Fortsätt till huvudinnehåll

Yttersta domen eller tusenårsriket?

" Sannerligen, sannerligen säger jag er. Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. "(Joh.5:24)

När det gäller domedagen och yttersta domen finns det delade meningar om när, var och hur. Som så mycket annat i den heliga skrift. Tolkningarna går isär då det gäller domen över fåren och getterna. (Matt.25). Är det den yttersta domen det handlar om, vilka som får gå in himlen och vilka som får stanna utanför? 

Men då skulle allt bero på gärningar, vilka du hjälpt, besökt eller klätt under din pilgrimsfärd genom livet. I himlen kommer man in, uteslutande på nåd och inte av förtjänst. Trots att det är den vanligaste tolkningen är jag tveksam till att det handlar om den yttersta domen. 

Vi talar ibland om något som vi benämner för tusenårsriket, en lång period av frid och harmoni. Kan det vara om detta som Jesus omnämner när han talar om fåren och getterna. Genom bibeln löper tre parallella linjer, som ibland skär varandra,  församlingens, Israels och de olika nationernas. Att det skulle handla om nationernas inställning gentemot Israel. Hur man behandlar judefolket. 

Jag ställer mig öppen för den tolkningen. Även om vi inte finner ordet tusenårsriket i dess bokstavliga form i bibeln, talar i synnerhet Gamla Testamentet och dess profeter om den tid som en gång komma skall. Då frid skall råda över hela planeten. 

För att vi människor skall kunna överbrygga livets svåra passager behöver vi tro på en fullständig rättvisa. Att synden får sitt straff, att hela mänskligheten ställs fram inför domen, så att verklig, varaktig rättvisa segrar. Gud kommer att fråga vad vi gjorde inför valet av hans Sons försoningsdöd; om vi mottog eller förkastade erbjudandet om frälsningen? Nåden ger oss inträdesbiljett till himlen men gärningarna bedömer lönen. 

Genom Jesus blir vi frikända och nya möjligheter öppnas för gemenskap med Fadern. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, Guds gåva är det, men gärningarna och dess frukt följer i dess spår. Det är således inte ovidkommande hur vi lever våra liv, men gärningarna som sådana frälser inte. Genom förlåtelsen är himlen öppen också för dig och mig. Inte på grund av våra goda gärningar, hur betydelsefulla de än må vara utan uteslutande på Guds nåd!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!