Fortsätt till huvudinnehåll

Den största händelsen

 Den största händelsen som ägt rum i vår värld och som förändrade människans tillstånd jämtemot sin Skapare hände i Jerusalem för knappt 2000 år sedan. Guds enfödde Son som ca 33 år tidigare fötts såsom människa, levt ett oerhört verksamt utgivande och heligt liv, hängde nu på ett kors, anklagad för bland annat hädelse. Han kom till sina egna men de tog inte emot honom. De kände helt enkelt inte igen sin efterlängtade Messias. Efter att han i djupaste nöd och förtvivlan utropat: Det är fullbordat gav han upp andan. Då dånade det till i templet och det stora tunga draperiet som skilt åt det allra heligaste från det heligaste bröts mitt itu.

                                                                                                                                           På sabbatsdagens morgon tre dar senare var två kvinnor på väg mot Jesu grav för att smörja hans kropp. Istället för en förseglad sten framför graven mötte de en eller två änglar som proklamerade glädjebudskapet: Han är inte här, Han är uppstånden! Genom sin död och uppståndelse hade han övervunnit mörkret och ondskan. Människan hade nu genom Jesus Kristus tillträde till Fadern. Gud hade nu genom Sonens lydnad försonat världen med sig själv. Inte för att Gud på något sätt skulle behöva försonas  utan för att du och jag skulle kunna få gemenskap med honom genom nya förbundets blod in i det allra heligaste i det att han åt oss invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -det är genom sitt kött (Hebr:10:20). Kort och gott; du kan bli frälst genom att tro på Honom som Gud har sänt, Jesus Kristus. Detta gör att vi kan kalla oss för Guds barn vilket vi ock är. -Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud.( 2 Kor.5:21)          

   Den gamla kyrkoherden N P Wetterlund skrev på sin tid; -Långfredagen är en Guds domsdag. Då gick en dom över världen (Joh12:31) men inte en dom över den kalla rättfärdigheten. Denna den gudomliga rättvisans dag är framskjuten till yttersta dagen.Utan den var den barmhärtiga rättfärdighetens vägbrytande dom till världens frälsning. Det var den skapande, flödande rättfärdighetens vågbrytande dom som bröt syndens, skuldens och dödens andemakt genom Lammets övervinnande, en nådesdom, som i grund rev upp och rev ner frälsningsomöjligheten och lade frälsningsmöjligheten i dess ställe. Alltså ingen slutuppgörelse med fienden på långfredagen. Vilddjuret endast övervanns.Det finns ännu till. Synd, skuld och straffanden är inte utrotad ur världen. Mörkret regera än över alla som på jorden bo. Hela världen är ännu i den ondes våld. Guds vrede från himlen uppenbaras alltjämt över människors ogudaktighet och orättfärdighet (Rom1:18) Ondskan går sin breda kungsväg genom tidevarven och stiger åter igen till himlens höjd på Harmageddon. 

                                                                                                                              Det finns många sånger som handlar om försoningen. En av dessa följer här. Översatt från engelska av Paul Ongman och till samma melodi som "O sole mio"                           


                                                               Hit ned till gruset Ifrån himlaljuset,Min Gud och Frälsare kom att mig livet ge. Han kom att födas i ett stall och dödas Uppå ett kors likt en missgärningsman. Kör: Vad gränslös kärlek att han så älskat, Mitt arma hjärta som var så kallt.Han som mig skapat går själv i döden Och mig försonar och blir mitt allt.  Han kom så ringa för att frälsning bringa Där inget hopp fanns kvar men allt förlorat var. Den glans han hade han åsido lade Att lyfta syndarn upp till himlens tron.        Så Gudaordet kött och blod är vordet, Det är en hemlighet men dock en verklighet. O, kärleksunder I de mörka stunder Jag vet att evigt han densamme är!
Kommentarer

  1. Målle sjöng in en fin version av den sången.

    Mig når du på e-postadressen larzg@hotmail, om du vill.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid