Fortsätt till huvudinnehåll

Gammal predikan

 Söndagskväll

Delar med mig en predikan hållen Maria Bebådelsedag för ca 200 år sen av Jacob Otto Hoof. Det är visserligen ett halvt år sen årets Maria Bebådelsedags söndag var men jag tror att dessa ord kan vara till uppmuntran för någon.

-Du som klagar att dina synder är för stora, för svåra, för gamla, besynnerliga, värre än andras och kanske sådana som ha namn av synd mot Den Helige Ande, tillbakafall ur nåden, förhärdelse, förstockelse och sådant mer, så frågar jag dig om du inte tror, att dessa synder härleda och ha sin upprinnelse från Adams fall? Är det, som det verkligen är, ur denna onda källa utflutet så finns där bot, hjälp, förlåtelse och frälsning därför i Jesu blod, ty han har botat all den skada, som oss Adam hade gjort. Så låter det för syndare på nådens glada bebådelsedag. Halleluja!

Han har lidit för våra synder ock icke allenast för våra utan ock för hela världens. Människa hör! Den som inte duger till annat han duger dock till att bli salig. Publikaner, skökor, tjuvar, rövare, bolare, trollkarlar, svärjare, drinkare och alla världens hemliga och uppenbara syndare, de som nödgas gå i järn och bo i mörker inom vita murar och slutligen få kläda stegel och hjul kunna bliva saliga med och under de villkor Guds Ord föreskriver. Och du uppenbara nådens föraktare, som avsvurit dig nåd och försoning, din synd låg också med bland hela världens på den stora viktskålen, då Guds nåd och gåva genom Jesus Kristus låg på den andra och den senare ändå mycket mer.

Läs, min människa, Romarbrevets femte kapitel, så skall du få se att Kristi förtjänst tog inte allenast jämvikt  med hela människosläktets syndaskuld utan vägde mycket mer. Utan i varje vers av detta kapitel, finns så rika yttranden av anda, liv och övertygelse om Kristi förtjänsts och överträffande värde att alla tvivel borde nedtystas. 

Skriften talar tydligt om den saken med tydliga ord; Se, Guds Lamm! som borttager världens synd. Vilken synd ska man tro sig till att taga undan här? Ingen, Halleluja! Sådana budskap bära fridens änglar till syndare på jorden på syndens glada bebådelsedag. 

Jacob Otto Hoof verkade som präst i gränstrakterna mellan Västergötland och Halland. Hans anhängare kallades för hoofianer. Detta var för länge sen, innan folkväckelsernas tid då Svenska kyrkan hade monopol på allt vad kristendom hette. 

Då denna predikan "hade premiär" var Sverige något helt annorlunda mot idag. Från att då ha befunnit sig i lagiskhetens dike, har vi nu 200 år senare gottat ner oss i laglöshetens dike, nåja nästan i alla fall. Det är då rakt inte lätt att vandra på vägen. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj