Fortsätt till huvudinnehåll

Storm eller stiltje?

"Då lade sig havets raseri". (Jona 1:15)

Är det någon biblisk gestalt som jag kan känna igen mig i är det profeten Jona. En man vi egentligen inte vet så jättemycket om. Han var på flykt undan Herrens ansikte. Istället för att bege sig dit han skulle, till den stora staden Nineve klev han ombord på ett skepp med destinationen Tarsis, som förmodligen låg i nuvarande Spanien, för att komma så långt bort som möjligt det uppdrag som blivit honom anförtrott.
 På liknande sätt är det för oss ibland, vi får ett uppdrag men flyr iväg på våra egna vägar , gör upp våra egna planer utanför vad som innerst inne är den väg vår himmelske Far tänkt för dig och mig. Varför Gud nödvändigtvis ville ha just Jona att åka till  Nineve, det finns det säkert olika teorier om,  men vad som lyfts fram i berättelsen handlar mer om att en hård storm uppstod ute till havs allt medan Jona låg tryggt och sov nere I kabin. De andra passagerarna bad till sina gudar medan man kastade alla lösa föremål överbord. De förskräcktes då de fick höra hur Jona hade agerat och man beslöt efter överläggningar i det starka ovädret att kasta Jona överbord. D å  l a d e  s i g  h a v e t s  r a s e r i! 
Min vän, hur har du det på din livsseglats? Är det stiltje eller blåser det full storm? Lever du i Herrens vilja eller har du löst biljett på ett fraktfartyg som satt kursen mot undergång bland de mörka dolda skären, i tro på att den stora fisken skall komma dig till undsättning  vid ett dramatiskt skeppsbrott. Är du på den plats i livet som Gud har ställt dig på eller kämpar du för att fly undan Herrens ansikte, in på en olycksväg som leder dig längre bort från gemenskapen, friden och härligheten hemma hos Far. 
Efter tre dagar i fiskens buk kastade den på Herrens befallning upp Jona på land. Och han gick och predikade bot och bättring till den stora staden. Och invånarna lyssnade och omvände sig. Ibland hör vi frågan; finns det några profetröster i landet? Är vi villiga både till att lyssna och lyda, bedja och vaka, gå och stå, offra och försaka? 
Hur är det inombords? Seglar du innanskärs i de lugnaste vattendrag där den inre harmonien fått ankarfäste? Där den porlande källan flödar fram med nytt liv till Ande, kropp och själ. Eller rör du dig alltjämt ute på böljan, på den stormfyllda ocean där de skyhöga vågorna piskar i den ångestfulla natt med krafter så starka att de skymmer den blinkande fyrens ljus? 
Finns det något i ditt liv som du måste kasta överbord för att havets raseri skall stillas? Något som stör din relation med levande Gud? Vi tänker ibland på Petrus, hur han sjönk då han gick på vattnet, men glömmer att han gick i alla fall några steg. Han gjorde det som var omöjligt med Herrens hjälp då han såg på Jesus. Vågar vi göra detsamma? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj