Fortsätt till huvudinnehåll

Boken om herrgårdarna

"Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader" (Jak.1:17)

En vers som måhända kan kännas mer aktuell i adventstid. Gud vill ge oss goda gåvor, inte för att vi alltid förtjänar det, utan för att han älskar oss, trots alla våra tillkortakommanden, brister och vår ovilja att alltjämt följa honom. 

När jag i morse scrollade runt i min telefon fann jag något som jag genast blev intresserad av att införskaffa. Det är inte ofta som detta sker, inte alls. Men nu såg jag att en bok, vilken handlade om ett antal herrgårdar som fanns i de trakter där jag växte upp fanns tillgänglig på ett antikvariat. Boken var väl dyr, men intresset kvarstår. 

Av de gårdar, vilka finns med i nyss nämnda bok har på den ene gården August Strindbergs första hustru bott och på en annan Olof Palmes farmor så kulturhistorien är inte obefintlig i de sammanhangen. 

Vissa människor ser nästan rött då adeln kommer på tal. Andra gör sig lätt märkvärdiga över att det finns en gnutta blått blod i släkten. De verkligt adliga däremot vill många gånger inte höra talas om sitt adelskap alls. 

Trots att väckelserörelsen främst verkat inom allmogen, på landsbygden och bland de mindre bemedlade, finns det många ur samhällets "elit" som betytt mycket för evangelii sak. Inte minst lord Radstocks besök under slutet av 1870-talet blev till uppvaknande, frälsning och välsignelse för Sverige som land. Då berördes överklassen på ett speciellt vis av väckelse. 

En lång rad vittnen framsprungen ur överklassen, grevar, baroner, prinsar mm har gjort oerhörda insatser på Guds åkerteg. Låt mig nämna några; Oscar Bernadotte, Adolph Stackelberg, Adolf Drake, Carl Möllersvärd, Hanna Ouchterlony, Olof Hedengren, Constantin Boije, Edvard Björkenheim, Matilda Wrede etc.


Kallelsen har drabbat både fattig såväl som rik. Hos Kristus finner vi nåd, vare sig vi är patron eller inhysehjon, verkställande direktör eller gatsopare. Fast det vet du redan.

Kommer jag då att skaffa boken om herrgårdarna? Så här i juletid vet vi aldrig vad som kommer att ske? Vem vet? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid