Fortsätt till huvudinnehåll

Den förlorade och den hemmavarande sonen

" Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och ömkade sig över honom och skyndade emot honom " (Luk.15:20)

En av de mer bekanta liknelser som Jesus berättade är den om den förlorade sonen. Eller rättare sagt de förlorade sönerna. Den ena av dem hade varit ute i synd och värld och återvände ångerfull hem i tro på att möjligen blidka pappas vrede genom att tjäna som dräng åt honom. Istället möttes han av förlåtande kärlek och en fest gjordes för hans skull. 

Men hans bror blev allt annat än glad. Den där skitstöveln, komma tillbaka hit efter allt vad han gjort, förslösat hela arvet och rullat runt bland skökor och annat löst folk, att han vågar. Och så har pappa mage nog att ordna till ett riktigt dunderkalas när han väl kommer. Och jag som inte gjort en fluga förnär, skött mina uppgifter plikttroget, alltid ställt upp, varit trofast och duktig, pålitlig och ordningsam, en riktig helyllekille. 

Det är nästan så att vi tycker synd om den hemmavarande sonen, som hade så mycket gott omkring sig, men inte såg det. Hans präktighet stod ivägen. Hans goda gärningar och egenrättfärdighet skymde nåden att bli förlåten. Vi förundrar oss ibland över att en gangster, en alkoholist eller en kändis blir frälst och visst - det kan vara nog så stort. 

Likväl ser vi inte hur stort det är när en duktig människa med ett välavlönat arbete, fungerande familjeliv och stort socialt kontaktnät ändå inser att även jag är i behov av samma frälsning, allt mitt strävande och min präktighet ger mig ingen fribiljett till himmelriket. Jag måste bli född på nytt. Även jag är i behov av samma frälsning som min broder som misslyckats med allt i sitt bortslösande liv. 

Vår himmelske Far är en god Far. Stundvis kan han uppfattas som alltför sträng, alltför petig eller ha för mycket överseende med de som inte håller " den andliga standarden ". Men se, frälsningen är en gåva som inte kan förtjänas hur självgod du än må tycka att du är. Allt är av nåd, idel nåd. 

Med min svett och möda jag aldrig fyller upp din lag. Om mitt nit blev aldrig matt om jag grät båd' dag och natt. Stod min syndaskuld blott kvar; blott i dig jag frälsning har.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!