Fortsätt till huvudinnehåll

Känner vi igen Anden?

" Och Herren, vår Guds ljuvlighet komme över oss " (Ps.90:17)

Vi talar ibland om Guds härlighet. Och vi längtar efter att få uppleva den här och nu. Den förtätade atmosfär där vi känner Guds närvaro mitt ibland oss. 

Vad är det som gör att vi kan förnimma detta "något" som en realitet, en verklighet, något som berör oss? Längtan efter mer av Gud, mer av hans Ande och liv, öppnade hjärtan som är villiga att lyssna, fötter som är villiga att gå, händer som inte enbart sträcks ut i tillbedjan och lovsång utan också i praktisk gärning mot sin nästa. 

Guds härlighet manifesterad mitt ibland oss. Och vi såg hans härlighet, vi såg liksom en enfödd Sons härlighet från sin Far, och han var full av nåd och sanning, skriver evangelisten Johannes. I en trosatmosfär med förväntan kan Anden verka fritt. Ger vi honom tillträde att göra det han vill? 

Lika effektivt som det lilla barnets förväntan är, då hon sträcker sig mot sin pappa i förhoppning om att han skall ta emot det, så kan Anden bli bedrövad. Det är lätt att stå emot, då Anden uppenbarar sig på ett annorlunda sätt än vad vi är vana vid. Vi blir gärna så kloka, så förnuftiga, så medvetna när vi vandrat länge i ökentider eller i traditionella sammanhang? Är detta verkligen från Gud? Hmm, blåser det från rätt riktning nu? Lika effektivt stängs himlen av dylika otroskrafter. 

Nej, låt oss öppna upp oss för Herrens Ande. När Anden faller, känner vi igen honom? Eller talar han ett annat språk. Ingalunda. Såsom lärkorna känner igen varandra på sången, så känner vi igen Anden. Fienden däremot, han talar ett annat språk. Och skall bekämpas därefter. Trons folk, vi som fått Anden som gåva, bör vi inte förvalta våra erfarenheter, både goda och onda, så att vi kan ta emot Anden då han kommer? 

Ande skön, kom till mig, så jag blir ett med dig. Ande skön, jag vill leva med dig, kom och forma mig, ja, forma mig. Så jag kan ge livet för dig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar