Fortsätt till huvudinnehåll

Förstådd eller missförstådd?

" Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad  i allting, liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp  i rätt tid." (Hebr.4:15-16)

Den överstepräst som det syftas på i texten är Jesus. Tänk, att han är full av barmhärtighet.  Han vet hur det är att vara människa. Han har erfarenhet av den stora levnadskonsten som det många gånger innebär, just detta att vara människa.  Att leva i en värld där man egentligen inte hör hemma. Det är så lätt att vi människor missförstår varandra. Vi tror att vi befinner oss på samma våglängd, men i själva verket finns det en ocean emellan oss. 

När vi upptäcker att så är fallet känner vi oss lätt förvånade, besvikna och uppgivna. Och vet inte riktigt hur vi skall tackla hela situationen. Vi har säkerligen alla, i mer eller mindre mån, varit med om en massa tillfällen i livet där vi blivit missförstådda, allt ifrån barnets lek med de andra kamraterna, arbetslivets skiftande utmaningar till den äkta partens oväntade reaktion. Vi som kände varandra så väl, vi som trodde att vi var bergsäkra på var vi hade varandra, och så hände det eller det. Och hela alltet känns obekvämt, främmande och overkligt.

När Jesus vandrade härnere blev han jämt missförtrodd, ifrågasatt och misstänkliggjord. Skulle den där snickarsonen, Josefs pojke, vara något märkvärdigt? Han som påstår sig att vara vår efterlängtade Messias. Skulle han, nej, jag vet inte vad jag skall tro? Prästerna i templet, de varnar ju för honom och de lär väl kunna skriften och bedöma rätt. Så gick snacket runt Jerusalem allt medan klyftan mellan " det fromma gardet" och de som med ett öppet sinne lyssnade till Jesu undervisning ökade dag efter dag, för att kulminera i påskdramats händelser. 

När livet strular och inte blir så som vi tänkt, då får vi gå till honom och kasta alla bekymmer på Herren,  ty han har omsorg om oss arma människor. Han förstår oss de gånger vi tycker vi är alldeles ensamma på hela denna planet att uppleva saken och situationen på ett visst sätt. Han kan dela den oöversvinnerliga glädje när livet leker och alla pusselbitar faller på plats som en dominobricka. Men han förstår också de gånger då hela livet inte är något annat än ett oigenkännligt kaos, ett upprört hav, en massa frågetecken och den enda lösningen på den ohållbara tillvaron syns vara att bli evakuerad från jordens yta, komma med hast ifrån den misär som jag tvingas leva i till det utlovade landet som flyter av mjölk och honung. 

Konsten att vara medmänniska. Att stanna upp och lyssna, älska och förstå. Du kan alltid gå till Jesus med alla dina frågor och bekymmer, av vad slag det än vara må. Pröva ärligt och se vad som händer.

Du får lägga på Jesus din börda, du får tala med honom som vän. Du får bedja och böner blir hörda, du får hoppas och jubla igen. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!