Fortsätt till huvudinnehåll

Två viktiga ord !


      I mitt förra inlägg skrev jag något om den brustna förlåten. Ordet förlåt har två betydelser, dels det stora skynket i templet i Jerusalem, men ofta är det något annat vi tänker på då vi hör ordet förlåt. Betoningen är visserligen olika i det talade språket jämfört med det skrivna. Ändå är betydelsen av orden av stort evighetsvärde. Den brustna förlåten och försoningens betydelse tog jag upp i mitt förra inlägg. Utan den skulle vi inte nå himlen. Den andra betydelsen av ordet förlåt har även det konsekvenser för evigheten. Att förlåta sin nästa. När jag var ung tänkte jag ibland att nu har vi kommit så långt i vår överlåtelse att det där med förlåtelse det är inte så viktigt längre. Ack hur fel jag hade! 

På samma sätt kunde jag tycka att bedja Fader Vår bönen mest var något religiöst, något som kyrkliga och "halvfromma" höll på med. Vi som tillhörde t.ex pingströrelsen eller var med i maranata behövde inte bedja den bönen eftersom vi var så "fria". Jag tror att jag inte var den ende som resonerade så. Ändå innehåller den bönen så mycket. Vad säger Jesus strax efter att han i sin bergspredikan lärt de församlade att be, jo, följande mycket allvarliga och rent mänskligt sett nästan omöjliga ord,-Ty om ni förlåter människorna deras försyndelser, så skall ock er himmelska far förlåta er; men om ni inte förlåten människorna deras försyndelser så skall ej heller er Far förlåta er era försyndelser(Matt.6:14-15).

 Oj oj oj vart tog nu den där julgubbe-Jesus vägen? Talade han verkligen på det här viset?  Dömer Gud oss efter detta då vi nalkas nådens och bönens tron är det ej så underligt om vi inte får bönesvar. Betyder det då att himlen är stängd  om vi inte förlåter? Tack och lov har han överlämnat domen åt Sonen! Det viktigaste är att ha allt klart med Gud.  Att förlåta sin nästa är alla gånger inte enkelt. Ibland måste vi be Gud om kraft och hjälp till att klara av detta. Ändå är det segervägen. 

Den som fått mycket förlåtet han älskar och mycket. En som har erfarenhet av detta är aposteln Petrus, mannen som i provets stund ivrigt förnekade sin Herre och Mästare men som efter Jesu död och uppståndelse blev trefaldigt upprättad då den uppståndne uppenbarade sig för honom på stranden frågande: Simon Petrus älskar du mig? Samme Petrus tog kommandot på den första pingstdagen då Anden föll. Han skriver i sitt första brevs fjärde kapitel verserna sexton till nitton följande allvarsord:- Men om någon lider som en kristen så må han inte blygas utan prisa Gud i detta namn. Ty det är tid att domen skall begynna på Guds hus;men om den först begynner på oss, vad bliver deras ände som icke hörsamma Guds glädjebudskap? Och om den rättfärdige med möda frälses, var skall man då få se den ogudaktige och syndaren? Därför må även de som lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom-en trofast Skapare-i välgörenhet. (Åkesons översättning) -Ty vår Gud är till och med en förtärande eld(Hebr12:29). 

Vågar du låta bli att förlåta din nästa? När du ser din egen synd i ljuset av Jesu försoning blir det lättare att förlåta. Även om det för stunden kan verka orättvist, meningslöst och dumt.   Två viktiga ord för "pilgrimsvandraren i tiden", förlåt och förlåt! 


Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar