Guds vapenrustning

 I Efesiebrevets sjätte kapitel möter vi en beskrivning på något som kallas för Guds vapenrustning. Dess syfte är att skydda oss ifrån allt det onda, särskilt synden och annat som vill komma emellan och störa relationen mellan oss och vår Frälsare. Inte oväntat används liknelsen med en soldat som står redo för att dra ut i strid. - Till vapen upp, till vapen upp, till vapen upp för Gud!

 i Vers 12 heter det: " Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna"

Striden är således förlagd på det andliga området med många gånger osynliga fiender. "Stå därför omgjordade kring edra länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar". Paulus börjar med att lyfta upp något väldigt viktigt, nämligen sanningen. Ty sanningen skall göra er fria! Släpper vi in lögnen i den andliga striden blir det snart kapitulation och nederlag. Skall vi möta lögnens furste med egna lögner eller med Guds Ords sanningar? Icke mot sanningen utan allenast för sanningen förmår vi något (2 Kor. 13:8). Ärlighet varar längst, brukar vi också säga. De ord, vilka Moses fick mottaga på Sinai berg och skrev ned på stentavlor innehålla även detta: "Du skall icke ljuga" Låt oss tillämpa detta i den andliga striden!

Hur viktigt det är att tala sanning har knappast undkommit någon nu.... och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Trons vila ger oss rätt att softa och ha det skönt samtidigt som vi höjer fanan. Ty utan strid ej någon seger vinnes och utan seger ingen hjärtefrid. När det gäller beredvilligheten hos oss är det lätt att skylla på fienden och hans onda anhang. I själva verket är det ofta vår bekvämlighet som är den verkliga boven, skall jag? Visst har vi erfarenhet av detta.

- Och tag alltid trons sköld, varmed ni skall kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Märkväl trons sköld, inte gärningarnas, frimodighetens eller moralens sköld. Den levande tron övervinner allt. Ty detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro (1 Joh. 5:4)

-Och låt giva er frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Genom frälsningen är du beskyddad i och med Jesu blod och försoning, du kan lägga dina tankar som du brottas med inför Jesus som kan ge dig verklig frid. Framför allt berör frälsningens hjälm tankeverksamheten, för det är ofta uppe i skallen många strider utkämpas och många hämndaktioner skapas. På med frälsningens hjälm så att det ej verkställs! Lev i Ordet så kommer inte makterna åt dig på samma sätt. Tro som det står, gör som det står så får du som det står säger vi ibland. Är det värt att pröva?

-Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i Anden och fördenskull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.


Det berättas om gudsmannen Smith Wigglesworth i Stor-Brittanien att han en natt vaknade och såg att självaste djävulen satt i rummet. Han såg på honom, sade: Var det bara du, vände sig om och sov vidare. Han var iklädd vapenrustningen eller hur ....

Se vi tåga fram med sköld och med baner ut till strid för Gud och seger han oss ger. Han är med; vi vapnen ej få lägga ner, förrän Jesus ropar: Kom! 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt