Fortsätt till huvudinnehåll

Kaos i världen, men trygghet hos Jesus

" De skall stå rådlösa vid havets och vågornas dån "( Luk.21:25 )

Denna dag har gått till historien. Sverige fick sin måhända efterlängtade första kvinnliga statsminister. Hon satt dock inte längre på sin post. Blott sju timmar senare hade hon avgått och miljöpartiet lämnat sin plats i regeringen. Den oordning som länge regerat i maktens korridorer nådde nu höjder vi knappt ens drömt om. Kaos är endast förnamnet i den nuvarande konstellationen konungadömet Sverige befinner sig i. 

Frågorna är många. Kan det bildas någon regering som kan komma överens överhuvudtaget? Skall nya direktiv angående förmodade coronapass träda ikraft? Hur blir det för dem, vilka inte tagit sprutan, skall de mer eller mindre tvingas att stå utanför kulturliv, större folksamlingar eller gudstjänster med mer än hundra deltagare? Vi har inget tydligt svar.

I Guds rike, däremot, råder inget nationellt kaos med överhuvud som tillsätts och avgår, samma dag. Dess grundval och regeringbildning står fast, hur hårt än alla tänkbara oppositionsvindar än hota dess existens. Det Slaktade Lammet tronar i ära och majestät! Och kan ej nedstörtas, hur mycket kaos det än kan finnas som gör anspråk på dess existens.


Vi väntar på de tider han skall återkomma hit igen som härskare och tronarvinge, något som verkar rena rama gojan för de som inte tror på en levande Frälsare. Då jorden skall återuppleva sitt " Eden " igen. 

Många gammaltestamentliga texter från profetböckerna kan verka dunkla och svårtolkade för oss " upplysta västerlänningar " . Att Guds rike ligger framför är något stort att se fram emot. Samtidigt är Guds rike också; här och nu, ett osynligt rike som endast kan förnimmas och förstås av dem som blivit födda in i detta och blivit delaktiga av Gudomlig natur. Guds rike är invärtes i er. 

För att komma in dit behövs inga giltiga covidpass, utan genom att tro på Jesus är inträdesbiljetten betald. Trots storm och orkan i världen, kan vi känna trygghet hos Herren. Hur osäker morgondagen än ser ut får vi överlåta oss till honom. Han leder trofast steg för steg närmare sin himmel. Ära, Halleluja!

Så vill jag också säga dig, vems makten sist skall bli. Jo, det blir alla vi som hör till "nasareens parti"!
Som föra spirande skall; Riket kommer ej på fall; Ty då skall Kristi kärlek råda överallt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo