Fortsätt till huvudinnehåll

Ananas och Safira

I Apostlagärningarnas femte kapitel och dess första elva verser läser vi en allvarlig, märklig berättelse med dödlig utgång. En berättelse som vi normalt sett skulle ha hämtat från Gamla Testamentet,  men som vi finner i det Nya och samtidigt efter uppståndelsen och  andeutgjutelsen på den första pingstdagen. Vi läser om Ananias och Safira som sålde sitt jordagods för att ge betalningen till den alldeles nybildade församlingen. Dessvärre behöll de en del av förtjänsten hos sig själva och redovisade endast delar av vad de sålt inför församlingen. 

I våra ögon kan det verka hårt och svårt att förstå hur Herren straffade dessa två. De dog omedelbart efter att de offentligt ljugit om sin penningaffär. Och detta strax efter att vi ingått i nådens tidsålder, i det nya förbundet. Utan att ha något tydligt svar så ser vi klart vad som är viktigt i Guds ögon, ärlighet när det gäller hur vi sköter våra jordiska affärer och åtaganden. Att ljuga på detta sätt fick sitt omätliga straff. 

Det är inte oväsentligt hur vi hanterar våra pengar. Jag har hört de, vilka menar sig förvalta sina egna pengar med bekännelsen att de är Guds, samtidigt som det är svårt att dela med sig av sitt överflöd till de som är mindre bemedlade. En fälla vi lätt kan hamna i. 

Sedan finns andra som starkt betonar moralisk renhet och då särskilt på det sexuella området, men hur man gör med sina pengar, det verkar inte vara viktigt. Det är nästan fritt fram att luras hur mycket som helst. 

Tänk då också på händelsen då Jesus rensade templet från de som sålde på helig mark så får du en ännu tydligare bild på hur himlen ser på penningaffärer. Det är knappt man hört någon beröra området. Men så är det också högexplosivt. Vi skall helst inte tala om pengar med varandra. Allra minst låta dem bli till välsignelse för våra medmänniskor i form av gåvor till " fel" personer. 

Det har sagts att tillståndet, den andliga temperaturen, i den första församlingen var så stark, att Anden avslöjade bedrägeriet. Förmodligen var det så. Och när temperaturen inte är så värst hög, så avslöjas ej heller sådant i våra dagar. Men samtidigt som Andens vind blåser fram, människor blir både väckta och frälsta, sker helt andra saker bakom kulisserna, sådant som inte ens sker ute i "världen" och som inte ens bör nämnas ibland er enligt aposteln Paulus. Att försöka förstå sådant med sitt begränsade förstånd.....

Vi talar gärna om den kärleksfulle Gud till bekostnad mot den helige. Men överlåtelsen kräver sitt heloffer och följden blev död för Ananias och Safira. Man lurar inte Gud ostraffat. Ty vår Gud är en förfärande eld.

I det sista väntar han på att vi skall vända oss till honom, vad än saken gäller. Trots ovanstående berättelse är han nåderik, vår Far och all trösts Gud. Det är det gott att veta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj