Fortsätt till huvudinnehåll

Tro och samvete

Tro och samvete, visst hör de ihop med varandra. Jag skyndar nu till dagens citat av Sven Lidman: 
" Det är  ett  mäktigt ord, det där ordet samvete - och fast det i dessa yttersta tider i så hög grad missbrukats - så är det en  lika underbar och betydelsefull och livsavgörande verklighet för det. Om vi på ett riktigt lättfattligt sätt skulle försöka karakterisera samvetets uppgift och plats i vårt liv, så skulle vi kunna säga, att  samvetet är hjärtats portvakt. 
När Jesus med sin helige Ande skall flytta in i vårt hjärtas forna skökohus, då får samvetet hjälpa till vid vräkning av alla de gamla hyresgästerna, så att alla dessa satans inhysehjon och inackorderingar i våra olika hjärterum  få komma ut ordentligt  ur huset och sedan bli hindrade att smita in igen. Samvetet uppgift är en skydds- och säkerhetsuppgift av det allra största och betydelsefullaste slag. Det gäller förvisso,  mina vänner, att vi ha ett rent hjärta och ett gott samvete och en oskrymtad tro.
Min vän, i denna stund skall vi var och en söka göra klart för oss hur det står till med våra samveten; var och en med sitt. Vi läste Pauli ord: Ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Dömer du, min vän,  och handlar i ditt eget liv efter en annans samvete? Du må tro, att svaret på frågan är betydelsefullt, ty lika viktigt som det är att man har en egen frälsningsvisshet, en egen väg till  Jesus, lika viktigt är det, att man har ett eget samvete. Ja, har du en annans samvete i stället för ditt eget så kan jag, utan att vara profet, säga dig, att det snart är slut med din frälsning. 
Det är ditt eget samvete som, lett av Guds helige Ande, skall avgöra dagligen och stundligen vad som skall få komma in I ditt hjärta: om du kan göra det och det, utan att ditt hjärta blir orent därav - om du kan underlåta det och det utan att ditt hjärta blir lidande därpå. Det är tusen och ett tillfälle, som dagligen passera din hjärterum förbi, och som ditt samvete måste vara vaket över  där det sitter i hjärtedörren och ser ut över livsströmmen."Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar