Fortsätt till huvudinnehåll

Kaos i världen, men trygghet hos Jesus

" De skall stå rådlösa vid havets och vågornas dån "( Luk.21:25 )

Denna dag har gått till historien. Sverige fick sin måhända efterlängtade första kvinnliga statsminister. Hon satt dock inte längre på sin post. Blott sju timmar senare hade hon avgått och miljöpartiet lämnat sin plats i regeringen. Den oordning som länge regerat i maktens korridorer nådde nu höjder vi knappt ens drömt om. Kaos är endast förnamnet i den nuvarande konstellationen konungadömet Sverige befinner sig i. 

Frågorna är många. Kan det bildas någon regering som kan komma överens överhuvudtaget? Skall nya direktiv angående förmodade coronapass träda ikraft? Hur blir det för dem, vilka inte tagit sprutan, skall de mer eller mindre tvingas att stå utanför kulturliv, större folksamlingar eller gudstjänster med mer än hundra deltagare? Vi har inget tydligt svar.

I Guds rike, däremot, råder inget nationellt kaos med överhuvud som tillsätts och avgår, samma dag. Dess grundval och regeringbildning står fast, hur hårt än alla tänkbara oppositionsvindar än hota dess existens. Det Slaktade Lammet tronar i ära och majestät! Och kan ej nedstörtas, hur mycket kaos det än kan finnas som gör anspråk på dess existens.


Vi väntar på de tider han skall återkomma hit igen som härskare och tronarvinge, något som verkar rena rama gojan för de som inte tror på en levande Frälsare. Då jorden skall återuppleva sitt " Eden " igen. 

Många gammaltestamentliga texter från profetböckerna kan verka dunkla och svårtolkade för oss " upplysta västerlänningar " . Att Guds rike ligger framför är något stort att se fram emot. Samtidigt är Guds rike också; här och nu, ett osynligt rike som endast kan förnimmas och förstås av dem som blivit födda in i detta och blivit delaktiga av Gudomlig natur. Guds rike är invärtes i er. 

För att komma in dit behövs inga giltiga covidpass, utan genom att tro på Jesus är inträdesbiljetten betald. Trots storm och orkan i världen, kan vi känna trygghet hos Herren. Hur osäker morgondagen än ser ut får vi överlåta oss till honom. Han leder trofast steg för steg närmare sin himmel. Ära, Halleluja!

Så vill jag också säga dig, vems makten sist skall bli. Jo, det blir alla vi som hör till "nasareens parti"!
Som föra spirande skall; Riket kommer ej på fall; Ty då skall Kristi kärlek råda överallt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid