Fortsätt till huvudinnehåll

Storm eller stiltje?

"Då lade sig havets raseri". (Jona 1:15)

Är det någon biblisk gestalt som jag kan känna igen mig i är det profeten Jona. En man vi egentligen inte vet så jättemycket om. Han var på flykt undan Herrens ansikte. Istället för att bege sig dit han skulle, till den stora staden Nineve klev han ombord på ett skepp med destinationen Tarsis, som förmodligen låg i nuvarande Spanien, för att komma så långt bort som möjligt det uppdrag som blivit honom anförtrott.
 På liknande sätt är det för oss ibland, vi får ett uppdrag men flyr iväg på våra egna vägar , gör upp våra egna planer utanför vad som innerst inne är den väg vår himmelske Far tänkt för dig och mig. Varför Gud nödvändigtvis ville ha just Jona att åka till  Nineve, det finns det säkert olika teorier om,  men vad som lyfts fram i berättelsen handlar mer om att en hård storm uppstod ute till havs allt medan Jona låg tryggt och sov nere I kabin. De andra passagerarna bad till sina gudar medan man kastade alla lösa föremål överbord. De förskräcktes då de fick höra hur Jona hade agerat och man beslöt efter överläggningar i det starka ovädret att kasta Jona överbord. D å  l a d e  s i g  h a v e t s  r a s e r i! 
Min vän, hur har du det på din livsseglats? Är det stiltje eller blåser det full storm? Lever du i Herrens vilja eller har du löst biljett på ett fraktfartyg som satt kursen mot undergång bland de mörka dolda skären, i tro på att den stora fisken skall komma dig till undsättning  vid ett dramatiskt skeppsbrott. Är du på den plats i livet som Gud har ställt dig på eller kämpar du för att fly undan Herrens ansikte, in på en olycksväg som leder dig längre bort från gemenskapen, friden och härligheten hemma hos Far. 
Efter tre dagar i fiskens buk kastade den på Herrens befallning upp Jona på land. Och han gick och predikade bot och bättring till den stora staden. Och invånarna lyssnade och omvände sig. Ibland hör vi frågan; finns det några profetröster i landet? Är vi villiga både till att lyssna och lyda, bedja och vaka, gå och stå, offra och försaka? 
Hur är det inombords? Seglar du innanskärs i de lugnaste vattendrag där den inre harmonien fått ankarfäste? Där den porlande källan flödar fram med nytt liv till Ande, kropp och själ. Eller rör du dig alltjämt ute på böljan, på den stormfyllda ocean där de skyhöga vågorna piskar i den ångestfulla natt med krafter så starka att de skymmer den blinkande fyrens ljus? 
Finns det något i ditt liv som du måste kasta överbord för att havets raseri skall stillas? Något som stör din relation med levande Gud? Vi tänker ibland på Petrus, hur han sjönk då han gick på vattnet, men glömmer att han gick i alla fall några steg. Han gjorde det som var omöjligt med Herrens hjälp då han såg på Jesus. Vågar vi göra detsamma? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!