Fortsätt till huvudinnehåll

Två lagar

" Så giv då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör ". ( Matt.22:21 )

Idag träder två lagar i kraft, en alldeles nyinstiftad och en gammal, nåja det är 22 år i alla fall sedan den kom. Den nya lagen har väckt diskussion om vaccinpassens vara eller inte vara på större tillställningar och argumenten skiljer sig åt. Medan den ena talar om övervakning mot ett alltmer kontrollerande samhälle talar den andre om trygghet gentemot det numera världsbekanta viruset. Åsikterna går isär,nästan som en vattendelare. Och hur vi skall och bör göra är inte alltid någon lätt fråga. Att vara efterklok, ja ,så brukar det väl ofta vara. 

Den andra lagen är däremot enkel att tolka och förstå. Vinterdäcken måste vara påsatta nu. Blickar vi ut genom vårt fönster konstaterar vi, att det råder inget tvivel om den saken. Vinterväglag råder. 

De jordiska lagarna, instiftade av människor, har vi ofta inte svårt att lyda och efterleva. Mycket handlar om oss, vår säkerhet och upplevs rätt logiska. Varför skall det då vara så mycket svårare att följa de himmelska lagarna? Varför skall de upplevas mer dömande, inte lika viktiga eller rent av föråldrade? 

Det som Gud har sagt har ofta handlat om människans bästa. Att han/hon skall navigera rätt i livet och nå slutdestinationen. Nu lever vi, tack och lov, i det nya förbundets tidsålder vilket gör att en del av gamla testamentets lagtext inte gäller för oss icke-judar. Likväl är det inte ovanligt att det talas om lagiskt så fort det blir tal om att underordna sig. Så långt det är möjligt vill människan göra som hon vill utan att tänka på dess konsekvenser. 

Lydnad är bättre än offer heter det också, något som sannerligen inte är så enkelt för oss västerlänningar. Men belöningen av vår Herre blir också därefter. Välsignelsen går vi miste om då vi inte vågar göra som han vill. Det upplevs hårt, tungt och inte alltid realistiskt. Skall jag? Måste jag? Dock skall allt ske av fri vilja och inte av tvång. 

Så giv då kejsaren, det vill säga samhället och staten vad den tillhör i fråga om skatt, trafikregler och förordningar men glöm inte att ge Gud det vad honom tillhör av din tid, ditt angagemang och ditt kapital. Men framför allt ditt hjärta för det är det han önskar få tag i. Överlåtelse till efterföljd. Den är inte lagstadgad utan ett erbjudande, något vi kan välja att säga ja till. Vill och vågar vi idag?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid