Fortsätt till huvudinnehåll

Kristus i er

"Kristus i er, vårt salighetshopp" (Kol.1:27)

Bland de mer svårbegripliga bibelord är detta, Kristus i er. Vänta nu, vad menar du, bor Kristus i oss? Dog han inte på ett kors, uppstod och återvände till himlen? Hur kan han då bo hos mig? 

Att vi inte med vårt ringa förstånd, förstår hur allt ligger till är inte så konstigt. Detta är nämligen en av de hemligheter som Paulus talar om, - Kristus i er. Genom frälsningen flyttar Kristi Ande in hos dig, det betyder inte att vi alla går runt som små Jesus gestalter, utan att hans Ande bor i oss. Att ha Jesus i hjärtat. 

Skillnaden mellan att Jesus bor i mig och att han vandrar bredvid mig kan då lätt bli flummig. Ibland behöver vi inte heller förstå alla detaljer, hur det hela egentligen förhåller sig och ligger till. Det räcker med att vi tror. Jag vet att jag tror och det bär mig över livets hav ända hem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!