Fortsätt till huvudinnehåll

Känner vi igen Anden?

" Och Herren, vår Guds ljuvlighet komme över oss " (Ps.90:17)

Vi talar ibland om Guds härlighet. Och vi längtar efter att få uppleva den här och nu. Den förtätade atmosfär där vi känner Guds närvaro mitt ibland oss. 

Vad är det som gör att vi kan förnimma detta "något" som en realitet, en verklighet, något som berör oss? Längtan efter mer av Gud, mer av hans Ande och liv, öppnade hjärtan som är villiga att lyssna, fötter som är villiga att gå, händer som inte enbart sträcks ut i tillbedjan och lovsång utan också i praktisk gärning mot sin nästa. 

Guds härlighet manifesterad mitt ibland oss. Och vi såg hans härlighet, vi såg liksom en enfödd Sons härlighet från sin Far, och han var full av nåd och sanning, skriver evangelisten Johannes. I en trosatmosfär med förväntan kan Anden verka fritt. Ger vi honom tillträde att göra det han vill? 

Lika effektivt som det lilla barnets förväntan är, då hon sträcker sig mot sin pappa i förhoppning om att han skall ta emot det, så kan Anden bli bedrövad. Det är lätt att stå emot, då Anden uppenbarar sig på ett annorlunda sätt än vad vi är vana vid. Vi blir gärna så kloka, så förnuftiga, så medvetna när vi vandrat länge i ökentider eller i traditionella sammanhang? Är detta verkligen från Gud? Hmm, blåser det från rätt riktning nu? Lika effektivt stängs himlen av dylika otroskrafter. 

Nej, låt oss öppna upp oss för Herrens Ande. När Anden faller, känner vi igen honom? Eller talar han ett annat språk. Ingalunda. Såsom lärkorna känner igen varandra på sången, så känner vi igen Anden. Fienden däremot, han talar ett annat språk. Och skall bekämpas därefter. Trons folk, vi som fått Anden som gåva, bör vi inte förvalta våra erfarenheter, både goda och onda, så att vi kan ta emot Anden då han kommer? 

Ande skön, kom till mig, så jag blir ett med dig. Ande skön, jag vill leva med dig, kom och forma mig, ja, forma mig. Så jag kan ge livet för dig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid