Fortsätt till huvudinnehåll

På nytestamentlig grund

Den norska pingstväckelsens " grand old man " , nestorn T B Barratt får stå för dagens ord. Han skriver följande:

 " Med vad kan man likna gemenskapen med Jesus? Hur härligt att kunna få umgås med Honom varje tid och stund och att få vila vid Hans hjärta. Det har varit många brytningar under vägen. Folk har svårt att förstå sig på Guds enkla vägar i alla stycken och den kraft, som följer, om vi vandra på dem. Man har invecklat sig i så mycken symbolisk tvetydig tankegång, att man har svårt att förstå det klara, öppna och härliga, som Gud skänker. Man fruktar för detta och söker undkomma detta. 

Men hos Gud finner man det äkta, livgivande elementet, den sanna härligheten. Visst finns det en yttre glans och härlighet i symboliken och i de mänskliga ceremonierna, vilken kan tillfredsställa det estetiska sinnet hos många. Ett stilla och noggrannt iakttagande av de estetiska principerna tillfredsställer de fordringar, som andra mena är enda uttrycket för religionen, men den själ, som blivit frigjord genom Jesu blods makt och fylld med den helige Ande, vet, att allt detta andra i längden inte kan tillfredsställa människan. Han har lärt, att livet i Gud börjar vid korsets fot och genom syndaförlåtelsens nåd och att allt detta och de möjligheter, detta andliga liv medför, inte är drömbilder utan verkligheter i hans egen erfarenhet och medvetande. Livet i Gud är en daglig verklighet för mig. Hur underbart! Ovärdig, men dock benådad och välsignad! Detta är gemensamt för alla Herrens arvingar. Det gäller blott, att vi mer och mer tillgodogöra oss alla rättigheter. Vår himmelske Faders källor sina aldrig ut.

Om någon vill fråga mig: På vilken grund vilar din frälsning? - så svarar jag: På Jesu död och uppståndelse. Frågar man vidare: På vad sätt kommer man i besittning av detta? - blir svaret: Genom att lämna synden och genom att tro. Vilka frukter bringar denna gemenskap? Helgelse och ett liv i fullkomlig seger, om blott nåden helt utnyttjas. Varifrån får man kraft till detta liv och denna tjänst? Av den Helige Ande. 

Vad är ditt livs rättesnöre, din disciplin, din livsplan? Bibeln. Vilket samfund sätter du främst? De heligas samfund. Vilken yttre form för den kristna församlingen menar du vara bäst? Den som beskrivs i Nya Testamentet. Vilka utsikter bjuder framtiden de kristna? Ljusa. Snart kommer himmelens konung för att hämta sin brud. Och efter antikrists skräckvälde vänta vi det tusenåriga rikets härlighet. Och därefter den eviga friden i den nya himlen och på den nya jorden. Vi har verkligen mycket att se fram emot och mycket att glädjas över nu. Herren vare lov för sin nåd i Kristus Jesus, vår Frälsare!"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo