Fortsätt till huvudinnehåll

Vi styra färden hem

 Vissa sånger lever kvar. Andra faller i glömska. Trots att de har mer innehåll i sig. Följande sång som handlar om pilgrimsskapet, "vi är främlingar och gäster i världen", vårt liv är en genomresa; sjungs knappt alls idag. Snart är vi hemma!

1 Vi styra färden hem, till Guds Jerusalem. Vårt borgarskap är där Vårt hem vi ha ej här. Vi kallats av vår Gud att vara Kristi brud. Och nu vi sjunga med själ och tunga, Farväl med synd och värld. Ty bruden är på färd. Från tåredalen. Till Bröllopssalen.

2 Man kan oss missförstå, när vi här nere gå. Men friden djup och sann, man ej förlora kan. Vi äro ringa här, men snart vi stråla där. Nu kungasläkten bär segerdräkten. Men snart i himmelen, vi krönas av vår vän. Han smyckar bruden, I bröllopsskruden.

3 Han sänder bud på bud. Ned till sin himlabrud. Att nu är tiden kort. Tills hon skall ryckas bort. O underbara stund. Då över jordens rund, basunen skallar och ängeln kallar! De döda först uppstå Sin härlighet de få. Han uppenbaras. Och vi förklaras.

4 Nu pilgrimsfolket är På genomresa här. O, hör från deras hop. Nu ljuder detta rop. Du kallad är av Gud Att vara Jesu brud. Gå ut från världen. Kom med på färden. Till synden säg farväl och rädda nu din själ. Se, porten gläntar Och kronan väntar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!