Fortsätt till huvudinnehåll

Änglar

"Är inte alla änglar tjänsteandar, utsända att tjäna dem som skall ärva frälsningen." (Hebr.1: 14) 

Vid många av de stora händelser som bibeln beskrivs finns de omnämnda. Änglarna. När Jesus föddes i Betlehem sjöng en stor änglaskara. Vid uppståndelsen fanns änglar med vid graven och berättade glädjebudskapet. När Jesus återvände till himlen, kom änglar till de snopna lärjungarna med hoppets budskap om att han ska komma igen. Maria fick änglabesök då hennes uppdrag kungjordes och även vid jordens skapelse fanns änglar med. (Job38:7) Andra gånger kom änglar och t ex besökte Abraham där han satt vid terebinten och berättade att han, en gammal man, skulle få en son, änglar kom till Lot i Sodom och förde honom ut från den syndiga staden och Paulus fick änglabesök som öppnade fängelsets dörrar när han satt i Filippi.

Änglar, finns dom? Ja, det råder det inga tvivel om, även om deras roll i frälsningshistorien blir för dem en gåta, eftersom de inte har syndat. (1Petr.1: 12) Någongång före syndafallet i Edens lustgård skedde ett uppror i himlen, där vissa änglar följde med Lucifer då han kastades ut från himlen. Bibeln är mycket förtegen med några närmare detaljer om denna fruktansvärda tragedi , vars förödande konsekvenser förstört en hel värld.

Trots att änglarna rör sig i det himmelska är de ej föremål för tillbedjan. Den skall endast Fadern och Sonen ha. En vanlig föreställning är att vi kommer att bli änglar i den tillkommande härligheten, men det ser inte ut som om så vore fallet. Vi skall ju vara med och döma både människor och änglar. (1Kor.6: 3) Hur evighetens tillvaro blir, det får vi vänta på med spänning.
 
Skyddsänglar, dem har du säkert sett på söndagsskolefotografier, där exempelvis ett par barn står vid en ravin, och en ängel finns vid deras sida och beskyddar dem från att trilla ner i djupet. Tänk om det är så enkelt, att det finns en mängd osynliga änglar runt omkring oss, för att beskydda den som tror på Jesus från en massa ondska? 
Han hade änglavakt, säger vi t ex om någon mirakulöst överlevt en trafikolycka som egentligen borde ha ändat personens liv. Skulle våra lekamliga ögon öppnas och vi kunde se den osynliga världen på samma sätt som vi ser den fysiska, skulle då det innebära trygghet eller rädsla? 

Att se världen så ond som den verkligen är, tror du att du skulle klara av att konfronteras med de makter som styr? Världen är i den ondes våld. (1Joh.5:19) Är det inte snarare en stor nåd att våra ögon och sinnen inte är konstruerade för att kunna se och förstå allt. Att den täckelse som kan finnas för våra ögon för att hindra oss, inte är till förtret utan istället till beskydd för oss. 

Har du någongång mött en ängel i människogestalt? Jag minns en händelse för många år sedan. Efter ett bönemöte följde jag med hem till en av syskonen. En oro började sakteligen växa fram. Så snart jag kommit ut på gatan ökade oron dramatiskt. En lång segdragen backe väntade mig att gå upp för. I takt med att jag kom högre och högre upp eskalerade oron mer och mer, för att uppe på krönet ha utbytts i  ångest. Vad är det som händer, tänkte jag för mig själv. Plötsligt stannar en bil bakom mig och jag ser att det är en predikant som sitter bakom ratten. Vill du ha skjuts? frågar hon mig och jag svarar ja. Så fort jag satt mig i bilen försvinner all oro. Var det en tillfällighet att hon kom? Det var nämligen inte hennes naturliga bilväg som hon körde. För mig blev hon en ängel i människogestalt.

Glöm inte bort att änglarna finns Att dom är här för att se hur vi har det Och dom kan hjälpa oss fast dom inte syns Glöm inte bort att änglarna finns

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid