Fortsätt till huvudinnehåll

Farfar

Idag skulle min farfar Gottfrid ha fyllt 128 år. Jag var blott tre år gammal då han hemförlovades så jag har inga personliga minnen från honom. Låt mig ändå berätta något om honom. 
Han var något av en "byns starke man" genom att han var den störste arbetsgivaren i byn. Kvarnägare och sedermera sågverksidkare.  Få hade väl också större familj än han, tretton barn, eller för att citera hans egen vokabulär, sex och ett halvt dussin barn.
Han tog sin tro på fullaste allvar. Visserligen var tron ibland dyster och allvarlig,  men vad skall vi vänta oss av de som leva i det halvschaurtuanska Halland. Varje morgon innan arbetsdagen knäböjde han en timme och bad för människor i bygden. Och på söndagarna efter gudstjänsten samlades familjen till husandakt i salen. Hans trogna hustru Alida skötte hemmet. 
1938 drabbades familjen av en tragedi. Över en natt brann kvarnen ned till grunden och han stod blottställd sitt företag. Livsverket var förstört och det var bara att börja om från början igen. Med nio barn var det många munnar som behövde mättas. Med nya tag uppbygdes kvarnen igen. Varför drabbades då en gudfruktig familj? Ingen aning. Kanske får vi svar någon gång under evigheten. Sågen levde dock kvar som familjeföretag ända fram tills för ett par år sedan. En from man som verkade lokalt. Som kuriosa kan jag nämna att han även var med uppe I Stockholm 1914 på bondetåget och på den efterföljande slottsmiddagen. 
84 år gammal var hans jordeliv slut.
Han verkade troget på sin post. Och i bönekammaren utkämpades strider. Gottfrid levde I ett Sverige som inte längre finns kvar. Under ungdomen byggde han också stenbroar och det finns de som menar att han egentligen skulle satsat på den banan istället. Nu blev det aldrig så. 
En brobyggare som kom med Guds frid. I en  tid då Sverige var världens rikaste land. I vår allt mer dystra tid behövs brobyggare mellan människor som utstrålar Guds frid? Är du en av dem?


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!