Fortsätt till huvudinnehåll

Noa, Job och Daniel

"Om då därinne fanns dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv, säger Herren. " ( Hes.14:14 )

Av alla de många helgon och stora gudsmän vi möter på gamla testamentets blad, väljer Herren dessa tre, då han framställer förebilder i en situation då avguderiet blommade och folket vandrade sin egen väg långt, långt bort från Herrens ansikte. Israels otrohet var värre än vad Gud kunde acceptera, det fanns ingen hejd på ondskan och dess vansinnigheter. 

Noa, Daniel och Job framstår som de vilka Gud finner mest behag i. Nu måste vi komma ihåg att detta skedde under det gamla förbundets tid, innan Sonens återlösning för den fallna mänskligheten. Om vi skulle få frågan; vilka tre från det gamla förbundets tid är "andligast", levde närmast Gud eller hur vi nu skulle välja att framställa frågan, är det dessa tre vi då skulle svarat. Det finns gott om kandidater att föreslå; Moses, Abraham,  Josef, kung David, Elia, Enok eller varför inte Samuel? Alla dessa levde nära Herren och kunde väl ha lyfts upp såsom aktuella exempel. 

Det är intressant att just dessa tre omnämns; det finns väl knappast någon som predikat så länge, utan att ge upp, som just Noa. Under 150 års tid predikade han omvändelse till ett ohörsamt släkte, innan den stora katastrofen kom, som ödelade den dåtida världen. "Genom tron var det som Noa sedan han fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till." ( Hebr.11:7)

Ingen annan av gamla testamentets profeter fick blicka in i framtiden och se händelser långt fram i tiden som den unge Daniel. Han är ju också den profet som Jesus hänvisar till i sitt eskatologiska tal i Matteus tjugofjärde kapitel. Daniel var full av vishet, - en sådan som Gud givit -, då han trädde fram inför konung Nebukadnessar för att uttyda den märkliga skrift på väggen, då en hand drev en jordisk konung till fullständigt vanvett av rädsla på Belsassars gästabud. (Dan.kap.5)

Då det gäller att bli prövad av Herren och lida, utan att på något sätt skuldbelägga Gud, intar Job en särställning. Trots alla försök att få honom till att anklaga Gud lyckas inte hans vänner få honom därtill. "Om Jobs ståndaktighet har ni hört, och ni har sett vilken utgång Herren beredde; Ty Herren är nåderik och barmhärtig." (Jak.5:11) 

Dessa tre levde ett liv långt ifrån vad någon annan av oss nutida kristna gör, det tror jag de flesta av oss är överens om. De ägde en särskild relation till himlens Gud och intar sin plats i historien, ständigt ifrågasatta av nutidens lärde och förståsigpåare. 

Den värld som de levde i skiljer sig, av helt förståeliga skäl, markant åt från vår tid. Likväl finner vi likheter då det gäller gudlöshet, ondska och egoism. Vad vår värld idag behöver är kvinnor och män som lever nära Herren, uthålliga trots nederlag, som inte ger upp utan trofast år efter år fortsätter, trots att man inte ser några synliga resultat! Övervinnare på trons och lydnadens väg.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!