Fortsätt till huvudinnehåll

Det stundar till högtid

Det är inte ofta vi längre har strängmusik i våra sammankomster. Sångarglädjen har ofta blivit utbytt mot att vi sjunger till Gud. Kör till piano, dragspel, fiol, gitarr och mandolin anses av somliga höra en förgången tid till . Följande strängmusiksång är mäktig , både i ord, melodi och sammansättning. 

Det stundar till högtid i himlarnas rike, O, vilken fröjd, jag är bjuden som gäst. Den högtiden har ej på jorden sin like, O, jag vill skynda till himmelens fest. Genom himlens pärleportar tåga Frälsta skaror uti ordnat skick Varje själ en evig gudalåga Och en helig längtan flammar uti varje blick.

Kör: O Frälsare ett jag beder Bevara mig I din hand Att intet mig vilseleder Ack för mig till fridens land. 

Det stundar till högtid i himlarnas rike Slaktade Lammet man hyllning då ger Där slutar ej sången där tystnar ej tonen, Korset besjunges vårt frälsningsbaner. Himlens äldste mäktigt jubilerar Änglar stämma in med heligt mod. Helgonskaran samfällt triumferar Alla prisar Lammet som som han köpt med heligt blod.

Det stundar till högtid vid himmelska borden Abraham, Isak och Jakob är med. Och gästerna komma från tårdränkta jorden Talrika skaror i tätnade led. Harpor klinga jubelsånger brusa Segertoner fylla himlens sal . Kronor glänsa Fridens palmer susa ,dräkter vitare än snö bär skaran utan tal.

Det stundar till högtid och dagen är nära Broder och syster håll ut än en tid. Ty snart kommer Jesus och skyarna bära Hän över djupen till himmelens frid. Det blir himmel som ej kan förklaras, det blir himmel evigheten lång, Det blir himmel som blott kan erfaras Det blir himmel när vi sjunga Lammets nya sång.

Av Wilhelm Dreier

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo