Fortsätt till huvudinnehåll

Tro och samvete

Tro och samvete, visst hör de ihop med varandra. Jag skyndar nu till dagens citat av Sven Lidman: 
" Det är  ett  mäktigt ord, det där ordet samvete - och fast det i dessa yttersta tider i så hög grad missbrukats - så är det en  lika underbar och betydelsefull och livsavgörande verklighet för det. Om vi på ett riktigt lättfattligt sätt skulle försöka karakterisera samvetets uppgift och plats i vårt liv, så skulle vi kunna säga, att  samvetet är hjärtats portvakt. 
När Jesus med sin helige Ande skall flytta in i vårt hjärtas forna skökohus, då får samvetet hjälpa till vid vräkning av alla de gamla hyresgästerna, så att alla dessa satans inhysehjon och inackorderingar i våra olika hjärterum  få komma ut ordentligt  ur huset och sedan bli hindrade att smita in igen. Samvetet uppgift är en skydds- och säkerhetsuppgift av det allra största och betydelsefullaste slag. Det gäller förvisso,  mina vänner, att vi ha ett rent hjärta och ett gott samvete och en oskrymtad tro.
Min vän, i denna stund skall vi var och en söka göra klart för oss hur det står till med våra samveten; var och en med sitt. Vi läste Pauli ord: Ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Dömer du, min vän,  och handlar i ditt eget liv efter en annans samvete? Du må tro, att svaret på frågan är betydelsefullt, ty lika viktigt som det är att man har en egen frälsningsvisshet, en egen väg till  Jesus, lika viktigt är det, att man har ett eget samvete. Ja, har du en annans samvete i stället för ditt eget så kan jag, utan att vara profet, säga dig, att det snart är slut med din frälsning. 
Det är ditt eget samvete som, lett av Guds helige Ande, skall avgöra dagligen och stundligen vad som skall få komma in I ditt hjärta: om du kan göra det och det, utan att ditt hjärta blir orent därav - om du kan underlåta det och det utan att ditt hjärta blir lidande därpå. Det är tusen och ett tillfälle, som dagligen passera din hjärterum förbi, och som ditt samvete måste vara vaket över  där det sitter i hjärtedörren och ser ut över livsströmmen."Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo