Fortsätt till huvudinnehåll

Himmelriket är nära

"Där ni går fram skall ni säga, Himmelriket är nära!" (Matt.10:7)

En av de viktigaste dogmerna i kristendomen är evangelisation, att föra vidare budskapet om vår Herre. Somliga av oss har en evangelistgåva, det vill säga, de kommer så naturligt in på de andliga frågorna då de samtalar med människor. Andra däremot, har svårt att tala om sin tro, deras vittnesbörd blir inte alltid naturligt och väcker ej heller mersmak för evangelium. 

Frank Mangs skriver i en av sina böcker "Högst personligt " följande: - Evangelistgåvan är i första hand inte en Andens nådegåva utan en naturbegåvning, som Gud ibland får ta hand om och bruka. Men som ibland djävulen och jagiskheten tar hand om och brukar. Och då blir gåvan en stor förbannelse.

Det ligger mycket i de orden. Du har säkert mött sådana som vurmar för torgmöten. De vill närapå ge dåligt samvete åt dem vilka inte är typiska evangelister. De som inte är jättefrimodiga och får naturliga samtal med folk.
Hur effektivt denna evangelisationsform är, det är frågan? Det är bra med närvaro av nutida lärjungar på gator och torg, men att knyta personliga kontakter är nog att föredra. 

Tag vara på varje tillfälle. Trots att det ibland kan se mörkt ut. Han leder de sina framåt. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar