Fortsätt till huvudinnehåll

Vi styra färden hem

 Vissa sånger lever kvar. Andra faller i glömska. Trots att de har mer innehåll i sig. Följande sång som handlar om pilgrimsskapet, "vi är främlingar och gäster i världen", vårt liv är en genomresa; sjungs knappt alls idag. Snart är vi hemma!

1 Vi styra färden hem, till Guds Jerusalem. Vårt borgarskap är där Vårt hem vi ha ej här. Vi kallats av vår Gud att vara Kristi brud. Och nu vi sjunga med själ och tunga, Farväl med synd och värld. Ty bruden är på färd. Från tåredalen. Till Bröllopssalen.

2 Man kan oss missförstå, när vi här nere gå. Men friden djup och sann, man ej förlora kan. Vi äro ringa här, men snart vi stråla där. Nu kungasläkten bär segerdräkten. Men snart i himmelen, vi krönas av vår vän. Han smyckar bruden, I bröllopsskruden.

3 Han sänder bud på bud. Ned till sin himlabrud. Att nu är tiden kort. Tills hon skall ryckas bort. O underbara stund. Då över jordens rund, basunen skallar och ängeln kallar! De döda först uppstå Sin härlighet de få. Han uppenbaras. Och vi förklaras.

4 Nu pilgrimsfolket är På genomresa här. O, hör från deras hop. Nu ljuder detta rop. Du kallad är av Gud Att vara Jesu brud. Gå ut från världen. Kom med på färden. Till synden säg farväl och rädda nu din själ. Se, porten gläntar Och kronan väntar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj