Fortsätt till huvudinnehåll

Ständigt detta ifrågasättande

"Skulle då Gud verkligen ha sagt..." (1Mos:3:1)
Ända sedan urminnes tider har ifrågasättandet av Guds ord förekommit. Och än värre har det blivit blott på några årtionden. Man tolkar hejvilt efter eget huvud och följer trender och de senaste strömningar na som blåser fram. Det gäller att anpassa sig. Sådant som under årtusenden varit fullständigt självklart, har mitt i allt blivit ett ämne som moderna teologer ventilerar och diskuterar till lust och leda. Skulle då Gud  verkligen ha sagt...
I dagens samhälle  och dagens skola går mycket ut på att ifrågasätta. Var hämtar du din information? Vilka källor anses trovärdiga? Du skall lära dig ett kritiskt tänkande,  ett ständigt ifrågasättande under täckmanteln att inte bli lurad. Det som har med religion att göras i allmänhet och kristendom i synnerhet skall gärna ifrågasättas medan vetenskapen okritiskt hyllas . 
Ser vi då på sättet vi läser bibeln,  är det milsvida kontraster på hur vi läser. Ditt ifrågasättande för dig troligen längre bort från Gud . De gamla slagorden; läs som det står, tro som det står, så får du som det står, går det att använda idag? Eller  klassas du som mindre begåvad om du framställer något om Jesus? 
En världsåskådning utan Gud, djävulen, himmel, helvete och yttersta domen skulle skrämma mig. Hela tillvaron skulle bli så meningslös, hopplös och orättvis. Så får de s k lärda tycka vad de vill. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid