Fortsätt till huvudinnehåll

Ständigt detta ifrågasättande

"Skulle då Gud verkligen ha sagt..." (1Mos:3:1)
Ända sedan urminnes tider har ifrågasättandet av Guds ord förekommit. Och än värre har det blivit blott på några årtionden. Man tolkar hejvilt efter eget huvud och följer trender och de senaste strömningar na som blåser fram. Det gäller att anpassa sig. Sådant som under årtusenden varit fullständigt självklart, har mitt i allt blivit ett ämne som moderna teologer ventilerar och diskuterar till lust och leda. Skulle då Gud  verkligen ha sagt...
I dagens samhälle  och dagens skola går mycket ut på att ifrågasätta. Var hämtar du din information? Vilka källor anses trovärdiga? Du skall lära dig ett kritiskt tänkande,  ett ständigt ifrågasättande under täckmanteln att inte bli lurad. Det som har med religion att göras i allmänhet och kristendom i synnerhet skall gärna ifrågasättas medan vetenskapen okritiskt hyllas . 
Ser vi då på sättet vi läser bibeln,  är det milsvida kontraster på hur vi läser. Ditt ifrågasättande för dig troligen längre bort från Gud . De gamla slagorden; läs som det står, tro som det står, så får du som det står, går det att använda idag? Eller  klassas du som mindre begåvad om du framställer något om Jesus? 
En världsåskådning utan Gud, djävulen, himmel, helvete och yttersta domen skulle skrämma mig. Hela tillvaron skulle bli så meningslös, hopplös och orättvis. Så får de s k lärda tycka vad de vill. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar