, mellanöstern och Kina? Har den levande gudens församling någon framtid i Sverige? Frågorna är många och hos Herren är svaret. Är vi vakna nog att kunna lyssna eller är vi enbart upptagna med vad vi ser och hör? 

Låt oss inte glömma att hos Herren är makten. Vi behöver klara profetröster som vågar navigera mellan de olycksbringande skären i avfallets farvatten. Det finns så många "förstå-sig-på-are" i vår värld som gärna vill yttra sig i de mest skilda frågor. Tror du inte också vi behöver helgjutna lärjungar som sprider elden vidare, inte minst i vårt land? Är vi vakna nog att inse vårt misslyckande och våga be Herren själv om hjälp och förlåtelse. Jag önskar varje medvandrare nytt mod i kampen! Immanuel - Gud med oss!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo