Fortsätt till huvudinnehåll

Noa, Job och Daniel

"Om då därinne fanns dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv, säger Herren. " ( Hes.14:14 )

Av alla de många helgon och stora gudsmän vi möter på gamla testamentets blad, väljer Herren dessa tre, då han framställer förebilder i en situation då avguderiet blommade och folket vandrade sin egen väg långt, långt bort från Herrens ansikte. Israels otrohet var värre än vad Gud kunde acceptera, det fanns ingen hejd på ondskan och dess vansinnigheter. 

Noa, Daniel och Job framstår som de vilka Gud finner mest behag i. Nu måste vi komma ihåg att detta skedde under det gamla förbundets tid, innan Sonens återlösning för den fallna mänskligheten. Om vi skulle få frågan; vilka tre från det gamla förbundets tid är "andligast", levde närmast Gud eller hur vi nu skulle välja att framställa frågan, är det dessa tre vi då skulle svarat. Det finns gott om kandidater att föreslå; Moses, Abraham,  Josef, kung David, Elia, Enok eller varför inte Samuel? Alla dessa levde nära Herren och kunde väl ha lyfts upp såsom aktuella exempel. 

Det är intressant att just dessa tre omnämns; det finns väl knappast någon som predikat så länge, utan att ge upp, som just Noa. Under 150 års tid predikade han omvändelse till ett ohörsamt släkte, innan den stora katastrofen kom, som ödelade den dåtida världen. "Genom tron var det som Noa sedan han fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till." ( Hebr.11:7)

Ingen annan av gamla testamentets profeter fick blicka in i framtiden och se händelser långt fram i tiden som den unge Daniel. Han är ju också den profet som Jesus hänvisar till i sitt eskatologiska tal i Matteus tjugofjärde kapitel. Daniel var full av vishet, - en sådan som Gud givit -, då han trädde fram inför konung Nebukadnessar för att uttyda den märkliga skrift på väggen, då en hand drev en jordisk konung till fullständigt vanvett av rädsla på Belsassars gästabud. (Dan.kap.5)

Då det gäller att bli prövad av Herren och lida, utan att på något sätt skuldbelägga Gud, intar Job en särställning. Trots alla försök att få honom till att anklaga Gud lyckas inte hans vänner få honom därtill. "Om Jobs ståndaktighet har ni hört, och ni har sett vilken utgång Herren beredde; Ty Herren är nåderik och barmhärtig." (Jak.5:11) 

Dessa tre levde ett liv långt ifrån vad någon annan av oss nutida kristna gör, det tror jag de flesta av oss är överens om. De ägde en särskild relation till himlens Gud och intar sin plats i historien, ständigt ifrågasatta av nutidens lärde och förståsigpåare. 

Den värld som de levde i skiljer sig, av helt förståeliga skäl, markant åt från vår tid. Likväl finner vi likheter då det gäller gudlöshet, ondska och egoism. Vad vår värld idag behöver är kvinnor och män som lever nära Herren, uthålliga trots nederlag, som inte ger upp utan trofast år efter år fortsätter, trots att man inte ser några synliga resultat! Övervinnare på trons och lydnadens väg.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj