Fortsätt till huvudinnehåll

Vi styra färden hem

 Vissa sånger lever kvar. Andra faller i glömska. Trots att de har mer innehåll i sig. Följande sång som handlar om pilgrimsskapet, "vi är främlingar och gäster i världen", vårt liv är en genomresa; sjungs knappt alls idag. Snart är vi hemma!

1 Vi styra färden hem, till Guds Jerusalem. Vårt borgarskap är där Vårt hem vi ha ej här. Vi kallats av vår Gud att vara Kristi brud. Och nu vi sjunga med själ och tunga, Farväl med synd och värld. Ty bruden är på färd. Från tåredalen. Till Bröllopssalen.

2 Man kan oss missförstå, när vi här nere gå. Men friden djup och sann, man ej förlora kan. Vi äro ringa här, men snart vi stråla där. Nu kungasläkten bär segerdräkten. Men snart i himmelen, vi krönas av vår vän. Han smyckar bruden, I bröllopsskruden.

3 Han sänder bud på bud. Ned till sin himlabrud. Att nu är tiden kort. Tills hon skall ryckas bort. O underbara stund. Då över jordens rund, basunen skallar och ängeln kallar! De döda först uppstå Sin härlighet de få. Han uppenbaras. Och vi förklaras.

4 Nu pilgrimsfolket är På genomresa här. O, hör från deras hop. Nu ljuder detta rop. Du kallad är av Gud Att vara Jesu brud. Gå ut från världen. Kom med på färden. Till synden säg farväl och rädda nu din själ. Se, porten gläntar Och kronan väntar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar