Fortsätt till huvudinnehåll

På nytestamentlig grund

Den norska pingstväckelsens " grand old man " , nestorn T B Barratt får stå för dagens ord. Han skriver följande:

 " Med vad kan man likna gemenskapen med Jesus? Hur härligt att kunna få umgås med Honom varje tid och stund och att få vila vid Hans hjärta. Det har varit många brytningar under vägen. Folk har svårt att förstå sig på Guds enkla vägar i alla stycken och den kraft, som följer, om vi vandra på dem. Man har invecklat sig i så mycken symbolisk tvetydig tankegång, att man har svårt att förstå det klara, öppna och härliga, som Gud skänker. Man fruktar för detta och söker undkomma detta. 

Men hos Gud finner man det äkta, livgivande elementet, den sanna härligheten. Visst finns det en yttre glans och härlighet i symboliken och i de mänskliga ceremonierna, vilken kan tillfredsställa det estetiska sinnet hos många. Ett stilla och noggrannt iakttagande av de estetiska principerna tillfredsställer de fordringar, som andra mena är enda uttrycket för religionen, men den själ, som blivit frigjord genom Jesu blods makt och fylld med den helige Ande, vet, att allt detta andra i längden inte kan tillfredsställa människan. Han har lärt, att livet i Gud börjar vid korsets fot och genom syndaförlåtelsens nåd och att allt detta och de möjligheter, detta andliga liv medför, inte är drömbilder utan verkligheter i hans egen erfarenhet och medvetande. Livet i Gud är en daglig verklighet för mig. Hur underbart! Ovärdig, men dock benådad och välsignad! Detta är gemensamt för alla Herrens arvingar. Det gäller blott, att vi mer och mer tillgodogöra oss alla rättigheter. Vår himmelske Faders källor sina aldrig ut.

Om någon vill fråga mig: På vilken grund vilar din frälsning? - så svarar jag: På Jesu död och uppståndelse. Frågar man vidare: På vad sätt kommer man i besittning av detta? - blir svaret: Genom att lämna synden och genom att tro. Vilka frukter bringar denna gemenskap? Helgelse och ett liv i fullkomlig seger, om blott nåden helt utnyttjas. Varifrån får man kraft till detta liv och denna tjänst? Av den Helige Ande. 

Vad är ditt livs rättesnöre, din disciplin, din livsplan? Bibeln. Vilket samfund sätter du främst? De heligas samfund. Vilken yttre form för den kristna församlingen menar du vara bäst? Den som beskrivs i Nya Testamentet. Vilka utsikter bjuder framtiden de kristna? Ljusa. Snart kommer himmelens konung för att hämta sin brud. Och efter antikrists skräckvälde vänta vi det tusenåriga rikets härlighet. Och därefter den eviga friden i den nya himlen och på den nya jorden. Vi har verkligen mycket att se fram emot och mycket att glädjas över nu. Herren vare lov för sin nåd i Kristus Jesus, vår Frälsare!"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!