Fortsätt till huvudinnehåll

Gammal predikan

 Söndagskväll

Delar med mig en predikan hållen Maria Bebådelsedag för ca 200 år sen av Jacob Otto Hoof. Det är visserligen ett halvt år sen årets Maria Bebådelsedags söndag var men jag tror att dessa ord kan vara till uppmuntran för någon.

-Du som klagar att dina synder är för stora, för svåra, för gamla, besynnerliga, värre än andras och kanske sådana som ha namn av synd mot Den Helige Ande, tillbakafall ur nåden, förhärdelse, förstockelse och sådant mer, så frågar jag dig om du inte tror, att dessa synder härleda och ha sin upprinnelse från Adams fall? Är det, som det verkligen är, ur denna onda källa utflutet så finns där bot, hjälp, förlåtelse och frälsning därför i Jesu blod, ty han har botat all den skada, som oss Adam hade gjort. Så låter det för syndare på nådens glada bebådelsedag. Halleluja!

Han har lidit för våra synder ock icke allenast för våra utan ock för hela världens. Människa hör! Den som inte duger till annat han duger dock till att bli salig. Publikaner, skökor, tjuvar, rövare, bolare, trollkarlar, svärjare, drinkare och alla världens hemliga och uppenbara syndare, de som nödgas gå i järn och bo i mörker inom vita murar och slutligen få kläda stegel och hjul kunna bliva saliga med och under de villkor Guds Ord föreskriver. Och du uppenbara nådens föraktare, som avsvurit dig nåd och försoning, din synd låg också med bland hela världens på den stora viktskålen, då Guds nåd och gåva genom Jesus Kristus låg på den andra och den senare ändå mycket mer.

Läs, min människa, Romarbrevets femte kapitel, så skall du få se att Kristi förtjänst tog inte allenast jämvikt  med hela människosläktets syndaskuld utan vägde mycket mer. Utan i varje vers av detta kapitel, finns så rika yttranden av anda, liv och övertygelse om Kristi förtjänsts och överträffande värde att alla tvivel borde nedtystas. 

Skriften talar tydligt om den saken med tydliga ord; Se, Guds Lamm! som borttager världens synd. Vilken synd ska man tro sig till att taga undan här? Ingen, Halleluja! Sådana budskap bära fridens änglar till syndare på jorden på syndens glada bebådelsedag. 

Jacob Otto Hoof verkade som präst i gränstrakterna mellan Västergötland och Halland. Hans anhängare kallades för hoofianer. Detta var för länge sen, innan folkväckelsernas tid då Svenska kyrkan hade monopol på allt vad kristendom hette. 

Då denna predikan "hade premiär" var Sverige något helt annorlunda mot idag. Från att då ha befunnit sig i lagiskhetens dike, har vi nu 200 år senare gottat ner oss i laglöshetens dike, nåja nästan i alla fall. Det är då rakt inte lätt att vandra på vägen. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid