Fortsätt till huvudinnehåll

Det stundar till högtid

Det är inte ofta vi längre har strängmusik i våra sammankomster. Sångarglädjen har ofta blivit utbytt mot att vi sjunger till Gud. Kör till piano, dragspel, fiol, gitarr och mandolin anses av somliga höra en förgången tid till . Följande strängmusiksång är mäktig , både i ord, melodi och sammansättning. 

Det stundar till högtid i himlarnas rike, O, vilken fröjd, jag är bjuden som gäst. Den högtiden har ej på jorden sin like, O, jag vill skynda till himmelens fest. Genom himlens pärleportar tåga Frälsta skaror uti ordnat skick Varje själ en evig gudalåga Och en helig längtan flammar uti varje blick.

Kör: O Frälsare ett jag beder Bevara mig I din hand Att intet mig vilseleder Ack för mig till fridens land. 

Det stundar till högtid i himlarnas rike Slaktade Lammet man hyllning då ger Där slutar ej sången där tystnar ej tonen, Korset besjunges vårt frälsningsbaner. Himlens äldste mäktigt jubilerar Änglar stämma in med heligt mod. Helgonskaran samfällt triumferar Alla prisar Lammet som som han köpt med heligt blod.

Det stundar till högtid vid himmelska borden Abraham, Isak och Jakob är med. Och gästerna komma från tårdränkta jorden Talrika skaror i tätnade led. Harpor klinga jubelsånger brusa Segertoner fylla himlens sal . Kronor glänsa Fridens palmer susa ,dräkter vitare än snö bär skaran utan tal.

Det stundar till högtid och dagen är nära Broder och syster håll ut än en tid. Ty snart kommer Jesus och skyarna bära Hän över djupen till himmelens frid. Det blir himmel som ej kan förklaras, det blir himmel evigheten lång, Det blir himmel som blott kan erfaras Det blir himmel när vi sjunga Lammets nya sång.

Av Wilhelm Dreier

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!