Fortsätt till huvudinnehåll

Krig och fred

Idag firar vårt östra grannland sin självständighetsdag. För 104 år sedan utropades landet som självständigt. I spåren av ryska revolutionen 1917 var den drygt hundraåriga eran som en del av det ryska riket över, storfurstendömet Finland var fritt.

Sverige har haft fred i 212 år. En lång tid. Landet lyckades hållas utanför två världskrig. En bedrift vi får vara både glada, tacksamma och stolta över. 

Det andliga kriget, däremot, har pågått hela tiden. För Guds rike finns som bekant inga fredstider. Den lömske fienden skall vi inte kohandla med. Vilka erbjudanden som Satan än kommer med, så kan vi inte skriva under någon fredssignatur. Nej, vi skall stå honom emot. 

Låt oss vara tacksamma över att Gud vakat över vårt land så länge. Att hans hand vilat över bygderna, trots att synden florerat vilt. 

Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas; vi har nuet, morgondagens öde ligger i Guds händer. Världen är ännu i den ondes våld, vi får fortsätta kampen till dess vår segerkonung kommer. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar