Några citat från de gamla kämparnas penna


-Om inte vi själva vaknar upp! Så kommer någon annan att ersätta oss och bära vårt kors och på så sätt stjäla vår krona.                                                                                       William Booth.


-Om Guds församling mer påtagligt klädde sig i resdräkt (Luk. 12:35-36) så skulle världen se och förstå, att vi anse denna jord som ett främlingsland, genom vilket vi endast är stadda på resa och ej som ett hemland, där man hårt fastgör sina bopålar.                                             John Ongman.


-Den som har ett obegränsat tålamod och en tyglad tunga går segrande genom världen.                                      Emil Gustafson.

-Livets högsta ideal börjar i timmermannen Josefs verkstad. Världsförsonaren började sin verksamhet med att ingå i och helga våra jordiska plikter. Skaparen fattade yxan och tar sågen i sin hand för att timra. Ja, han timrade palats och gyllene salar åt Adams fallna släkte och gick sedan att öppna himlen över en försonad värld. Och han ville gärna inlägga så mycket av sina evighetstankar i vårt liv, som det mänskliga kan inrymma. Många syns tro att en kristen behöver Guds Ande blott i andliga ting och att endast predikanten behöver Andens dop! Detta är ett stort misstag. Man behöver Guds Ande lika mycket för att vara människa, en sann människa, sådan som Gud från evighet hade tänkt sig henne. Det är inte bara som helgon, utan som människor vi skall bära Människosonens bild. Vilken underbar vishet skulle inte uppenbaras genom församlingen inför furstedömen och väldigheter i det himmelska (Ef 2) och en tvivlande mänsklighet på jorden, om Guds barn gjorde allt efter hans föreskrift i Jesu namn och till Guds ära! (Kol.3:17) Vilket solsken en mor skulle föra med sig, om hon varje morgon kom ned från ett samtal med Gud och vilken skön harmoni vårt liv skulle uppenbara, om vi gjorde allt efter den bild, som Herren hade visat oss på berget. Församlingen skulle vara en stormakt under närvarande tid, då vi är så många, om alla Guds barn kände ansvar att förhärliga Gud i sin kallelse och var sanningsälskande, pålitliga och trofasta själar. Men vi är alltför lata och försumliga då det gäller att i våra liv omsätta och förverkliga de intryck som Herrens Ande ger. Tillämpad kristendom i vardagslivet är just vad tiden behöver.                                   Emil Gustafson


-O, människa, här stundar storm. Vem du än är, så skall din levnadsbyggnad prövas med slagregn, flod och vind. Bygg dig därför ett hus av Bergspredikans virke på Bergspredikans berg! Var klok! Gräv djupt! (Luk 6:47-49) Gräv bort allt självets sand! Och bygg på klippan, sådan Gud har lagt henne! Gör golv av självkännedom, väggar av rättfärdighet, tak av tålamod, nio fönster av salighet, släpp in kärlekens sol; tapetsera med frid, möblera med fröjd och håll snyggt med renhjärtenhet; och låt ej elden slockna på bönens härd; och var alltid hemma hos dig själv. Få fick ett hem, ty de lärde aldrig konsten att bygga med. Bergspredikans nåd. Och många tappade sitt hem vid tröskeln eller förlorade sitt hem, därför att han inte blev hemma. Bergspredikans hus är himmelrikshemmet här nere (Hebr 12:18-24) och motsvaras av härlighetshemmet där uppe, ja, det eviga hemmet däruppe! Barn, hemåt, hemåt! Hem, hem till rummet, berett till icke-handgjorda boningen, till synd,-suck och tårfria hyddan! Hem, hem till mångmila guldstad med portar av pärlor och gator av guld! Hem, hem! Ack ja, snart är vi hemma!               N. P Wetterlund


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt