Fortsätt till huvudinnehåll

Yttersta domen eller tusenårsriket?

" Sannerligen, sannerligen säger jag er. Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet. "(Joh.5:24)

När det gäller domedagen och yttersta domen finns det delade meningar om när, var och hur. Som så mycket annat i den heliga skrift. Tolkningarna går isär då det gäller domen över fåren och getterna. (Matt.25). Är det den yttersta domen det handlar om, vilka som får gå in himlen och vilka som får stanna utanför? 

Men då skulle allt bero på gärningar, vilka du hjälpt, besökt eller klätt under din pilgrimsfärd genom livet. I himlen kommer man in, uteslutande på nåd och inte av förtjänst. Trots att det är den vanligaste tolkningen är jag tveksam till att det handlar om den yttersta domen. 

Vi talar ibland om något som vi benämner för tusenårsriket, en lång period av frid och harmoni. Kan det vara om detta som Jesus omnämner när han talar om fåren och getterna. Genom bibeln löper tre parallella linjer, som ibland skär varandra,  församlingens, Israels och de olika nationernas. Att det skulle handla om nationernas inställning gentemot Israel. Hur man behandlar judefolket. 

Jag ställer mig öppen för den tolkningen. Även om vi inte finner ordet tusenårsriket i dess bokstavliga form i bibeln, talar i synnerhet Gamla Testamentet och dess profeter om den tid som en gång komma skall. Då frid skall råda över hela planeten. 

För att vi människor skall kunna överbrygga livets svåra passager behöver vi tro på en fullständig rättvisa. Att synden får sitt straff, att hela mänskligheten ställs fram inför domen, så att verklig, varaktig rättvisa segrar. Gud kommer att fråga vad vi gjorde inför valet av hans Sons försoningsdöd; om vi mottog eller förkastade erbjudandet om frälsningen? Nåden ger oss inträdesbiljett till himlen men gärningarna bedömer lönen. 

Genom Jesus blir vi frikända och nya möjligheter öppnas för gemenskap med Fadern. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, Guds gåva är det, men gärningarna och dess frukt följer i dess spår. Det är således inte ovidkommande hur vi lever våra liv, men gärningarna som sådana frälser inte. Genom förlåtelsen är himlen öppen också för dig och mig. Inte på grund av våra goda gärningar, hur betydelsefulla de än må vara utan uteslutande på Guds nåd!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Nuet och ålderdomen

 " Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas om vilka du skall säga: "Jag finner icke behag i dem'. " ( Predikaren 12: 1 ) Jag har en vän som idag fyller 65 år. Fyller pensionär som det så vackert heter. 65 år är ingen hög ålder, idag, många är då fortfarande vid god vigör. Ett liv varar 70 - 80 år, heter det visst också ( Ps. 90: 10 ), fast många lever längre än så och att bli 100 år är inte ovanligt längre. I takt med att den västerländska levnadsstandarden stigit, har välfärden ökat! Hur framtiden blir, det vet vi inte. Den bild, som Predikaren målar upp då den beskriver ålderdomen är allt annat än ljus och föga uppbygglig för den moderna nutidsmänniskans tankevärld. Det heter nämligen följande i de återstående verserna i det 12:te kapitlet: " ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra, och de sta