Fortsätt till huvudinnehåll

Den största händelsen

 Den största händelsen som ägt rum i vår värld och som förändrade människans tillstånd jämtemot sin Skapare hände i Jerusalem för knappt 2000 år sedan. Guds enfödde Son som ca 33 år tidigare fötts såsom människa, levt ett oerhört verksamt utgivande och heligt liv, hängde nu på ett kors, anklagad för bland annat hädelse. Han kom till sina egna men de tog inte emot honom. De kände helt enkelt inte igen sin efterlängtade Messias. Efter att han i djupaste nöd och förtvivlan utropat: Det är fullbordat gav han upp andan. Då dånade det till i templet och det stora tunga draperiet som skilt åt det allra heligaste från det heligaste bröts mitt itu.

                                                                                                                                           På sabbatsdagens morgon tre dar senare var två kvinnor på väg mot Jesu grav för att smörja hans kropp. Istället för en förseglad sten framför graven mötte de en eller två änglar som proklamerade glädjebudskapet: Han är inte här, Han är uppstånden! Genom sin död och uppståndelse hade han övervunnit mörkret och ondskan. Människan hade nu genom Jesus Kristus tillträde till Fadern. Gud hade nu genom Sonens lydnad försonat världen med sig själv. Inte för att Gud på något sätt skulle behöva försonas  utan för att du och jag skulle kunna få gemenskap med honom genom nya förbundets blod in i det allra heligaste i det att han åt oss invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -det är genom sitt kött (Hebr:10:20). Kort och gott; du kan bli frälst genom att tro på Honom som Gud har sänt, Jesus Kristus. Detta gör att vi kan kalla oss för Guds barn vilket vi ock är. -Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud.( 2 Kor.5:21)          

   Den gamla kyrkoherden N P Wetterlund skrev på sin tid; -Långfredagen är en Guds domsdag. Då gick en dom över världen (Joh12:31) men inte en dom över den kalla rättfärdigheten. Denna den gudomliga rättvisans dag är framskjuten till yttersta dagen.Utan den var den barmhärtiga rättfärdighetens vägbrytande dom till världens frälsning. Det var den skapande, flödande rättfärdighetens vågbrytande dom som bröt syndens, skuldens och dödens andemakt genom Lammets övervinnande, en nådesdom, som i grund rev upp och rev ner frälsningsomöjligheten och lade frälsningsmöjligheten i dess ställe. Alltså ingen slutuppgörelse med fienden på långfredagen. Vilddjuret endast övervanns.Det finns ännu till. Synd, skuld och straffanden är inte utrotad ur världen. Mörkret regera än över alla som på jorden bo. Hela världen är ännu i den ondes våld. Guds vrede från himlen uppenbaras alltjämt över människors ogudaktighet och orättfärdighet (Rom1:18) Ondskan går sin breda kungsväg genom tidevarven och stiger åter igen till himlens höjd på Harmageddon. 

                                                                                                                              Det finns många sånger som handlar om försoningen. En av dessa följer här. Översatt från engelska av Paul Ongman och till samma melodi som "O sole mio"                           


                                                               Hit ned till gruset Ifrån himlaljuset,Min Gud och Frälsare kom att mig livet ge. Han kom att födas i ett stall och dödas Uppå ett kors likt en missgärningsman. Kör: Vad gränslös kärlek att han så älskat, Mitt arma hjärta som var så kallt.Han som mig skapat går själv i döden Och mig försonar och blir mitt allt.  Han kom så ringa för att frälsning bringa Där inget hopp fanns kvar men allt förlorat var. Den glans han hade han åsido lade Att lyfta syndarn upp till himlens tron.        Så Gudaordet kött och blod är vordet, Det är en hemlighet men dock en verklighet. O, kärleksunder I de mörka stunder Jag vet att evigt han densamme är!
Kommentarer

  1. Målle sjöng in en fin version av den sången.

    Mig når du på e-postadressen larzg@hotmail, om du vill.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo