Fortsätt till huvudinnehåll

Byorignalet Hjalmar

Det är idag 25 år sedan byoriginalet Hjalmar Nybäck slutade sina dagar 81 år gammal. Jag tänkte berätta något om ungkarlen som ofta hördes, långt innan han syntes, han var inte särskilt stor till växten. I min ungdom hade jag en del kontakt med honom. Han bodde i sin enkla vitmålade stuga utanför Borgå och hade små fordringar på livet. En representant för en människotyp som knappast finns längre.

Hjalmar växte upp under fattiga förhållanden och detta kom att prägla honom hela livet. Det enkla jobbet som vedhuggare gav knappast någon större lön. Han trivdes på ungdomsläger och deltog även fast han för länge sedan passerat den ålder de övriga deltagarna var i. Sångarglädjen och entusiasmen överträffade ibland de andra då både ljudstyrkan och hastigheten inte följde med musiktempot. Hjalmar sjöng på sitt vis.
Även i psalmsången under högmässan. Han vågade vara sig själv. Släktingar däremot var det glest med, några kusiner fanns ,i övrigt hade hans syskon avlidit. 
Fast det gått 25 år minns jag honom  som om det vore igår.  De senare åren var han inte vid så god vigör längre. Ett inbrott där han även blev misshandlad fråntog honom giesten. Ålderdomen inträdde istället. 
Jag är glad över att ha fått träffat en särling från en svunnen tid. Glad för de enkla stunder vi fick tillsammans. I byarna runtomkring där du bodde visste de flesta vem du var. Då och då skrev du dina små insändare i lokaltidningen,  av skiftande värde. Dina grannar var säkert på många sätt ditt stöd i livet. Det är väl knappast någon som vet vem du var utav läsarna här, men kanske ändå någon vill höra något om en man som betraktades med reservation,  skepsis  eller åtlöje. Jag minns din begravning, vilken sång under minnestunden, men också din jordfästning. Det är enda gången jag känt stark ladugårdslukt i sådana sammanhang. Din kamrat Börje kom i en rock som använts i ladugården. Även han ett byoriginal. Några tankar från förr
Frid över ditt minne. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar