Fortsätt till huvudinnehåll

Herrens vägar och tankar

 "Se, mina tankar är inte edra tankar, och edra vägar är icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är ock mina vägar högre än edra vägar, och mina tankar högre än edra tankar." (Jes.55:8-9)


Vilka glada nyheter. Det finns hopp för oss då livet inte blir som vi tänkt oss. Det är ingen lätt match att försöka sig på att begripa hur Herren agerar. Han rör sig i helt andra dimensioner än de vilka vi befinner oss i. Vi förstår endast bitvis, delvis, ett styckverk. 

Hans tankar är högre - pris ske Gud. Ibland då vi tycker att livets ångvält kört över oss, utan skonsamhet eller barmhärtighet, låt oss då minnas att de tankar som Herren har, de är fridens tankar. Det händer att  bibelversen ovan återfinns på kylskåpsdörrar som en påminnelse var gång vi skall duka fram något. Ständigt dessa påminnelser, men vi kan behöva höra eller läsa åtskilliga gånger innan det så att säga landar hos oss. 

Det händer att vi säger till människor då vi vittnar för dem, att Gud har en plan för var människa. Ofta är det dunkelt vad det kan handla om. Då vi talar om att någon är kallad läggs ribban gärna högt, som ett nästan ouppnåeligt ideal och många är de som genom tiderna menat sig vara kallade till något verkligt stort, att bli och vara någon. Tänk om kallelsen istället handlar om trohet på den plats där du befinner dig eller lydnad inför sanningen. Att erkänna Jesus Kristus som Herre i våra liv. 

Andra gånger, då det stormar tufft omkring oss får vi lyfta våra huvuden i tacksamhet - Hans tankar och vägar är så mycket större än vad vi ser med våra ack, så begränsade ögon. Hans vägar är så mycket högre än vad vi tror. Vågar vi tro på detta? Vila i löftena och såren. Han har en framkomlig väg även då det ser som allra mörkast ut. Han bär oss och bor i oss, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. (Sef.3:17) Hans tankar är större än våra och hans vägar högre än våra.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj