Fortsätt till huvudinnehåll

Två lagar

" Så giv då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör ". ( Matt.22:21 )

Idag träder två lagar i kraft, en alldeles nyinstiftad och en gammal, nåja det är 22 år i alla fall sedan den kom. Den nya lagen har väckt diskussion om vaccinpassens vara eller inte vara på större tillställningar och argumenten skiljer sig åt. Medan den ena talar om övervakning mot ett alltmer kontrollerande samhälle talar den andre om trygghet gentemot det numera världsbekanta viruset. Åsikterna går isär,nästan som en vattendelare. Och hur vi skall och bör göra är inte alltid någon lätt fråga. Att vara efterklok, ja ,så brukar det väl ofta vara. 

Den andra lagen är däremot enkel att tolka och förstå. Vinterdäcken måste vara påsatta nu. Blickar vi ut genom vårt fönster konstaterar vi, att det råder inget tvivel om den saken. Vinterväglag råder. 

De jordiska lagarna, instiftade av människor, har vi ofta inte svårt att lyda och efterleva. Mycket handlar om oss, vår säkerhet och upplevs rätt logiska. Varför skall det då vara så mycket svårare att följa de himmelska lagarna? Varför skall de upplevas mer dömande, inte lika viktiga eller rent av föråldrade? 

Det som Gud har sagt har ofta handlat om människans bästa. Att han/hon skall navigera rätt i livet och nå slutdestinationen. Nu lever vi, tack och lov, i det nya förbundets tidsålder vilket gör att en del av gamla testamentets lagtext inte gäller för oss icke-judar. Likväl är det inte ovanligt att det talas om lagiskt så fort det blir tal om att underordna sig. Så långt det är möjligt vill människan göra som hon vill utan att tänka på dess konsekvenser. 

Lydnad är bättre än offer heter det också, något som sannerligen inte är så enkelt för oss västerlänningar. Men belöningen av vår Herre blir också därefter. Välsignelsen går vi miste om då vi inte vågar göra som han vill. Det upplevs hårt, tungt och inte alltid realistiskt. Skall jag? Måste jag? Dock skall allt ske av fri vilja och inte av tvång. 

Så giv då kejsaren, det vill säga samhället och staten vad den tillhör i fråga om skatt, trafikregler och förordningar men glöm inte att ge Gud det vad honom tillhör av din tid, ditt angagemang och ditt kapital. Men framför allt ditt hjärta för det är det han önskar få tag i. Överlåtelse till efterföljd. Den är inte lagstadgad utan ett erbjudande, något vi kan välja att säga ja till. Vill och vågar vi idag?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar