Fortsätt till huvudinnehåll

Två viktiga ord !


      I mitt förra inlägg skrev jag något om den brustna förlåten. Ordet förlåt har två betydelser, dels det stora skynket i templet i Jerusalem, men ofta är det något annat vi tänker på då vi hör ordet förlåt. Betoningen är visserligen olika i det talade språket jämfört med det skrivna. Ändå är betydelsen av orden av stort evighetsvärde. Den brustna förlåten och försoningens betydelse tog jag upp i mitt förra inlägg. Utan den skulle vi inte nå himlen. Den andra betydelsen av ordet förlåt har även det konsekvenser för evigheten. Att förlåta sin nästa. När jag var ung tänkte jag ibland att nu har vi kommit så långt i vår överlåtelse att det där med förlåtelse det är inte så viktigt längre. Ack hur fel jag hade! 

På samma sätt kunde jag tycka att bedja Fader Vår bönen mest var något religiöst, något som kyrkliga och "halvfromma" höll på med. Vi som tillhörde t.ex pingströrelsen eller var med i maranata behövde inte bedja den bönen eftersom vi var så "fria". Jag tror att jag inte var den ende som resonerade så. Ändå innehåller den bönen så mycket. Vad säger Jesus strax efter att han i sin bergspredikan lärt de församlade att be, jo, följande mycket allvarliga och rent mänskligt sett nästan omöjliga ord,-Ty om ni förlåter människorna deras försyndelser, så skall ock er himmelska far förlåta er; men om ni inte förlåten människorna deras försyndelser så skall ej heller er Far förlåta er era försyndelser(Matt.6:14-15).

 Oj oj oj vart tog nu den där julgubbe-Jesus vägen? Talade han verkligen på det här viset?  Dömer Gud oss efter detta då vi nalkas nådens och bönens tron är det ej så underligt om vi inte får bönesvar. Betyder det då att himlen är stängd  om vi inte förlåter? Tack och lov har han överlämnat domen åt Sonen! Det viktigaste är att ha allt klart med Gud.  Att förlåta sin nästa är alla gånger inte enkelt. Ibland måste vi be Gud om kraft och hjälp till att klara av detta. Ändå är det segervägen. 

Den som fått mycket förlåtet han älskar och mycket. En som har erfarenhet av detta är aposteln Petrus, mannen som i provets stund ivrigt förnekade sin Herre och Mästare men som efter Jesu död och uppståndelse blev trefaldigt upprättad då den uppståndne uppenbarade sig för honom på stranden frågande: Simon Petrus älskar du mig? Samme Petrus tog kommandot på den första pingstdagen då Anden föll. Han skriver i sitt första brevs fjärde kapitel verserna sexton till nitton följande allvarsord:- Men om någon lider som en kristen så må han inte blygas utan prisa Gud i detta namn. Ty det är tid att domen skall begynna på Guds hus;men om den först begynner på oss, vad bliver deras ände som icke hörsamma Guds glädjebudskap? Och om den rättfärdige med möda frälses, var skall man då få se den ogudaktige och syndaren? Därför må även de som lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom-en trofast Skapare-i välgörenhet. (Åkesons översättning) -Ty vår Gud är till och med en förtärande eld(Hebr12:29). 

Vågar du låta bli att förlåta din nästa? När du ser din egen synd i ljuset av Jesu försoning blir det lättare att förlåta. Även om det för stunden kan verka orättvist, meningslöst och dumt.   Två viktiga ord för "pilgrimsvandraren i tiden", förlåt och förlåt! 


Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj