Fortsätt till huvudinnehåll

Guds vapenrustning

 I Efesiebrevets sjätte kapitel möter vi en beskrivning på något som kallas för Guds vapenrustning. Dess syfte är att skydda oss ifrån allt det onda, särskilt synden och annat som vill komma emellan och störa relationen mellan oss och vår Frälsare. Inte oväntat används liknelsen med en soldat som står redo för att dra ut i strid. - Till vapen upp, till vapen upp, till vapen upp för Gud!

 i Vers 12 heter det: " Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna"

Striden är således förlagd på det andliga området med många gånger osynliga fiender. "Stå därför omgjordade kring edra länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar". Paulus börjar med att lyfta upp något väldigt viktigt, nämligen sanningen. Ty sanningen skall göra er fria! Släpper vi in lögnen i den andliga striden blir det snart kapitulation och nederlag. Skall vi möta lögnens furste med egna lögner eller med Guds Ords sanningar? Icke mot sanningen utan allenast för sanningen förmår vi något (2 Kor. 13:8). Ärlighet varar längst, brukar vi också säga. De ord, vilka Moses fick mottaga på Sinai berg och skrev ned på stentavlor innehålla även detta: "Du skall icke ljuga" Låt oss tillämpa detta i den andliga striden!

Hur viktigt det är att tala sanning har knappast undkommit någon nu.... och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Trons vila ger oss rätt att softa och ha det skönt samtidigt som vi höjer fanan. Ty utan strid ej någon seger vinnes och utan seger ingen hjärtefrid. När det gäller beredvilligheten hos oss är det lätt att skylla på fienden och hans onda anhang. I själva verket är det ofta vår bekvämlighet som är den verkliga boven, skall jag? Visst har vi erfarenhet av detta.

- Och tag alltid trons sköld, varmed ni skall kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Märkväl trons sköld, inte gärningarnas, frimodighetens eller moralens sköld. Den levande tron övervinner allt. Ty detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro (1 Joh. 5:4)

-Och låt giva er frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Genom frälsningen är du beskyddad i och med Jesu blod och försoning, du kan lägga dina tankar som du brottas med inför Jesus som kan ge dig verklig frid. Framför allt berör frälsningens hjälm tankeverksamheten, för det är ofta uppe i skallen många strider utkämpas och många hämndaktioner skapas. På med frälsningens hjälm så att det ej verkställs! Lev i Ordet så kommer inte makterna åt dig på samma sätt. Tro som det står, gör som det står så får du som det står säger vi ibland. Är det värt att pröva?

-Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i Anden och fördenskull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.


Det berättas om gudsmannen Smith Wigglesworth i Stor-Brittanien att han en natt vaknade och såg att självaste djävulen satt i rummet. Han såg på honom, sade: Var det bara du, vände sig om och sov vidare. Han var iklädd vapenrustningen eller hur ....

Se vi tåga fram med sköld och med baner ut till strid för Gud och seger han oss ger. Han är med; vi vapnen ej få lägga ner, förrän Jesus ropar: Kom! 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj