Fortsätt till huvudinnehåll

Några citat från de gamla kämparnas penna


-Om inte vi själva vaknar upp! Så kommer någon annan att ersätta oss och bära vårt kors och på så sätt stjäla vår krona.                                                                                       William Booth.


-Om Guds församling mer påtagligt klädde sig i resdräkt (Luk. 12:35-36) så skulle världen se och förstå, att vi anse denna jord som ett främlingsland, genom vilket vi endast är stadda på resa och ej som ett hemland, där man hårt fastgör sina bopålar.                                             John Ongman.


-Den som har ett obegränsat tålamod och en tyglad tunga går segrande genom världen.                                      Emil Gustafson.

-Livets högsta ideal börjar i timmermannen Josefs verkstad. Världsförsonaren började sin verksamhet med att ingå i och helga våra jordiska plikter. Skaparen fattade yxan och tar sågen i sin hand för att timra. Ja, han timrade palats och gyllene salar åt Adams fallna släkte och gick sedan att öppna himlen över en försonad värld. Och han ville gärna inlägga så mycket av sina evighetstankar i vårt liv, som det mänskliga kan inrymma. Många syns tro att en kristen behöver Guds Ande blott i andliga ting och att endast predikanten behöver Andens dop! Detta är ett stort misstag. Man behöver Guds Ande lika mycket för att vara människa, en sann människa, sådan som Gud från evighet hade tänkt sig henne. Det är inte bara som helgon, utan som människor vi skall bära Människosonens bild. Vilken underbar vishet skulle inte uppenbaras genom församlingen inför furstedömen och väldigheter i det himmelska (Ef 2) och en tvivlande mänsklighet på jorden, om Guds barn gjorde allt efter hans föreskrift i Jesu namn och till Guds ära! (Kol.3:17) Vilket solsken en mor skulle föra med sig, om hon varje morgon kom ned från ett samtal med Gud och vilken skön harmoni vårt liv skulle uppenbara, om vi gjorde allt efter den bild, som Herren hade visat oss på berget. Församlingen skulle vara en stormakt under närvarande tid, då vi är så många, om alla Guds barn kände ansvar att förhärliga Gud i sin kallelse och var sanningsälskande, pålitliga och trofasta själar. Men vi är alltför lata och försumliga då det gäller att i våra liv omsätta och förverkliga de intryck som Herrens Ande ger. Tillämpad kristendom i vardagslivet är just vad tiden behöver.                                   Emil Gustafson


-O, människa, här stundar storm. Vem du än är, så skall din levnadsbyggnad prövas med slagregn, flod och vind. Bygg dig därför ett hus av Bergspredikans virke på Bergspredikans berg! Var klok! Gräv djupt! (Luk 6:47-49) Gräv bort allt självets sand! Och bygg på klippan, sådan Gud har lagt henne! Gör golv av självkännedom, väggar av rättfärdighet, tak av tålamod, nio fönster av salighet, släpp in kärlekens sol; tapetsera med frid, möblera med fröjd och håll snyggt med renhjärtenhet; och låt ej elden slockna på bönens härd; och var alltid hemma hos dig själv. Få fick ett hem, ty de lärde aldrig konsten att bygga med. Bergspredikans nåd. Och många tappade sitt hem vid tröskeln eller förlorade sitt hem, därför att han inte blev hemma. Bergspredikans hus är himmelrikshemmet här nere (Hebr 12:18-24) och motsvaras av härlighetshemmet där uppe, ja, det eviga hemmet däruppe! Barn, hemåt, hemåt! Hem, hem till rummet, berett till icke-handgjorda boningen, till synd,-suck och tårfria hyddan! Hem, hem till mångmila guldstad med portar av pärlor och gator av guld! Hem, hem! Ack ja, snart är vi hemma!               N. P Wetterlund


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar