Fortsätt till huvudinnehåll

Från mörker till ljus

"Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom en uggla bland ruiner. Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket." (Ps.102:7,8)

Vid första anblick verkar detta vara en märklig text om två fåglar. Studerar vi verserna mer noggrant finner vi en människa i svår själsnöd, som utgjuter sitt inre för sin himmelske Far. Och det har vi rätt att göra. De gånger som livet känns i botten, vi är djupt deprimerade eller vi orkar inte lyfta fanan, så får vi anförtro oss åt vår Herre. 

När alla dessa meningslösa " varför " förstör nattsömnen, då får vi ropa till Gud. Vi kanske inte alltid får något tydligt svar eller upplever att Han finns hos oss, men vi får ändå bulta på dörren till hans rika förrådshus och be om hjälp. Klappar vi tillräckligt många gånger, skall han då inte öppna och gå oss till mötes.

Du kanske tänker att Gud, han har nog sina favoriter som han rikligen välsignar, men inte hör då jag dit? Det händer att vi människor kan vara så nedstämda att vi ej ser allt det goda han vill ge oss, att tvivlets tjocka töcken döljer de glädjeämnen som likväl finns. Den som någon gång övervintrat i dödsskuggans dal vet hur hopplöst allt kan vara och ibland tar det tid att återhämta sig. 

En depression är inte alltid orsakat av onda andar, vi kan vara utarbetade, allmänt trötta eller omgivna av yttre förhållanden som drar ner människan. Livet består ju som bekant inte enbart av solsken. Den grå meningslösa, trista vardagen som inte bjuder på några större överraskningar kan dra ner oss, ensamheten utan gemenskap med andra vänner, trossyskon eller människor kan göra livet grått och tungt. Matar du dig dessutom ständigt med information om hur stort avfallet eskalerat i kristenheten, hur hade du tänkt dig att se ljuset bakom ridån, klara av att ständigt konfronteras med mörka krafter? 

Innan du ropar om nåd är han redo att svara. Kan vi förnimma den stilla susningen genom nattens skugglandskap? Hur mörkt och hopplöst det än kan se ut, så finns han bakom molnen ändå. Tag din bibel och slå upp något ord till glädje för din invärtes människa. Lyssna på den inre sången som kanske finns långt inne i själen. Sången om Golgata, nåden och hans trofasthet. 

När Saul var anfäktad spelade David harpa för honom. Det lindrande de mörka tankarna. Lovsången kan också föra dig bort från hopplöshetens dimmarker, in i ljusets färgrika boning, lyfta din blick från dina bekymmer, nederlag och ovisshet till hans underbara kraftstation och ladda dina batterier med sin sötma. Glöm inte bort honom, hur du än har det.

Tänk att det finns en vän som dig älskar, dig förstår och som känner dig bra. Trygghet hos honom får du ha, Halleluja!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Nuet och ålderdomen

 " Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas om vilka du skall säga: "Jag finner icke behag i dem'. " ( Predikaren 12: 1 ) Jag har en vän som idag fyller 65 år. Fyller pensionär som det så vackert heter. 65 år är ingen hög ålder, idag, många är då fortfarande vid god vigör. Ett liv varar 70 - 80 år, heter det visst också ( Ps. 90: 10 ), fast många lever längre än så och att bli 100 år är inte ovanligt längre. I takt med att den västerländska levnadsstandarden stigit, har välfärden ökat! Hur framtiden blir, det vet vi inte. Den bild, som Predikaren målar upp då den beskriver ålderdomen är allt annat än ljus och föga uppbygglig för den moderna nutidsmänniskans tankevärld. Det heter nämligen följande i de återstående verserna i det 12:te kapitlet: " ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra, och de sta