Fortsätt till huvudinnehåll

Boken om herrgårdarna

"Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader" (Jak.1:17)

En vers som måhända kan kännas mer aktuell i adventstid. Gud vill ge oss goda gåvor, inte för att vi alltid förtjänar det, utan för att han älskar oss, trots alla våra tillkortakommanden, brister och vår ovilja att alltjämt följa honom. 

När jag i morse scrollade runt i min telefon fann jag något som jag genast blev intresserad av att införskaffa. Det är inte ofta som detta sker, inte alls. Men nu såg jag att en bok, vilken handlade om ett antal herrgårdar som fanns i de trakter där jag växte upp fanns tillgänglig på ett antikvariat. Boken var väl dyr, men intresset kvarstår. 

Av de gårdar, vilka finns med i nyss nämnda bok har på den ene gården August Strindbergs första hustru bott och på en annan Olof Palmes farmor så kulturhistorien är inte obefintlig i de sammanhangen. 

Vissa människor ser nästan rött då adeln kommer på tal. Andra gör sig lätt märkvärdiga över att det finns en gnutta blått blod i släkten. De verkligt adliga däremot vill många gånger inte höra talas om sitt adelskap alls. 

Trots att väckelserörelsen främst verkat inom allmogen, på landsbygden och bland de mindre bemedlade, finns det många ur samhällets "elit" som betytt mycket för evangelii sak. Inte minst lord Radstocks besök under slutet av 1870-talet blev till uppvaknande, frälsning och välsignelse för Sverige som land. Då berördes överklassen på ett speciellt vis av väckelse. 

En lång rad vittnen framsprungen ur överklassen, grevar, baroner, prinsar mm har gjort oerhörda insatser på Guds åkerteg. Låt mig nämna några; Oscar Bernadotte, Adolph Stackelberg, Adolf Drake, Carl Möllersvärd, Hanna Ouchterlony, Olof Hedengren, Constantin Boije, Edvard Björkenheim, Matilda Wrede etc.


Kallelsen har drabbat både fattig såväl som rik. Hos Kristus finner vi nåd, vare sig vi är patron eller inhysehjon, verkställande direktör eller gatsopare. Fast det vet du redan.

Kommer jag då att skaffa boken om herrgårdarna? Så här i juletid vet vi aldrig vad som kommer att ske? Vem vet? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!