Fortsätt till huvudinnehåll

Lära och liv

" Var och en som överskrider och inte förbliver i Kristi lära, han har inte Gud : den som förblir i läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och icke medför denna lära, så mottag honom inte i era hus och bjud honom inte välkommen. Ty den som bjuder honom välkommen, gör sig delaktig i  hans onda verk. "  ( 2 Joh. Brev v. 9-11)

Oj, oj, oj, det var hårda ord från kärlekens apostel Johannes. Men låt oss då komma ihåg att han vurmar för läran, att inte ett annat evangelium skall skymma Kristus och hans försoningsverk. Bibeln är verkligen skarp emot villolärorna, så skarp att vi till och med inte skall ha något som helst umgänge med de som förespråkar en annan trosuppfattning. 
Särskilt viktigt är det dock för den som är nyfrälst och som inte har kunskap och inte alltid heller förmåga att skilja mellan andar. Förresten, det behöver inte heller endast gälla nyfrälsta, vi gammelkristna har ofta nog så svårt att navigera oss fram till den lugna hamnen, genom alla grynnor och skär. 
Läran är viktig men livet är nödvändigt för att läran skall kunna levas ut. Och att inte beblanda sig med främmande gudar är något som himlens Gud inte accepterar.
I vår tid vimlar det av villoläror och många väktarbloggar varnar i skarpa ordalag för allt samröre med dem. Faran är dock att till sist återstår inget som är renlärligt nog för att kunna odla någon gemenskap med, är det inte det ena så är det det andra eller det tredje, fjärde eller femte och jag står ensam, isolerad utan församling och möjlighet att bli både till välsignelse men också få möjligheten bli korrigerad och få svar på frågor, tankar och funderingar.
Du kanske söker den fullkomliga församlingen. Minns att om du mot all förmodan skulle finna den någonstans så är den inte längre fullkomlig den dag du inträder i den. Låt oss värna och slå vakt om läran men skall vi följa fullt ut blir det med största sannolikhet väldigt ensamt. Men så hade Mästaren det. Trots att han hade stora folkskaror kring sig, en egenhändigt vald tolvmannagrupp lärjungar, många beundrare men få efterföljare , var han ändå många gånger ensam. Det tänker vi inte alltid på. Varför det, jo,därför att han levde på ett annat plan, i en tät, intim gemenskap med sin Far. 
Läran och livet går hand i hand. Inget sant Kristusliv utan läran och ingen levande kristendom utan den uppståndne. 
Lära, leva, lida - var dag närmare hans återkomst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s