Källan flödar idag

Dagens sång

O syskon låt oss dricka utur källan, Som klar och frisk nu ständigt väller fram. Den öppnades av Jesus Krist, vår Herre. Då han på korset tog vår synd och skam.

Kör: Den väller Härligt Den väller mäktigt. Och här får alla dricka som blott vill. Ty se den räcker för alla släkten. Fast många druckit re´n den räcker till.

Och du som törstar efter friska flöden. Var stilla blott nu invid källans rand. Och giv dig tid att dricka djupt och sakta Och strömmen härlig fyller dig med fröjd.

Och djupare du dricker, mer det smakar. Du vila ständigt får vid källans rand. Ty se du finner att den källans vatten. Den giver åt din ande kraft och mod.

Och sedan styrkt utav dess friska flöden. Du tala vill för andra själar om. Var de sin törst skall kunna nu få släcka. Du ropa vill till andra, kom, o kom.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt