Fortsätt till huvudinnehåll

Vad efterlämnar vi åt kommande generationer?

 "Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som blivit frälsta är det en Guds kraft" (1Kor:1:18)

Räkenskapsdagen, det vill säga den dag vårt livsverk skall mätas, kommer att ge det rättvisa utslaget hur vårt livsverk blev. Vad lämnar vi kvar till de efterlevande? Då dödsboet upplåts, vad finns i form av tillgångar och skulder? 

Det personliga minnet, vilka minnen lever kvar? De ljusa, eller målas det upp en bild av en person vi helst vill glömma? Frågorna blir många och svaren olika. De allra flesta av oss har inget storverk som skall skiftas, den dag vi lämnar denna värld? Mer än en gång har fiendskap blivit en följd hos arvingarna, då någon part inte ansett sig bli rätt belönade. Arvstvister har lett fram till att egendomar stått öde i decennier, därför att vederbörande inte kommit överens om hur arvet skall delas rättvist. 

För oss, vilka upplevt frälsning och som ägt ett andligt liv, har kvarlåtenskapen ytterligare en dimension. Vårt andliga arv, vad har vi gjort med det? Har vi förvaltat pionjärernas hjärtesak eller har vi avvecklat deras kampanda mot nya ideal, nya vindar som fört oss i en annan riktning, längre bort från korsets kraftfält? 

Vad efterlämnar vi? En massa pengar? En mängd bråte? Eller kommer eftervärlden att minnas dig likt följande enkla vers. 
"Stilla levde du ditt liv, stilla gick du in i evig frid." När det gått några år, är du då bortglömd eller lever ditt minne kvar? 

Sångaren sjunger; " Du kan ingenting ta med dig dit du går ", och det är så sant som det är sagt. Det enda vi kan ta med oss in i himlen är de vilka vi vunnit för Gud. Allt härnere, hur kärt det än har varit, blir kvarlämnat åt sitt öde. 

Den som utfört någon bragd under livet, blir ihågkommen genom uppslagsböcker, det stora flertalet vilar i skuggan av släkt, vänners och bekantas minnen. Goda såväl som onda. Fattiga såväl som rika.

Vår planet går mer och mer mot sitt upplösningstillstånd. Den bekvämlighet som många av oss lever i får betala ett högt pris. Det finns många röster som höjs för klimatfrågorna, vad kan vi göra, hur kan vi leva med tanke på kommande släkten och aktivister går helhjärtat in I kampen för att så länge som möjligt uppskjuta det ödesscenario som ändå är oundvikligt.


Vilket minne kommer du och jag att efterlämna åt kommande generationer? Är det någon som minns oss tjugo år efter vår död, om Herren dröjer? Hur vill vi bli ihågkomma? Som en god och rejäl person? En humorist? För något vi utfört under livet? 

Vi kom till denna värld, utan att ha något med oss. Vi lämnar den utan att få något av allt detta som vi ägt med till "hemlandet". I himlen är vi inte beroende av vårt jordiska lullull. Där lever vi utan våra besparingar och månatlig lön. Kvarlåtenskapen kan dock bli till välsignelse för de efterlevande, även om den aldrig kan ersätta människan - på gott och ont.

Att samla skatter i himlen, är det något vi prioriterar? Handlar allt om här och nu, pengar, pengar, pengar? Eller finns det värden som når längre än vad det materiella gör? Du får ha dina pengar, de kommer inte att hjälpa dig in i himlen? Du får utföra och göra det du vill, du kommer ändå inte undan att livet härnere en gång upphör. 

Ty talet om korset är en dårskap för de som gå förlorade. Utan korset väntar ingen evig salighet. Genom att tro på återlösaren, Jesus Kristus, får du del av gudomlig natur redan härnere under livet och än mer därhemma. Vår korta jordevandring, vad betyder den i jämförelse med det arv som väntar, livet tillsammans med Jesus. Är detta sant även för dig?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!