Fortsätt till huvudinnehåll

Andens vind

 För eftervärlden är Nils Bolander mest ihågkommen såsom diktare. Hans dikter är av stort värde och något av det allra bästa som skrivits utav någon svensk, när det gäller kristlig dikt. Bolander var även en omtyckt predikant och talare, vars predikningar drog många inom ordets hörhåll. Vissa av dem finns bevarade och ett utdrag ur en av dem följer härmed:


" Vad är kristendomen? 

Frågan besvaras uttömmande i Mästarens ord till Nikodemus:

"Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan ha evigt liv."

Inte undra på att Augustinus kallade dessa ord "evangeliet i evangeliet" och att Luther gav detta sitt "käraste hjärtespråk" namnet "lilla bibeln".


Vad är kristendom?

En livsåskådning, en viss totalsyn på människans ställning i tillvaron?

En serie lärosatser, ett dogmsystem för att förståndsmässigt bejaka och bekänna sig till?

En moral att godtaga och tillämpa?

Ack, det var inte budskapet om en livsåskådning Andens vind bar ut över världen från den första pingsten utan budskapet om en påskmorgonshändelse och en påskmorgonssegrare.

Andens skapelse, kyrkan, var och är ingen livsåskådningssammanslutning utan ett syskonsamfund i vilket den uppståndne Kristus lever och verkar.

Den lilla gumman på ålderdomshemmet som inte har en aning om  någonting så fint som "dogmer", "lärosatser" och "system" men som givit sitt hjärta åt Gud kan vara en mycket förnämligare kristen än den spränglärde teologen.

Och hedniska moralister, ateistiska renlevnadsmän, finns det gott om. Moralen står för övrigt många gånger minst lika högt bland främmande religionsbekännare som bland de kristna,


Vad är kristendom? 

Svar: Genom Kristus förmedlad Gudsgemenskap.

Att vara kristen är att låta sig fångas av den levande Kristus i hans ord och genom honom lära känna Gud och vinna baranaskap hos honom.

Inte begripa, utan gripas.

Gudsgemenskapens grundval år Guds kärlek.

"Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son" Den vissheten har Kristus levt och lidit in i världen,

Änglasången den första julnatten kunde lika gärna ha jublat: "Så älskade Gud världen...."

Och överskriften över den korsfästes huvud trettio år senare kunde gott ha lydit: "Så älskade Gud världen..."

Solvärmen flödar över myra och älg, tistel och ek, orm och människa,

Gud slösar sin kärlek över helgon och narrar, därför att han inte kan annat. "Gud ä r kärleken". Är - inte anstränger sig att vara.

Gud älskar oss inte för de eller de goda egenskapernas skull, den eller den fina kvaliten hos oss. Han älskar oss som syndare i syndens värld.

Men för all del - det betyder ingalunda: Så älskade Gud världen - att vi kan leva alldeles på slarv, att han låter udda vara jämt med ett allförlåtande allfadersleende,

Nej Guds kärleks sol lyser till dom över allt slags otro. Den vredgade kärlekens dom.

"Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset."

Undan denna kärlekens dom finns en enda räddning. Gudsgemenskapens ord är tro.

"På det att var och en som tror på honom skall icke förgås."


Den kristna tron är hjärtats hänförelse för och hängivenhet till Kristus. Den har ingenting att skaffa med logiska bevisföringar och sannolikhetskalkyler. Den som fångats av Kristus känner inget behov av djupsinniga trosutredningar och debatter om tro och vetande.

Den kristna trons fäste är alltigenom det överväldigande mötet med Guden i tiden, en Kristus-upplevelse. Detta: "Ett vet jag, att jag som var blind nu kan se."

Inte fly undan, inte stänga till sig för Guds sökande kärlek utan borra sig in i hans kärleks vidöppna famn - i tro.

Det är den avgörande skillnaden mellan otrons och trons människa att otrons människa gömmer sig för Gud med sin synd, medan trons människa går till Gud, skyndar till Gud med sina nederlag.


Gudsgemenskapens gåva är evigt liv.

"Icke förgås, utan hava evigt liv."

"Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre."


O väldiga tro, som slår över djupen din svindlande bro och leder vår färd utmed avgrundens rand från dödsskuggans värld till de levandes land. "


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo