Fortsätt till huvudinnehåll

Psalm 37

 Vi läser i Ps.37 verserna 10 och 11 följande:-Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta. Men de ödmjuka skall besitta landet och hugnas av stor frid. 

 Vilket hopp. Vilken lysande, strålande framtid som väntar på oss. Hugnas betyder glädjas, tillfredsställas tröstas. Vi gläds i hoppet, vi tillfredsställs av honom själv och tröstas av att snart är han här. 

Det ryktas om krig i höst, om en andra våg av coronaepidemin, om omfattande arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa och tempelbygge i Jerusalem. Med vårt mänskliga förstånd kan vi knappt omfatta allt. Den som inte ser att världen är i den Ondes våld( 1 Joh.5:19) är väl närmast blind. Hur framtiden blir vet vi inte med säkerhet, vi kan endast ana konturerna av detta. 

Är det skrämselpropaganda du vill förmedla här? Min förhoppning är att du inte skall uppfatta det så. Att Jesu andra tillkommelse inte är ett hot mot dig och dina planer, någonting som går utanför din kontroll och ditt medvetande, utan en möjlighet till verklig gemenskap med honom, huvudet för församlingen. En möjlighet att komma med på det himmelska bröllopet. 

I vilken följd händelserna i den yttersta tiden sker är ännu höljt i dunkel. Tidigare fanns det förkunnare som reste omkring med färdigtryckta planscher med en klar linje på att just i denna ordning skulle allt ske. Säkert i bästa välmening och övertygelse på det de sade. Alla gånger blev det inte i den ordningen. 

Flertalet teorier florerar ymnigt om när Han kommer. Skall vi vara med om hela vedermödan eller inte? Vreden skall vi undslippa säger oss skriften ( Rom.5:9, 1 Tess 1:10) Samtidigt heter det; I en stund då ingen väntar det skall Människosonen komma (Matt.24:44).

Det predikas inte så ofta om Jesu tillkommelse längre. Lewi Pethrus sade på sin tid:- Nu predikas det om Jesu tillkommelse. Den tid kommer då det inte predikas om detta, och då skall han komma. 

Många bibelord har minst två eller tre olika betydelser och även om de kan verka motsäga varandra är de olika tolkningarna riktiga. Inte undra på att bibeln kan vara svårförstådd ibland. 

Den inledande versen talar med säkerhet till judarna om tillståndet i det som vi brukar kalla för tusenårsriket. Den ogudaktige är inte där och landet befolkas av ödmjuka, fridsamma invånare. Wow, vad härligt! Om vi, församlingen är med i tusenårsriket eller inte överlämnar jag åt någon annan att förklara.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!