Fortsätt till huvudinnehåll

Noa, Job och Daniel

"Om då därinne fanns dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv, säger Herren. " ( Hes.14:14 )

Av alla de många helgon och stora gudsmän vi möter på gamla testamentets blad, väljer Herren dessa tre, då han framställer förebilder i en situation då avguderiet blommade och folket vandrade sin egen väg långt, långt bort från Herrens ansikte. Israels otrohet var värre än vad Gud kunde acceptera, det fanns ingen hejd på ondskan och dess vansinnigheter. 

Noa, Daniel och Job framstår som de vilka Gud finner mest behag i. Nu måste vi komma ihåg att detta skedde under det gamla förbundets tid, innan Sonens återlösning för den fallna mänskligheten. Om vi skulle få frågan; vilka tre från det gamla förbundets tid är "andligast", levde närmast Gud eller hur vi nu skulle välja att framställa frågan, är det dessa tre vi då skulle svarat. Det finns gott om kandidater att föreslå; Moses, Abraham,  Josef, kung David, Elia, Enok eller varför inte Samuel? Alla dessa levde nära Herren och kunde väl ha lyfts upp såsom aktuella exempel. 

Det är intressant att just dessa tre omnämns; det finns väl knappast någon som predikat så länge, utan att ge upp, som just Noa. Under 150 års tid predikade han omvändelse till ett ohörsamt släkte, innan den stora katastrofen kom, som ödelade den dåtida världen. "Genom tron var det som Noa sedan han fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till." ( Hebr.11:7)

Ingen annan av gamla testamentets profeter fick blicka in i framtiden och se händelser långt fram i tiden som den unge Daniel. Han är ju också den profet som Jesus hänvisar till i sitt eskatologiska tal i Matteus tjugofjärde kapitel. Daniel var full av vishet, - en sådan som Gud givit -, då han trädde fram inför konung Nebukadnessar för att uttyda den märkliga skrift på väggen, då en hand drev en jordisk konung till fullständigt vanvett av rädsla på Belsassars gästabud. (Dan.kap.5)

Då det gäller att bli prövad av Herren och lida, utan att på något sätt skuldbelägga Gud, intar Job en särställning. Trots alla försök att få honom till att anklaga Gud lyckas inte hans vänner få honom därtill. "Om Jobs ståndaktighet har ni hört, och ni har sett vilken utgång Herren beredde; Ty Herren är nåderik och barmhärtig." (Jak.5:11) 

Dessa tre levde ett liv långt ifrån vad någon annan av oss nutida kristna gör, det tror jag de flesta av oss är överens om. De ägde en särskild relation till himlens Gud och intar sin plats i historien, ständigt ifrågasatta av nutidens lärde och förståsigpåare. 

Den värld som de levde i skiljer sig, av helt förståeliga skäl, markant åt från vår tid. Likväl finner vi likheter då det gäller gudlöshet, ondska och egoism. Vad vår värld idag behöver är kvinnor och män som lever nära Herren, uthålliga trots nederlag, som inte ger upp utan trofast år efter år fortsätter, trots att man inte ser några synliga resultat! Övervinnare på trons och lydnadens väg.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid