Fortsätt till huvudinnehåll

Evangelium består, trots alla försök till dess utrotning

Genom århundraden, trots allt motstånd går evangelium segrande fram genom världen. Dödsrikets portar blir inte församlingen övermäktig. Om detta skriver lektor P P Waldenström:

" Och se, det vart en stor jordbävning, ty Herrens ängel steg ned från himlen och gick fram och välte stenen ifrån dörren och satte sig på den. " ( Matt.28:2)

Fienderna hade nu gjort sitt bästa och försökt innestänga Herren. Den sten, som Josef och Nikodemus hade vält framför ingången till graven, den hade de förseglat samt försett med vakt. Men här hjälpte ingenting. När Gud hade beslutat ett råd, då måste allt annat vika. 
Ängeln frågade varken Kaifas eller Pilatus eller knektarna om lov. Herren gör fiendernas råd om intet; säger David. 

Sammalunda har man i kyrkans historia gång efter annan sätt, hur de visa och väldiga i denna världen ansträngt alla sina krafter för att åter liksom innestänga Kristus i graven det är att göra till intet eller förhindra evangelium. Men trots all deras vakt och alla deras spetsfundigheter samt alla stenar av böter, fängelse, död eller andra straff har ändå alltid evangelium brutit sig fram. Det finns ingenting, på vars utrotande man offrat så otroligt stor möda eller spillt så otroligt mycket blod som på evangelii utrotande. Men aldrig har det hjälpt.

 Sedan man ansträngt och uttömt alla sina krafter, går ännu evangelium omkring och gör syndare saliga. Kaifas, översteprästen och landshövdingen Pilatus gjorde, vad de kunde. Påven, biskopar, lärda, mäktiga, kejsare och konungar hava ock försökt sig på detsamma, men Herren har begabbat dem. Evangelium ser väl ringa ut, Kristi församling ser väl svag ut, såsom han själv såg ut, när han vandrade här i syndigt kötts likhet, och likväl är församlingen bland jordens makter den enda, som varit och är oövervinnerlig. Ty Herren bär henne på sina skuldror, och det är hennes starkhet. Därför skall inte helvetets portar vara henne övermäktiga. 

Det ger hjärtat en oändlig trygghet att rätt besinna detta. Känner man sig i lekamlig måtto trygg,  om man tillhör ett mäktigt, jordiskt rike, styrt av en konung eller kejsare, som har oövervinnerliga krigshärar att ställa mot vilken fiende som helst, då må det vara en oändligt mycket högre och bättre trygghet att tillhöra det rike som icke kan bäva, samt vara under den konung, som övervunnit synden, döden, djävulen och allt ont."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!