Fortsätt till huvudinnehåll

Paulus, en arbetare i vingården

" Och se, bunden i Anden begiver jag mig nu till Jerusalem, utan att veta vad där skall hända mig; allenast det vet jag, att den helige Ande i den ena staden efter den andra betyget för mig och säger att bojor och bedrövelser vänta mig. Dock anser jag mitt liv inte vara av något värde för mig själv, om blott jag får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om  Guds nåds evangelium . Och se, jag vet nu att ni inte mer skall få se mitt ansikte, ni alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket. Därför betygar jag för er nu i dag att jag inte bär skuld för någons blod. Ty jag har inte undandragit mig att förkunna för er  allt Guds rådslut" (Apg.20:22-27)

Aposteln Paulus levde ett mycket händelserikt liv. Inte många av oss som lever idag skulle ha hängt med honom i hans tempo. Ibland talar vi som om det nya livet med Kristus skulle vara något skönt och behagligt, ett sorgfritt semesterparadis där det mesta av livet närapå tillbringas i hängmattan. Så hade förvisso inte det Paulus. Från arlamorgonstund till sena kvällen bestod verket av idogt arbete. Något guld eller gröna skogar utlovades aldrig heller. Endast bojor och kval väntade honom.
Så fjärran från all framgångsteologi och lyckokristendom. Med ideal som är långt ifrån dem som Jesus talade om. Visst har Gud råd till att välsigna och visst ger han oss det som är gott. Men att kristendomen skulle vara ett liv som en dans på rosor utan några besvärligheter, krångel  eller umbäranden  tror jag i alla fall de flesta begriper. Vårt dagliga bröd, giv oss idag heter det också i Herrens bön. 
Som sagt, Gud har ej lovat oss att slippa elände, besvär och prövningar, däremot har han lovat att vara med oss. Under lidandet, i ensamheten,  vid sjukbädden, då du minst av allt förtjänar det och då hemlandsklockan slår. Sök honom medan han låter sig finnas,  åkalla honom då han är nära. Och den Gud som frälste Paulus,  som frälste Pethrus, som frälste Johannes, han kan också frälsa var och en som tror. Tack att du frälste mig!
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar