Fortsätt till huvudinnehåll

Förstådd eller missförstådd?

" Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad  i allting, liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp  i rätt tid." (Hebr.4:15-16)

Den överstepräst som det syftas på i texten är Jesus. Tänk, att han är full av barmhärtighet.  Han vet hur det är att vara människa. Han har erfarenhet av den stora levnadskonsten som det många gånger innebär, just detta att vara människa.  Att leva i en värld där man egentligen inte hör hemma. Det är så lätt att vi människor missförstår varandra. Vi tror att vi befinner oss på samma våglängd, men i själva verket finns det en ocean emellan oss. 

När vi upptäcker att så är fallet känner vi oss lätt förvånade, besvikna och uppgivna. Och vet inte riktigt hur vi skall tackla hela situationen. Vi har säkerligen alla, i mer eller mindre mån, varit med om en massa tillfällen i livet där vi blivit missförstådda, allt ifrån barnets lek med de andra kamraterna, arbetslivets skiftande utmaningar till den äkta partens oväntade reaktion. Vi som kände varandra så väl, vi som trodde att vi var bergsäkra på var vi hade varandra, och så hände det eller det. Och hela alltet känns obekvämt, främmande och overkligt.

När Jesus vandrade härnere blev han jämt missförtrodd, ifrågasatt och misstänkliggjord. Skulle den där snickarsonen, Josefs pojke, vara något märkvärdigt? Han som påstår sig att vara vår efterlängtade Messias. Skulle han, nej, jag vet inte vad jag skall tro? Prästerna i templet, de varnar ju för honom och de lär väl kunna skriften och bedöma rätt. Så gick snacket runt Jerusalem allt medan klyftan mellan " det fromma gardet" och de som med ett öppet sinne lyssnade till Jesu undervisning ökade dag efter dag, för att kulminera i påskdramats händelser. 

När livet strular och inte blir så som vi tänkt, då får vi gå till honom och kasta alla bekymmer på Herren,  ty han har omsorg om oss arma människor. Han förstår oss de gånger vi tycker vi är alldeles ensamma på hela denna planet att uppleva saken och situationen på ett visst sätt. Han kan dela den oöversvinnerliga glädje när livet leker och alla pusselbitar faller på plats som en dominobricka. Men han förstår också de gånger då hela livet inte är något annat än ett oigenkännligt kaos, ett upprört hav, en massa frågetecken och den enda lösningen på den ohållbara tillvaron syns vara att bli evakuerad från jordens yta, komma med hast ifrån den misär som jag tvingas leva i till det utlovade landet som flyter av mjölk och honung. 

Konsten att vara medmänniska. Att stanna upp och lyssna, älska och förstå. Du kan alltid gå till Jesus med alla dina frågor och bekymmer, av vad slag det än vara må. Pröva ärligt och se vad som händer.

Du får lägga på Jesus din börda, du får tala med honom som vän. Du får bedja och böner blir hörda, du får hoppas och jubla igen. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid