Fortsätt till huvudinnehåll

Kärleken till Jesus är likt ett äktenskap

Häromdagen frågade en skolkamrat mig om jag hade något tips på någon lämplig bröllopsdikt. Vi såg på några förslag  och fann följande vers, skriven av en för mig alldeles okänd person:

" Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person. " 

Här finner vi idealet för ett långt, lyckligt liv tillsammans med den du älskar. Kärlekens ständiga förnyelse. Så är det också med relationen till vår Frälsare, den behöver regelbundet få nytt liv. Om du inte vårdar livet med den du älskar, är risken stor att kärleksglöden småningom falnar av och hela tillvaron snurrar kring "den vardagliga jargongen" , vardagslunken med alla dess tråkigheter och grå tristess. Den man älskar blir inte lika spännande längre och något annat fångar mitt nyväckta intresse.

Håller du dig inte nära Jesus finns det risk för att ditt andliga liv försvagas och andra intressen och " avgudar " tar hans plats. Det behöver inte vara något syndafall som drar dig längre bort från Herrens ansikte. Inte alls! Det räcker med att du försummar ordet, bönen och regelbundenhet i ditt andliga liv, för att en annan herre, mer eller mindre obemärkt flyttar in och övertar kontraktet.

- Ett lyckligt äktenskap kräver att man förälskar sig många gånger och varje gång i samma person. 

Så enkelt i teorin, men ack, ack, ack så svårt ibland i praktiken. Att bli olyckligt kär är närapå något av det besvärligare en människa kan råka ut för. Vi rår inte över våra känslor, men vi kan påverka hur vi agerar om det drabbar oss. Sådant kan hända den bäste, den som troget tjänar år efter år. Allt detta vet Herren om och han sörjer då han ser sina barn välja andra vägar, andra stigar, andra mål eller andra ideal istället för att stanna kvar hos honom.

Det är lätt att tro att gräset är grönare på andra sidan staketet, och världen med alla dess utbud, lockelser och erbjudanden har i alla tider velat föra bort den kristne från livet i Gud. Utan hjärtats kärlek och förnyelse är det inte alls svårt att falla offer på materialismens altare. Mer än en levande kristen har vaknat upp när dess krafter fått klorna i ett byte som trodde att ; något sådant  kommer aldrig att hända mig. Tänk på Petrus som så ivrigt bedyrade sin trohet gentemot sin Herre, men som i provets stund så fräckt förnekade honom.

Hos Herren finns förlåtelse. På samma sätt som han förlät Petrus, så förlåter han dig och mig när vi misslyckas. Det gäller blott att vi erkänner det. Lev i förnyelsen med Jesus, så att du kan bevara den första kärleken, på samma sätt som du en gång sade ditt " Ja " till honom. Detta behöver inte vara en illusion, det kan vara en verklighet. Inte då, inte i morgon utan nu, idag, kan det ske. Nu är min kärlek till honom stor, nu ger jag mitt liv för honom. Nu är det möjligt att förnyas i tron, imorgon kan det vara för sent.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Nuet och ålderdomen

 " Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas om vilka du skall säga: "Jag finner icke behag i dem'. " ( Predikaren 12: 1 ) Jag har en vän som idag fyller 65 år. Fyller pensionär som det så vackert heter. 65 år är ingen hög ålder, idag, många är då fortfarande vid god vigör. Ett liv varar 70 - 80 år, heter det visst också ( Ps. 90: 10 ), fast många lever längre än så och att bli 100 år är inte ovanligt längre. I takt med att den västerländska levnadsstandarden stigit, har välfärden ökat! Hur framtiden blir, det vet vi inte. Den bild, som Predikaren målar upp då den beskriver ålderdomen är allt annat än ljus och föga uppbygglig för den moderna nutidsmänniskans tankevärld. Det heter nämligen följande i de återstående verserna i det 12:te kapitlet: " ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra, och de sta