Fortsätt till huvudinnehåll

Bliv stilla så att Herren kan tala

Dagens apell står Frank Mangs för. Han skriver om att söka stillhet för att kunna lyssna in Andens röst:

"Om vi inte i bokstavlig mening kunna draga oss undan till Sinai och Sahara, så kunna de flesta av oss nu och då draga sig undan till Guds underbara natur och många av oss äga en privat vrå i vårt eget hem. 
Men det är inte enbart präster och predikanter, som behöva den heliga stillheten. Varje kristen behöver den. Och många av oss skulle ha större nytta av inre samling, helig meditation och ensamhet med Gud än den vi ha av den offentliga gudstjänsten. Om Gud fick lära oss stillhetens heliga läxa, så behövde vi sedan inte komma till Herrens hus enbart som fordringsägare, utan vi kunde komma för att åt andra förmedla någonting av de syner vi skådat och de gåvor vi  fått, när vi i vår ensamhet  mötte Gud. 

Men denna hemlighet är så stor för många av oss, att vi inte ens ha en aning om vad helig stillhet verkligen är. För fem minuter sedan hörde jag berättas om en människa, vilken varit kristen i många år, men som med bekymrad uppsyn kom till en av sina medkristna och sade: 
- Vad menar du egentligen med stillhet inför Gud? 
Vi mena någonting mycket mer än yttre isolering. Vi mena någonting helt annat än ensamhet och overksamhet. Och allra minst mena vi andlig lättja.
Helig stillhet är mer än bön och bibelstudium, det är mer än koncentration och meditation. Vi behöva dessa ting för att komma in i den inre stillheten , men medlen är inte detsamma som målet, även om vi ibland tro det.

Vad mena vi då med uttrycket helig stillhet?
Vi mena för det första den absoluta frånvaron av allt jäkt - även det religiösa jäktet.
Du vet, att vi leva i maskinernas tidsålder. Allt skall gå fort. De gamla rekorden måste slås, även om den som slår rekordet slår ihjäl sig själv. Trots alla moderna uppfinningar är kampen för  tillvaron hetare än förr. Och ve den som här inte orkar hålla takten. 
Jäktet från fabriker och affärer kryper in I våra själar. Det följer med oss in i Guds församling. Det besmittar vår tro och det mekaniserar vårt arbete. Den som på fullt allvar vill att någonting skall ske både med honom själv och med andra, faller lätt offer för det religiösa jäktet. Och då vi börjar jäkta, springa vi alltid från Gud. Han låter oss springa, men på egen risk och med våra egna resurser. 

"Ty så säger Herren Herren, Israels helige; ` Om ni vänder om och är stilla, skall ni bliva frälsta; genom stillhet och förtröstan varder ni starka` - "Ja , därför väntar Herren, till dess att han kan vara er nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över er." 
Herren väntar - - -
Vad väntar han på?
Att du och jag skall bli så  stilla inför honom att han får tillfälle att verka."
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid