Fortsätt till huvudinnehåll

Herrens vägar och tankar

 "Se, mina tankar är inte edra tankar, och edra vägar är icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är ock mina vägar högre än edra vägar, och mina tankar högre än edra tankar." (Jes.55:8-9)


Vilka glada nyheter. Det finns hopp för oss då livet inte blir som vi tänkt oss. Det är ingen lätt match att försöka sig på att begripa hur Herren agerar. Han rör sig i helt andra dimensioner än de vilka vi befinner oss i. Vi förstår endast bitvis, delvis, ett styckverk. 

Hans tankar är högre - pris ske Gud. Ibland då vi tycker att livets ångvält kört över oss, utan skonsamhet eller barmhärtighet, låt oss då minnas att de tankar som Herren har, de är fridens tankar. Det händer att  bibelversen ovan återfinns på kylskåpsdörrar som en påminnelse var gång vi skall duka fram något. Ständigt dessa påminnelser, men vi kan behöva höra eller läsa åtskilliga gånger innan det så att säga landar hos oss. 

Det händer att vi säger till människor då vi vittnar för dem, att Gud har en plan för var människa. Ofta är det dunkelt vad det kan handla om. Då vi talar om att någon är kallad läggs ribban gärna högt, som ett nästan ouppnåeligt ideal och många är de som genom tiderna menat sig vara kallade till något verkligt stort, att bli och vara någon. Tänk om kallelsen istället handlar om trohet på den plats där du befinner dig eller lydnad inför sanningen. Att erkänna Jesus Kristus som Herre i våra liv. 

Andra gånger, då det stormar tufft omkring oss får vi lyfta våra huvuden i tacksamhet - Hans tankar och vägar är så mycket större än vad vi ser med våra ack, så begränsade ögon. Hans vägar är så mycket högre än vad vi tror. Vågar vi tro på detta? Vila i löftena och såren. Han har en framkomlig väg även då det ser som allra mörkast ut. Han bär oss och bor i oss, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. (Sef.3:17) Hans tankar är större än våra och hans vägar högre än våra.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!