Fortsätt till huvudinnehåll

Alla dessa upp...


Tänk, vad många ord, som börjar på upp- som är så centrala i kristendomen. Låt oss kika på detta för att se om det kan förehålla sig så. 

Uppenbarelsen- Gud blev människa, steg ner till jorden och bodde mitt ibland oss.

Upplevelsen, det vi brukar kalla för frälsning. Vi kan verkligen säga- Det gamla är förbi, se, något nytt har kommit. Vi kan uppleva gemenskap med Jesus Kristus.

Uppståndelsen. Genom den övervanns synden, döden och ondskan.

Uppfarelsen då Jesus återvände till himlen.

Uppdraget, att föra ut evangelium till hela världen.

Upprättelsen för den enskilda människan.

Uppgivandet av sin gamla människa för att födas till en ny, genom anden vattnet och blodet.

Upptagandet i församlingen.

Uppgiften du får i Guds rike.

Uppbyggelsen då du studerar skriften. 

Upphöjandet av Jesus i bön och lovsång.

Uppryckandet till himlen.


Se där, tolv olika upp. Måhända inte ett alldeles fulltonigt evangelium men de viktigaste sanningarna finns uppenbarade här. Är uppmärksam för korrigering. Både till fostran och uppmuntran.Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar