Fortsätt till huvudinnehåll

Han lämnade himlens härlighet

Det händer att vi delar upp varandra, vi människor, i olika samhällsklasser, för att på så sätt markera vår tillhörighet. Fattiga och rika, de med hög skolning, fina betyg och universitetsstudier, kontra kroppsarbetare, de som utför sysslor för att betjäna andra, praktiska göromål och befinner sig långt nere på samhällsstegen. Underklass och överklass. Vanliga knegare och en utvald elit, med särskilda privilegier. Men nu skall jag inte tala om klasspolitik, att lyckas eller inte lyckas eller vilka mål du har i livet, vad du vill bli eller vad du vill förverkliga.

I Guds rike råder andra normer. Vem är den störste? Den som tjänar och utgiver sig för andra. Här råder helt andra ideal än de som finns i världen. Det är inte fråga om att göra en klassresa uppåt för att bli något stort och märkvärdigt och på så sätt få inflytande, ha något att säga till om i avgörande frågor och uppvisa en strålande karriär, inte alls. 

Är det någon som gjort en klassresa nedåt att tala om så är det Mästaren själv, Jesus Kristus. Han lämnade himlens glans och härlighet för att födas i ett stall, i ett u-land och leva mitt ibland de mest utsatta, föraktade och enkla människor. Han utvalde några lärjungar åt sig, människor som kom från enkla förhållanden, inte en enda hämtade han ifrån den miljö där han egentligen borde känt sig mest hemma i, nämligen templet i Jerusalem. 

Av de skriftlärda, dåtidens religiösa elit, blev han aldrig accepterad. Ständigt ifrågasatt och uppfattades som en diva av rang med fräckheten att påstå sig vara Guds Son, deras efterlängtade Messias. Vilken hädelse. Att Han stigit ned ifrån den himmelska härligheten och stod livslevande mitt ibland dem, något sådant ville de inte acceptera. Femtio är gammal är du inte och vår fader Abraham har du sett? (Joh.8:57)
Finns det då ingen hejd på dessa överdrifter, divalater och galenskaper, tänkte dessa förblindade fariseer. De hade inte förstått vem
Han var. 

Inom vår egen väckelsehistoria finner vi efterföljare som stigit ned för att tjäna, som kunde ha levt ett rikt bekvämt liv, men istället gett sitt liv i barmhärtighetens tjänst. Utan fast inkomst i tro på Gud banade dessa väg för Andens välsignelse. Jag är inte emot att äga saker och ting, tjäna rikligt med pengar eller ha en examen. Däremot vet jag att frestelserna lätt blir desto större. Vi kan ju som bekant inte tjäna två herrar..... 

Tillbaka till den utvalda eliten. Personligen är jag glad för att inte ha den bakgrunden, ( även om frugan gärna skojar om att jag gärna skulle ha en vapensköld i Riddarhuset ) . Även inom arbetarrörelsen har det funnits ledande personligheter med bakgrund i överklassen som stigit ned och allierat sig med folket. Dessvärre har de inte haft så mycket till övers för kristendom. 

Han lämnade himlens härlighet för vårt eviga väl, Jesus Kristus. En dag skall han dock återvända, saliga hopp. Tills dess får vi fortsätta att tjäna varandra med glädje. 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid