Fortsätt till huvudinnehåll

Det stundar till högtid

Det är inte ofta vi längre har strängmusik i våra sammankomster. Sångarglädjen har ofta blivit utbytt mot att vi sjunger till Gud. Kör till piano, dragspel, fiol, gitarr och mandolin anses av somliga höra en förgången tid till . Följande strängmusiksång är mäktig , både i ord, melodi och sammansättning. 

Det stundar till högtid i himlarnas rike, O, vilken fröjd, jag är bjuden som gäst. Den högtiden har ej på jorden sin like, O, jag vill skynda till himmelens fest. Genom himlens pärleportar tåga Frälsta skaror uti ordnat skick Varje själ en evig gudalåga Och en helig längtan flammar uti varje blick.

Kör: O Frälsare ett jag beder Bevara mig I din hand Att intet mig vilseleder Ack för mig till fridens land. 

Det stundar till högtid i himlarnas rike Slaktade Lammet man hyllning då ger Där slutar ej sången där tystnar ej tonen, Korset besjunges vårt frälsningsbaner. Himlens äldste mäktigt jubilerar Änglar stämma in med heligt mod. Helgonskaran samfällt triumferar Alla prisar Lammet som som han köpt med heligt blod.

Det stundar till högtid vid himmelska borden Abraham, Isak och Jakob är med. Och gästerna komma från tårdränkta jorden Talrika skaror i tätnade led. Harpor klinga jubelsånger brusa Segertoner fylla himlens sal . Kronor glänsa Fridens palmer susa ,dräkter vitare än snö bär skaran utan tal.

Det stundar till högtid och dagen är nära Broder och syster håll ut än en tid. Ty snart kommer Jesus och skyarna bära Hän över djupen till himmelens frid. Det blir himmel som ej kan förklaras, det blir himmel evigheten lång, Det blir himmel som blott kan erfaras Det blir himmel när vi sjunga Lammets nya sång.

Av Wilhelm Dreier

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar