Fortsätt till huvudinnehåll

Kaos i världen, men trygghet hos Jesus

" De skall stå rådlösa vid havets och vågornas dån "( Luk.21:25 )

Denna dag har gått till historien. Sverige fick sin måhända efterlängtade första kvinnliga statsminister. Hon satt dock inte längre på sin post. Blott sju timmar senare hade hon avgått och miljöpartiet lämnat sin plats i regeringen. Den oordning som länge regerat i maktens korridorer nådde nu höjder vi knappt ens drömt om. Kaos är endast förnamnet i den nuvarande konstellationen konungadömet Sverige befinner sig i. 

Frågorna är många. Kan det bildas någon regering som kan komma överens överhuvudtaget? Skall nya direktiv angående förmodade coronapass träda ikraft? Hur blir det för dem, vilka inte tagit sprutan, skall de mer eller mindre tvingas att stå utanför kulturliv, större folksamlingar eller gudstjänster med mer än hundra deltagare? Vi har inget tydligt svar.

I Guds rike, däremot, råder inget nationellt kaos med överhuvud som tillsätts och avgår, samma dag. Dess grundval och regeringbildning står fast, hur hårt än alla tänkbara oppositionsvindar än hota dess existens. Det Slaktade Lammet tronar i ära och majestät! Och kan ej nedstörtas, hur mycket kaos det än kan finnas som gör anspråk på dess existens.


Vi väntar på de tider han skall återkomma hit igen som härskare och tronarvinge, något som verkar rena rama gojan för de som inte tror på en levande Frälsare. Då jorden skall återuppleva sitt " Eden " igen. 

Många gammaltestamentliga texter från profetböckerna kan verka dunkla och svårtolkade för oss " upplysta västerlänningar " . Att Guds rike ligger framför är något stort att se fram emot. Samtidigt är Guds rike också; här och nu, ett osynligt rike som endast kan förnimmas och förstås av dem som blivit födda in i detta och blivit delaktiga av Gudomlig natur. Guds rike är invärtes i er. 

För att komma in dit behövs inga giltiga covidpass, utan genom att tro på Jesus är inträdesbiljetten betald. Trots storm och orkan i världen, kan vi känna trygghet hos Herren. Hur osäker morgondagen än ser ut får vi överlåta oss till honom. Han leder trofast steg för steg närmare sin himmel. Ära, Halleluja!

Så vill jag också säga dig, vems makten sist skall bli. Jo, det blir alla vi som hör till "nasareens parti"!
Som föra spirande skall; Riket kommer ej på fall; Ty då skall Kristi kärlek råda överallt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!