Fortsätt till huvudinnehåll

Bliv stilla så att Herren kan tala

Dagens apell står Frank Mangs för. Han skriver om att söka stillhet för att kunna lyssna in Andens röst:

"Om vi inte i bokstavlig mening kunna draga oss undan till Sinai och Sahara, så kunna de flesta av oss nu och då draga sig undan till Guds underbara natur och många av oss äga en privat vrå i vårt eget hem. 
Men det är inte enbart präster och predikanter, som behöva den heliga stillheten. Varje kristen behöver den. Och många av oss skulle ha större nytta av inre samling, helig meditation och ensamhet med Gud än den vi ha av den offentliga gudstjänsten. Om Gud fick lära oss stillhetens heliga läxa, så behövde vi sedan inte komma till Herrens hus enbart som fordringsägare, utan vi kunde komma för att åt andra förmedla någonting av de syner vi skådat och de gåvor vi  fått, när vi i vår ensamhet  mötte Gud. 

Men denna hemlighet är så stor för många av oss, att vi inte ens ha en aning om vad helig stillhet verkligen är. För fem minuter sedan hörde jag berättas om en människa, vilken varit kristen i många år, men som med bekymrad uppsyn kom till en av sina medkristna och sade: 
- Vad menar du egentligen med stillhet inför Gud? 
Vi mena någonting mycket mer än yttre isolering. Vi mena någonting helt annat än ensamhet och overksamhet. Och allra minst mena vi andlig lättja.
Helig stillhet är mer än bön och bibelstudium, det är mer än koncentration och meditation. Vi behöva dessa ting för att komma in i den inre stillheten , men medlen är inte detsamma som målet, även om vi ibland tro det.

Vad mena vi då med uttrycket helig stillhet?
Vi mena för det första den absoluta frånvaron av allt jäkt - även det religiösa jäktet.
Du vet, att vi leva i maskinernas tidsålder. Allt skall gå fort. De gamla rekorden måste slås, även om den som slår rekordet slår ihjäl sig själv. Trots alla moderna uppfinningar är kampen för  tillvaron hetare än förr. Och ve den som här inte orkar hålla takten. 
Jäktet från fabriker och affärer kryper in I våra själar. Det följer med oss in i Guds församling. Det besmittar vår tro och det mekaniserar vårt arbete. Den som på fullt allvar vill att någonting skall ske både med honom själv och med andra, faller lätt offer för det religiösa jäktet. Och då vi börjar jäkta, springa vi alltid från Gud. Han låter oss springa, men på egen risk och med våra egna resurser. 

"Ty så säger Herren Herren, Israels helige; ` Om ni vänder om och är stilla, skall ni bliva frälsta; genom stillhet och förtröstan varder ni starka` - "Ja , därför väntar Herren, till dess att han kan vara er nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över er." 
Herren väntar - - -
Vad väntar han på?
Att du och jag skall bli så  stilla inför honom att han får tillfälle att verka."
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar