Fortsätt till huvudinnehåll

Älskar vi människorna?

I morse låg jag och lyssnade på ett radioprogram som handlade om svenska författare. Mitt minne är ibland en skugga, en kvarleva av dess forna storhetstid, och utav det jag minnsav de olika författarporträtten är följande; Författaren Vilhelm Moberg samtalade med ledarskribenten på Dagens Nyheter, Herbert Tingsten som hade tankar på att skriva en roman. "Det kan du inte", svarade Moberg ," för du älskar inte människorna ".

Du älskar inte människorna, vilken dom var det inte över denne kulturhögborgens vapendragare . Dessvärre också över många av oss.  Vi älskar inte människorna. Det är klart, min familj och närmaste vänner går väl an, men de andra,  nej det måste man väl inte? Det har väl aldrig funnits någon som uppfyllt måttet?
Jag tror du vet vart jag vill komma.  Ständigt denna Jesus. Han som älskade människorna in I döden.
Tingsten i synnerhet men också Moberg har varit med och avkristnat Sverige. Det är lätt att ha några syndabockar att beskylla landets utveckling för. Vi har nog många gånger oss själva att beskylla. Vi har inte älskat människorna tillräckligt. Samme Tingsten sade också vid ett annat tillfälle" Skulle de kristna verkligen mena något med sin tro så skulle de göra så mycket mer för att rädda människor från helvetet?" Här kommer de flesta av oss till korta. Vi kunde ha gjort så mycket mer. Den dödens lag som Paulus skriver om är då sannerligen  verksam, till vårt förtret. Om det är någon som omvänder sig blir det stor glädje i himlen. Älskar vi Människorna? På riktigt .
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid