Fortsätt till huvudinnehåll

Tro och samvete

Tro och samvete, visst hör de ihop med varandra. Jag skyndar nu till dagens citat av Sven Lidman: 
" Det är  ett  mäktigt ord, det där ordet samvete - och fast det i dessa yttersta tider i så hög grad missbrukats - så är det en  lika underbar och betydelsefull och livsavgörande verklighet för det. Om vi på ett riktigt lättfattligt sätt skulle försöka karakterisera samvetets uppgift och plats i vårt liv, så skulle vi kunna säga, att  samvetet är hjärtats portvakt. 
När Jesus med sin helige Ande skall flytta in i vårt hjärtas forna skökohus, då får samvetet hjälpa till vid vräkning av alla de gamla hyresgästerna, så att alla dessa satans inhysehjon och inackorderingar i våra olika hjärterum  få komma ut ordentligt  ur huset och sedan bli hindrade att smita in igen. Samvetet uppgift är en skydds- och säkerhetsuppgift av det allra största och betydelsefullaste slag. Det gäller förvisso,  mina vänner, att vi ha ett rent hjärta och ett gott samvete och en oskrymtad tro.
Min vän, i denna stund skall vi var och en söka göra klart för oss hur det står till med våra samveten; var och en med sitt. Vi läste Pauli ord: Ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Dömer du, min vän,  och handlar i ditt eget liv efter en annans samvete? Du må tro, att svaret på frågan är betydelsefullt, ty lika viktigt som det är att man har en egen frälsningsvisshet, en egen väg till  Jesus, lika viktigt är det, att man har ett eget samvete. Ja, har du en annans samvete i stället för ditt eget så kan jag, utan att vara profet, säga dig, att det snart är slut med din frälsning. 
Det är ditt eget samvete som, lett av Guds helige Ande, skall avgöra dagligen och stundligen vad som skall få komma in I ditt hjärta: om du kan göra det och det, utan att ditt hjärta blir orent därav - om du kan underlåta det och det utan att ditt hjärta blir lidande därpå. Det är tusen och ett tillfälle, som dagligen passera din hjärterum förbi, och som ditt samvete måste vara vaket över  där det sitter i hjärtedörren och ser ut över livsströmmen."Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid