Fortsätt till huvudinnehåll

Några citat från de gamla kämparnas penna


-Om inte vi själva vaknar upp! Så kommer någon annan att ersätta oss och bära vårt kors och på så sätt stjäla vår krona.                                                                                       William Booth.


-Om Guds församling mer påtagligt klädde sig i resdräkt (Luk. 12:35-36) så skulle världen se och förstå, att vi anse denna jord som ett främlingsland, genom vilket vi endast är stadda på resa och ej som ett hemland, där man hårt fastgör sina bopålar.                                             John Ongman.


-Den som har ett obegränsat tålamod och en tyglad tunga går segrande genom världen.                                      Emil Gustafson.

-Livets högsta ideal börjar i timmermannen Josefs verkstad. Världsförsonaren började sin verksamhet med att ingå i och helga våra jordiska plikter. Skaparen fattade yxan och tar sågen i sin hand för att timra. Ja, han timrade palats och gyllene salar åt Adams fallna släkte och gick sedan att öppna himlen över en försonad värld. Och han ville gärna inlägga så mycket av sina evighetstankar i vårt liv, som det mänskliga kan inrymma. Många syns tro att en kristen behöver Guds Ande blott i andliga ting och att endast predikanten behöver Andens dop! Detta är ett stort misstag. Man behöver Guds Ande lika mycket för att vara människa, en sann människa, sådan som Gud från evighet hade tänkt sig henne. Det är inte bara som helgon, utan som människor vi skall bära Människosonens bild. Vilken underbar vishet skulle inte uppenbaras genom församlingen inför furstedömen och väldigheter i det himmelska (Ef 2) och en tvivlande mänsklighet på jorden, om Guds barn gjorde allt efter hans föreskrift i Jesu namn och till Guds ära! (Kol.3:17) Vilket solsken en mor skulle föra med sig, om hon varje morgon kom ned från ett samtal med Gud och vilken skön harmoni vårt liv skulle uppenbara, om vi gjorde allt efter den bild, som Herren hade visat oss på berget. Församlingen skulle vara en stormakt under närvarande tid, då vi är så många, om alla Guds barn kände ansvar att förhärliga Gud i sin kallelse och var sanningsälskande, pålitliga och trofasta själar. Men vi är alltför lata och försumliga då det gäller att i våra liv omsätta och förverkliga de intryck som Herrens Ande ger. Tillämpad kristendom i vardagslivet är just vad tiden behöver.                                   Emil Gustafson


-O, människa, här stundar storm. Vem du än är, så skall din levnadsbyggnad prövas med slagregn, flod och vind. Bygg dig därför ett hus av Bergspredikans virke på Bergspredikans berg! Var klok! Gräv djupt! (Luk 6:47-49) Gräv bort allt självets sand! Och bygg på klippan, sådan Gud har lagt henne! Gör golv av självkännedom, väggar av rättfärdighet, tak av tålamod, nio fönster av salighet, släpp in kärlekens sol; tapetsera med frid, möblera med fröjd och håll snyggt med renhjärtenhet; och låt ej elden slockna på bönens härd; och var alltid hemma hos dig själv. Få fick ett hem, ty de lärde aldrig konsten att bygga med. Bergspredikans nåd. Och många tappade sitt hem vid tröskeln eller förlorade sitt hem, därför att han inte blev hemma. Bergspredikans hus är himmelrikshemmet här nere (Hebr 12:18-24) och motsvaras av härlighetshemmet där uppe, ja, det eviga hemmet däruppe! Barn, hemåt, hemåt! Hem, hem till rummet, berett till icke-handgjorda boningen, till synd,-suck och tårfria hyddan! Hem, hem till mångmila guldstad med portar av pärlor och gator av guld! Hem, hem! Ack ja, snart är vi hemma!               N. P Wetterlund


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo