Fortsätt till huvudinnehåll

Från mörker till ljus

"Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom en uggla bland ruiner. Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket." (Ps.102:7,8)

Vid första anblick verkar detta vara en märklig text om två fåglar. Studerar vi verserna mer noggrant finner vi en människa i svår själsnöd, som utgjuter sitt inre för sin himmelske Far. Och det har vi rätt att göra. De gånger som livet känns i botten, vi är djupt deprimerade eller vi orkar inte lyfta fanan, så får vi anförtro oss åt vår Herre. 

När alla dessa meningslösa " varför " förstör nattsömnen, då får vi ropa till Gud. Vi kanske inte alltid får något tydligt svar eller upplever att Han finns hos oss, men vi får ändå bulta på dörren till hans rika förrådshus och be om hjälp. Klappar vi tillräckligt många gånger, skall han då inte öppna och gå oss till mötes.

Du kanske tänker att Gud, han har nog sina favoriter som han rikligen välsignar, men inte hör då jag dit? Det händer att vi människor kan vara så nedstämda att vi ej ser allt det goda han vill ge oss, att tvivlets tjocka töcken döljer de glädjeämnen som likväl finns. Den som någon gång övervintrat i dödsskuggans dal vet hur hopplöst allt kan vara och ibland tar det tid att återhämta sig. 

En depression är inte alltid orsakat av onda andar, vi kan vara utarbetade, allmänt trötta eller omgivna av yttre förhållanden som drar ner människan. Livet består ju som bekant inte enbart av solsken. Den grå meningslösa, trista vardagen som inte bjuder på några större överraskningar kan dra ner oss, ensamheten utan gemenskap med andra vänner, trossyskon eller människor kan göra livet grått och tungt. Matar du dig dessutom ständigt med information om hur stort avfallet eskalerat i kristenheten, hur hade du tänkt dig att se ljuset bakom ridån, klara av att ständigt konfronteras med mörka krafter? 

Innan du ropar om nåd är han redo att svara. Kan vi förnimma den stilla susningen genom nattens skugglandskap? Hur mörkt och hopplöst det än kan se ut, så finns han bakom molnen ändå. Tag din bibel och slå upp något ord till glädje för din invärtes människa. Lyssna på den inre sången som kanske finns långt inne i själen. Sången om Golgata, nåden och hans trofasthet. 

När Saul var anfäktad spelade David harpa för honom. Det lindrande de mörka tankarna. Lovsången kan också föra dig bort från hopplöshetens dimmarker, in i ljusets färgrika boning, lyfta din blick från dina bekymmer, nederlag och ovisshet till hans underbara kraftstation och ladda dina batterier med sin sötma. Glöm inte bort honom, hur du än har det.

Tänk att det finns en vän som dig älskar, dig förstår och som känner dig bra. Trygghet hos honom får du ha, Halleluja!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!