Fortsätt till huvudinnehåll

Han lämnade himlens härlighet

Det händer att vi delar upp varandra, vi människor, i olika samhällsklasser, för att på så sätt markera vår tillhörighet. Fattiga och rika, de med hög skolning, fina betyg och universitetsstudier, kontra kroppsarbetare, de som utför sysslor för att betjäna andra, praktiska göromål och befinner sig långt nere på samhällsstegen. Underklass och överklass. Vanliga knegare och en utvald elit, med särskilda privilegier. Men nu skall jag inte tala om klasspolitik, att lyckas eller inte lyckas eller vilka mål du har i livet, vad du vill bli eller vad du vill förverkliga.

I Guds rike råder andra normer. Vem är den störste? Den som tjänar och utgiver sig för andra. Här råder helt andra ideal än de som finns i världen. Det är inte fråga om att göra en klassresa uppåt för att bli något stort och märkvärdigt och på så sätt få inflytande, ha något att säga till om i avgörande frågor och uppvisa en strålande karriär, inte alls. 

Är det någon som gjort en klassresa nedåt att tala om så är det Mästaren själv, Jesus Kristus. Han lämnade himlens glans och härlighet för att födas i ett stall, i ett u-land och leva mitt ibland de mest utsatta, föraktade och enkla människor. Han utvalde några lärjungar åt sig, människor som kom från enkla förhållanden, inte en enda hämtade han ifrån den miljö där han egentligen borde känt sig mest hemma i, nämligen templet i Jerusalem. 

Av de skriftlärda, dåtidens religiösa elit, blev han aldrig accepterad. Ständigt ifrågasatt och uppfattades som en diva av rang med fräckheten att påstå sig vara Guds Son, deras efterlängtade Messias. Vilken hädelse. Att Han stigit ned ifrån den himmelska härligheten och stod livslevande mitt ibland dem, något sådant ville de inte acceptera. Femtio är gammal är du inte och vår fader Abraham har du sett? (Joh.8:57)
Finns det då ingen hejd på dessa överdrifter, divalater och galenskaper, tänkte dessa förblindade fariseer. De hade inte förstått vem
Han var. 

Inom vår egen väckelsehistoria finner vi efterföljare som stigit ned för att tjäna, som kunde ha levt ett rikt bekvämt liv, men istället gett sitt liv i barmhärtighetens tjänst. Utan fast inkomst i tro på Gud banade dessa väg för Andens välsignelse. Jag är inte emot att äga saker och ting, tjäna rikligt med pengar eller ha en examen. Däremot vet jag att frestelserna lätt blir desto större. Vi kan ju som bekant inte tjäna två herrar..... 

Tillbaka till den utvalda eliten. Personligen är jag glad för att inte ha den bakgrunden, ( även om frugan gärna skojar om att jag gärna skulle ha en vapensköld i Riddarhuset ) . Även inom arbetarrörelsen har det funnits ledande personligheter med bakgrund i överklassen som stigit ned och allierat sig med folket. Dessvärre har de inte haft så mycket till övers för kristendom. 

Han lämnade himlens härlighet för vårt eviga väl, Jesus Kristus. En dag skall han dock återvända, saliga hopp. Tills dess får vi fortsätta att tjäna varandra med glädje. 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj