Fortsätt till huvudinnehåll

Kärleken till Jesus är likt ett äktenskap

Häromdagen frågade en skolkamrat mig om jag hade något tips på någon lämplig bröllopsdikt. Vi såg på några förslag  och fann följande vers, skriven av en för mig alldeles okänd person:

" Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person. " 

Här finner vi idealet för ett långt, lyckligt liv tillsammans med den du älskar. Kärlekens ständiga förnyelse. Så är det också med relationen till vår Frälsare, den behöver regelbundet få nytt liv. Om du inte vårdar livet med den du älskar, är risken stor att kärleksglöden småningom falnar av och hela tillvaron snurrar kring "den vardagliga jargongen" , vardagslunken med alla dess tråkigheter och grå tristess. Den man älskar blir inte lika spännande längre och något annat fångar mitt nyväckta intresse.

Håller du dig inte nära Jesus finns det risk för att ditt andliga liv försvagas och andra intressen och " avgudar " tar hans plats. Det behöver inte vara något syndafall som drar dig längre bort från Herrens ansikte. Inte alls! Det räcker med att du försummar ordet, bönen och regelbundenhet i ditt andliga liv, för att en annan herre, mer eller mindre obemärkt flyttar in och övertar kontraktet.

- Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person. 

Så enkelt i teorin, men ack, ack, ack så svårt ibland i praktiken. Att bli olyckligt kär är närapå något av det besvärligare en människa kan råka ut för. Vi rår inte över våra känslor, men vi kan påverka hur vi agerar om det drabbar oss. Sådant kan hända den bäste, den som troget tjänar år efter år. Allt detta vet Herren om och han sörjer då han ser sina barn välja andra vägar, andra stigar, andra mål eller andra ideal istället för att stanna kvar hos honom.

Det är lätt att tro att gräset är grönare på andra sidan staketet, och världen med alla dess utbud, lockelser och erbjudanden har i alla tider velat föra bort den kristne från livet i Gud. Utan hjärtats kärlek och förnyelse är det inte alls svårt att falla offer på materialismens altare. Mer än en levande kristen har vaknat upp när dess krafter fått klorna i ett byte som trodde att ; något sådant  kommer aldrig att hända mig. Tänk på Petrus som så ivrigt bedyrade sin trohet gentemot sin Herre, men som i provets stund så fräckt förnekade honom.

Hos Herren finns förlåtelse. På samma sätt som han förlät Petrus, så förlåter han dig och mig när vi misslyckas. Det gäller blott att vi erkänner det. Lev i förnyelsen med Jesus, så att du kan bevara den första kärleken, på samma sätt som du en gång sade ditt " Ja " till honom. Detta behöver inte vara en illusion, det kan vara en verklighet. Inte då, inte i morgon utan nu, idag, kan det ske. Nu är min kärlek till honom stor, nu ger jag mitt liv för honom. Nu är det möjligt att förnyas i tron, imorgon kan det vara för sent.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!