Fortsätt till huvudinnehåll

Källan som släcker den brännande törsten

"En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad" (Ps:46:5)

Vi talar och sjunger ibland om källan, vars djup räcker långt ner, där det klara, kalla silverklara vatten finns. Det vattnet som släcker den mest brännande törst. Och som ger liv, svalka och vederkvickelse åt trötta pilgrimmer. 
Under de heta ökenvandringar patriarken Abraham gjorde fann han källor i öknen, livgivande oaser som blev honom till glädje och som uppfriskade hans trötta vandring. Vad gott måste inte det kalla, friska vattnet ha smakat medan svettpärlorna droppade ner från pannan.

Du har kanske någon riktigt varm sommardag druckit en kall dricka som gett dig mersmak. Och som du upplevt läskande, frisk och nästan gudomlig, eftersom din kropp var i behov av vätska. Trots att du druckit några glas skriker kroppen efter mer, och allt efter det att temperaturen i kroppen sjunker  infaller sig en känsla av välbehag. Din törst har släckts och du har återfått nya krafter.

Så är det också på det andliga området. Vi kan bli själsligt törstiga efter Andens närvaro, efter den livgivande kraft som vi varit i kontakt med tidigare och som mättat oss med sitt goda , de gånger som vardagens påfrestningar blivit oss närapå övermäktiga. Alla plikter, måsten, förväntningar tär på oss, hur skall vi orka? Gode Gud, hjälp oss! 

Då finns denna källa som vi med fröjd kan ösa ur och släcka den själsliga törst vars flöden sträcka sig långt, långt bort från vardagens jäkt, brus och krav. 

Den som dricker av det vatten som jag giver, han ska aldrig mer törsta, tror du det? Sade Jesus till den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn där han satt sig ned, trött efter den långa vandringen. Denna källa får också vi, du och jag, dricka utav tills vår törst blir släckt. Det är inte enbart judarna som har monopol på det himmelska vattnet, utan vi hedningar få också vår beskärda del. Så kom nu till källan, Jesus Kristus och låt honom släcka törsten. 
 
Källa så klar Vatten du har Tidernas torka aldrig dig når O, huru väl, där är ro för min själ  Vila mitt trötta hjärta där får.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj