Fortsätt till huvudinnehåll

Älskar vi människorna?

I morse låg jag och lyssnade på ett radioprogram som handlade om svenska författare. Mitt minne är ibland en skugga, en kvarleva av dess forna storhetstid, och utav det jag minnsav de olika författarporträtten är följande; Författaren Vilhelm Moberg samtalade med ledarskribenten på Dagens Nyheter, Herbert Tingsten som hade tankar på att skriva en roman. "Det kan du inte", svarade Moberg ," för du älskar inte människorna ".

Du älskar inte människorna, vilken dom var det inte över denne kulturhögborgens vapendragare . Dessvärre också över många av oss.  Vi älskar inte människorna. Det är klart, min familj och närmaste vänner går väl an, men de andra,  nej det måste man väl inte? Det har väl aldrig funnits någon som uppfyllt måttet?
Jag tror du vet vart jag vill komma.  Ständigt denna Jesus. Han som älskade människorna in I döden.
Tingsten i synnerhet men också Moberg har varit med och avkristnat Sverige. Det är lätt att ha några syndabockar att beskylla landets utveckling för. Vi har nog många gånger oss själva att beskylla. Vi har inte älskat människorna tillräckligt. Samme Tingsten sade också vid ett annat tillfälle" Skulle de kristna verkligen mena något med sin tro så skulle de göra så mycket mer för att rädda människor från helvetet?" Här kommer de flesta av oss till korta. Vi kunde ha gjort så mycket mer. Den dödens lag som Paulus skriver om är då sannerligen  verksam, till vårt förtret. Om det är någon som omvänder sig blir det stor glädje i himlen. Älskar vi Människorna? På riktigt .
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar