Fortsätt till huvudinnehåll

Himmelriket är nära

"Där ni går fram skall ni säga, Himmelriket är nära!" (Matt.10:7)

En av de viktigaste dogmerna i kristendomen är evangelisation, att föra vidare budskapet om vår Herre. Somliga av oss har en evangelistgåva, det vill säga, de kommer så naturligt in på de andliga frågorna då de samtalar med människor. Andra däremot, har svårt att tala om sin tro, deras vittnesbörd blir inte alltid naturligt och väcker ej heller mersmak för evangelium. 

Frank Mangs skriver i en av sina böcker "Högst personligt " följande: - Evangelistgåvan är i första hand inte en Andens nådegåva utan en naturbegåvning, som Gud ibland får ta hand om och bruka. Men som ibland djävulen och jagiskheten tar hand om och brukar. Och då blir gåvan en stor förbannelse.

Det ligger mycket i de orden. Du har säkert mött sådana som vurmar för torgmöten. De vill närapå ge dåligt samvete åt dem vilka inte är typiska evangelister. De som inte är jättefrimodiga och får naturliga samtal med folk.
Hur effektivt denna evangelisationsform är, det är frågan? Det är bra med närvaro av nutida lärjungar på gator och torg, men att knyta personliga kontakter är nog att föredra. 

Tag vara på varje tillfälle. Trots att det ibland kan se mörkt ut. Han leder de sina framåt. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!