Fortsätt till huvudinnehåll

Att vara steget före

Tillhör du dem som gärna är steget före? Som när du planerar din dag gärna vill veta vad som kommer att hända senare under dagen. Klockan då och då börjar jobbet, klockan då och då äter jag lunch, klockan då och då gör jag det eller det. Lever du ett inrutat, inplanerat liv, utan att vilja göra oväntade saker under dygnet? Du vill ha ordning och reda  och kanske mentalt förbereda dig inför morgondagen. 
Så också i gudstjänsten. På förhand veta att nu sjunger den och den,  sedan ber den eller den, kollekten upptas då eller då, sedan predikar broder A-n i x antal minuter och förbönen leds av den eller den, d v s sådant skapar trygghet i ditt vanemönster. Innan mötet börjar vet du på ett ungefär hur den närmaste timmen kommer att bli. 
Är det så du vill ha det eller är du mottaglig för ett besök utifrån? Att den helige Ande överraskar oss med sin livgivande kraft . 
Ett liv tillsammans med den helige Ande innebär överraskningar. Vi vet inte alltid när Anden är å färden. Många gånger har vi våra aningar men blir ändå överrumplade när Andens vindar begynner blåsa. 
Jag hörde en gång talas om en lokal väckelse uppe i Västerbotten som bröt fram mitt under höskörden. Det var som om Gud själv hade sagt;  - Vill ni  ha väckelse eller inte? Är våra väl inövade rutiner det vi känner oss mest bekväma med, att vi vet vad som ligger steget före eller vill vi överraskas av Den gamle av dagar?
Gud har sina tidtabeller och sin annorlunda syn på begreppet tid. Då och då avslöjar han något för sina tjänare, profeterna. Andra gånger använder han dem som ställer sig till hans förfogande utan att behöva veta framtiden i detalj. Dem som säger sitt "ja" till honom nu. 
Däremot finns det en händelse som du behöver vara steget före, nämligen Jesu Kristi andra tillkommelse. Vi vet inte när, vilken dag eller vilken timma, men här behöver du ligga steget före. Han kan komma när som helst. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!