Fortsätt till huvudinnehåll

Gud vill döda för att föda Oss på nytt till ny gestalt

Fader, du vars hjärta gömmer Helighet som allting dömer Kärlek som förlåter allt Du vill döda för att föda Oss på nytt till ny gestalt. 

Denna psalm av Emil Liedgren fångar något som är centralt för den kristne men som också är fruktansvärt jobbigt. Att lämna självlivet för att kunna bli ett brukbart kärl för Sanningens Ande. Nu är du väl alltför hård och kärlekslös, skulle inte Gud kunna använda mig, trots att jag inte är fullkomlig? Naturligtvis, han använder inte några fullkomliga helgon för att hans goda vilja må ske. Han använder var och en som ställer sig till hans förfogande. 

Frågan blir; Vill du? Vill du bli ett formbart kärl i Mästarens händer. Minns, att när du ligger på drejskivan och blir avskalad, ifråntagen och hjälplös, kan livet kännas oerhört tufft, du vet varken ut eller in, Himmelriket härlighet känns ytterst avlägsen och helvetets närvaro nästan en realitet.

Har då Gud glömt dig? Nej, men vi förnimmer inte alltid hans närvaro. Vi kan vara fullt upptagna med oss själva, vår tankevärld, våra sorger och bekymmer och inte kunna se och upptäcka den solstråle som tränger ner genom de regngrå molnen. Den dimma som omger oss i vårt omtöcknade tillstånd hindrar oss att se de klara färger som finns bakom den stängda förlåten. Själen kan vara trött, utsliten och tilltufsad av livets skoningslösa härjningståg vars ångvält totalt demolerar det som kommit i dess väg. Då är det ingen barnlek att komma på fötter igen.

Det heter att Guds ord bär inga bojor. Det är sant. Men ordet spränger också de bojor som bundit oss och som hindrat oss att se den väg som för tillfället haft släckt gatubelysning och genom Sanningens Ande kan du bli fri,  fullständigt fri, så att gatubelysningen tänds upp igen och du kan åter se vägens riktning. 

Vi läste i den inledande psalmversen; Du vill döda För att föda Oss på nytt till ny gestalt. När jag var barn tyckte jag att de orden verkade märkliga; vill Gud verkligen döda någon? 

Genom dopet begraver vi vår gamla människa för att uppstå i ett nytt väsende - I liv! -. Men vi kan också behöva gång efter gång överlåta oss på nytt åt härlighetens Herre! Inte genom att döpa om oss utan genom att överlämna oss med allt vi har till honom och bedja: Ske din vilja! Väl medvetna om hur farlig den bönen egentligen är. För tänk om Herren tar de orden på djupaste allvar, vad kan inte hända då? Vågar vi anförtro oss och gå när han kallar. Döda det gamla, det som hindrar och utestänger gemenskapen med honom för att födas in i det nya, in i det som Gud tänkt med våra liv. Vill vi? Inte någongång i en avlägsen framtid, om några år, månader eller veckor, utan idag , nu , nu, nu! Kom innan det är försent. 

Dig vi prisa och berömma som i vrede allt kan döma och i nåd förlåta allt. Som vill döda för att föda oss på nytt till ny gestalt. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo