Fortsätt till huvudinnehåll

Evangelium består, trots alla försök till dess utrotning

Genom århundraden, trots allt motstånd går evangelium segrande fram genom världen. Dödsrikets portar blir inte församlingen övermäktig. Om detta skriver lektor P P Waldenström:

" Och se, det vart en stor jordbävning, ty Herrens ängel steg ned från himlen och gick fram och välte stenen ifrån dörren och satte sig på den. " ( Matt.28:2)

Fienderna hade nu gjort sitt bästa och försökt innestänga Herren. Den sten, som Josef och Nikodemus hade vält framför ingången till graven, den hade de förseglat samt försett med vakt. Men här hjälpte ingenting. När Gud hade beslutat ett råd, då måste allt annat vika. 
Ängeln frågade varken Kaifas eller Pilatus eller knektarna om lov. Herren gör fiendernas råd om intet; säger David. 

Sammalunda har man i kyrkans historia gång efter annan sätt, hur de visa och väldiga i denna världen ansträngt alla sina krafter för att åter liksom innestänga Kristus i graven det är att göra till intet eller förhindra evangelium. Men trots all deras vakt och alla deras spetsfundigheter samt alla stenar av böter, fängelse, död eller andra straff har ändå alltid evangelium brutit sig fram. Det finns ingenting, på vars utrotande man offrat så otroligt stor möda eller spillt så otroligt mycket blod som på evangelii utrotande. Men aldrig har det hjälpt.

 Sedan man ansträngt och uttömt alla sina krafter, går ännu evangelium omkring och gör syndare saliga. Kaifas, översteprästen och landshövdingen Pilatus gjorde, vad de kunde. Påven, biskopar, lärda, mäktiga, kejsare och konungar hava ock försökt sig på detsamma, men Herren har begabbat dem. Evangelium ser väl ringa ut, Kristi församling ser väl svag ut, såsom han själv såg ut, när han vandrade här i syndigt kötts likhet, och likväl är församlingen bland jordens makter den enda, som varit och är oövervinnerlig. Ty Herren bär henne på sina skuldror, och det är hennes starkhet. Därför skall inte helvetets portar vara henne övermäktiga. 

Det ger hjärtat en oändlig trygghet att rätt besinna detta. Känner man sig i lekamlig måtto trygg,  om man tillhör ett mäktigt, jordiskt rike, styrt av en konung eller kejsare, som har oövervinnerliga krigshärar att ställa mot vilken fiende som helst, då må det vara en oändligt mycket högre och bättre trygghet att tillhöra det rike som icke kan bäva, samt vara under den konung, som övervunnit synden, döden, djävulen och allt ont."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo