Fortsätt till huvudinnehåll

Tro och samvete

Tro och samvete, visst hör de ihop med varandra. Jag skyndar nu till dagens citat av Sven Lidman: 
" Det är  ett  mäktigt ord, det där ordet samvete - och fast det i dessa yttersta tider i så hög grad missbrukats - så är det en  lika underbar och betydelsefull och livsavgörande verklighet för det. Om vi på ett riktigt lättfattligt sätt skulle försöka karakterisera samvetets uppgift och plats i vårt liv, så skulle vi kunna säga, att  samvetet är hjärtats portvakt. 
När Jesus med sin helige Ande skall flytta in i vårt hjärtas forna skökohus, då får samvetet hjälpa till vid vräkning av alla de gamla hyresgästerna, så att alla dessa satans inhysehjon och inackorderingar i våra olika hjärterum  få komma ut ordentligt  ur huset och sedan bli hindrade att smita in igen. Samvetet uppgift är en skydds- och säkerhetsuppgift av det allra största och betydelsefullaste slag. Det gäller förvisso,  mina vänner, att vi ha ett rent hjärta och ett gott samvete och en oskrymtad tro.
Min vän, i denna stund skall vi var och en söka göra klart för oss hur det står till med våra samveten; var och en med sitt. Vi läste Pauli ord: Ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Dömer du, min vän,  och handlar i ditt eget liv efter en annans samvete? Du må tro, att svaret på frågan är betydelsefullt, ty lika viktigt som det är att man har en egen frälsningsvisshet, en egen väg till  Jesus, lika viktigt är det, att man har ett eget samvete. Ja, har du en annans samvete i stället för ditt eget så kan jag, utan att vara profet, säga dig, att det snart är slut med din frälsning. 
Det är ditt eget samvete som, lett av Guds helige Ande, skall avgöra dagligen och stundligen vad som skall få komma in I ditt hjärta: om du kan göra det och det, utan att ditt hjärta blir orent därav - om du kan underlåta det och det utan att ditt hjärta blir lidande därpå. Det är tusen och ett tillfälle, som dagligen passera din hjärterum förbi, och som ditt samvete måste vara vaket över  där det sitter i hjärtedörren och ser ut över livsströmmen."Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!