Fortsätt till huvudinnehåll

Bliv stilla så att Herren kan tala

Dagens apell står Frank Mangs för. Han skriver om att söka stillhet för att kunna lyssna in Andens röst:

"Om vi inte i bokstavlig mening kunna draga oss undan till Sinai och Sahara, så kunna de flesta av oss nu och då draga sig undan till Guds underbara natur och många av oss äga en privat vrå i vårt eget hem. 
Men det är inte enbart präster och predikanter, som behöva den heliga stillheten. Varje kristen behöver den. Och många av oss skulle ha större nytta av inre samling, helig meditation och ensamhet med Gud än den vi ha av den offentliga gudstjänsten. Om Gud fick lära oss stillhetens heliga läxa, så behövde vi sedan inte komma till Herrens hus enbart som fordringsägare, utan vi kunde komma för att åt andra förmedla någonting av de syner vi skådat och de gåvor vi  fått, när vi i vår ensamhet  mötte Gud. 

Men denna hemlighet är så stor för många av oss, att vi inte ens ha en aning om vad helig stillhet verkligen är. För fem minuter sedan hörde jag berättas om en människa, vilken varit kristen i många år, men som med bekymrad uppsyn kom till en av sina medkristna och sade: 
- Vad menar du egentligen med stillhet inför Gud? 
Vi mena någonting mycket mer än yttre isolering. Vi mena någonting helt annat än ensamhet och overksamhet. Och allra minst mena vi andlig lättja.
Helig stillhet är mer än bön och bibelstudium, det är mer än koncentration och meditation. Vi behöva dessa ting för att komma in i den inre stillheten , men medlen är inte detsamma som målet, även om vi ibland tro det.

Vad mena vi då med uttrycket helig stillhet?
Vi mena för det första den absoluta frånvaron av allt jäkt - även det religiösa jäktet.
Du vet, att vi leva i maskinernas tidsålder. Allt skall gå fort. De gamla rekorden måste slås, även om den som slår rekordet slår ihjäl sig själv. Trots alla moderna uppfinningar är kampen för  tillvaron hetare än förr. Och ve den som här inte orkar hålla takten. 
Jäktet från fabriker och affärer kryper in I våra själar. Det följer med oss in i Guds församling. Det besmittar vår tro och det mekaniserar vårt arbete. Den som på fullt allvar vill att någonting skall ske både med honom själv och med andra, faller lätt offer för det religiösa jäktet. Och då vi börjar jäkta, springa vi alltid från Gud. Han låter oss springa, men på egen risk och med våra egna resurser. 

"Ty så säger Herren Herren, Israels helige; ` Om ni vänder om och är stilla, skall ni bliva frälsta; genom stillhet och förtröstan varder ni starka` - "Ja , därför väntar Herren, till dess att han kan vara er nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över er." 
Herren väntar - - -
Vad väntar han på?
Att du och jag skall bli så  stilla inför honom att han får tillfälle att verka."
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!