Fortsätt till huvudinnehåll

Himmelriket är nära

"Där ni går fram skall ni predika och säga: Himmelriket är nära!" (Matt.10:7)

När Jesus sände ut sina lärjungar sa han dessa ord; Himmelriket är nära.! Då vände han sig i första hand till judarna, att de skulle missionera bland sina egna. Hur gick det? Ja, mottagligheten blev inte alls som man kunde tro. Först måste Messias lida, dö och uppstå innan Himmelriket  kunde så att säga konfirmeras. 
Efter att missionsbefallningen kom att innefatta även oss hedningar gäller den för alla folk, Kristi famn står öppen för jude och grek, man och kvinna, fattig och rik, svart och vit, ung och gammal. Alla är vi bjudna till Lammets stora bröllopsfest. Men Himmelriket är inte endast en avlägsen tillvaro någonstans i ett oändligt universum, där evigheten tar vid, Himmelriket kan redan här och nu levas i tron på den uppståndne genom att sprida Kristi väldoft  omkring oss på den plats där vi går fram. 
Då det gäller fortsättningen av det uppdrag som Mästaren bad lärjungarna att utföra kommer vi till korta, det heter nämligen:  bota de sjuka, väck upp de döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. (Matt.10:8) Denna verksamhet passar inte in i vår västerländska, sostifikerade kultur. Vi anser oss alltför kloka för att utföra helbrägdagörelseböner, andeutdrivning och tecken och under mitt i vardagen, bland familj, arbetskamrater och kompisar. Kristendomen hör hemma i kyrkan, gärna lite sakral, torr och tråkig. Men det var ju inte så som Jesus hade tänkt. Han talade om den tro som övervinner världen. Om efterföljelse, lärjungaskap och överlåtelse.
Vi talar och sjunger; åter  till ordet men vågar vi då tillämpa det uppdrag som Jesus ändå sa, även då det går emot allt vad det naturliga förståndet säger. Våga vandra i tro. Och kanske då få se mer utav detta gåtfulla något, som kallas för Himmelriket. 

Fattiga ger han sin rikedom Läker den slagnes sår. Själ som var bunden, trött och tom Frihet och glädje får. Himmelriket är nära!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!