Fortsätt till huvudinnehåll

Ananas och Safira

I Apostlagärningarnas femte kapitel och dess första elva verser läser vi en allvarlig, märklig berättelse med dödlig utgång. En berättelse som vi normalt sett skulle ha hämtat från Gamla Testamentet,  men som vi finner i det Nya och samtidigt efter uppståndelsen och  andeutgjutelsen på den första pingstdagen. Vi läser om Ananias och Safira som sålde sitt jordagods för att ge betalningen till den alldeles nybildade församlingen. Dessvärre behöll de en del av förtjänsten hos sig själva och redovisade endast delar av vad de sålt inför församlingen. 

I våra ögon kan det verka hårt och svårt att förstå hur Herren straffade dessa två. De dog omedelbart efter att de offentligt ljugit om sin penningaffär. Och detta strax efter att vi ingått i nådens tidsålder, i det nya förbundet. Utan att ha något tydligt svar så ser vi klart vad som är viktigt i Guds ögon, ärlighet när det gäller hur vi sköter våra jordiska affärer och åtaganden. Att ljuga på detta sätt fick sitt omätliga straff. 

Det är inte oväsentligt hur vi hanterar våra pengar. Jag har hört de, vilka menar sig förvalta sina egna pengar med bekännelsen att de är Guds, samtidigt som det är svårt att dela med sig av sitt överflöd till de som är mindre bemedlade. En fälla vi lätt kan hamna i. 

Sedan finns andra som starkt betonar moralisk renhet och då särskilt på det sexuella området, men hur man gör med sina pengar, det verkar inte vara viktigt. Det är nästan fritt fram att luras hur mycket som helst. 

Tänk då också på händelsen då Jesus rensade templet från de som sålde på helig mark så får du en ännu tydligare bild på hur himlen ser på penningaffärer. Det är knappt man hört någon beröra området. Men så är det också högexplosivt. Vi skall helst inte tala om pengar med varandra. Allra minst låta dem bli till välsignelse för våra medmänniskor i form av gåvor till " fel" personer. 

Det har sagts att tillståndet, den andliga temperaturen, i den första församlingen var så stark, att Anden avslöjade bedrägeriet. Förmodligen var det så. Och när temperaturen inte är så värst hög, så avslöjas ej heller sådant i våra dagar. Men samtidigt som Andens vind blåser fram, människor blir både väckta och frälsta, sker helt andra saker bakom kulisserna, sådant som inte ens sker ute i "världen" och som inte ens bör nämnas ibland er enligt aposteln Paulus. Att försöka förstå sådant med sitt begränsade förstånd.....

Vi talar gärna om den kärleksfulle Gud till bekostnad mot den helige. Men överlåtelsen kräver sitt heloffer och följden blev död för Ananias och Safira. Man lurar inte Gud ostraffat. Ty vår Gud är en förfärande eld.

I det sista väntar han på att vi skall vända oss till honom, vad än saken gäller. Trots ovanstående berättelse är han nåderik, vår Far och all trösts Gud. Det är det gott att veta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid