Fortsätt till huvudinnehåll

Världens lärda kan inte förstå Guds visdom

 "Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet" (1Kor.2:7)

Det finns många sätt idag där vi kan inhämta visdom, kunskap och information. Aldrig förr har det varit så lätt att få fram fakta som det är idag. Med några knapptryck på telefonen öppnar sig ett gigantiskt hav av svar på de allra mest skiftande frågor. Utbudet har knappt någon gräns. Ett stort bibliotek ryms bildligt talat i en liten telefon.

Ändå förstår vi så litet av Guds visdom, den visdom du inte kan läsa en magisterexamen eller som kan resultera i doktorsavhandling med diplom, certifikat och hatt. För Guds visdom är fördold för den kloke. Du kan aldrig med ditt förstånd förstå alla detaljer i Andens verk. Det ligger på trons område. Genom tron förstår vi att genom ett ord skapades himmel och jord. Försök begripa det med ditt förstånd om du kan. 

Därför kan vi inte heller förstå Andens liv och gåvor till fullo med vårt begränsade förstånd. De måste upplevas, erfaras, ta gestalt i oss. Du kan inte heller skriva en akademisk avhandling om smorda gudsmän och kvinnor ty det ligger utanför vetenskapens värld. Andens liv låter sig inte begränsa inom avhandlingens snäva råmärken och ett försök att göra ett examensarbete om himlens Gud är dömt till ett misslyckande redan innan du påbörjat projektet. 

Däremot uppenbarar sig Herren. Nalkens Gud så skall också Han nalkas er. Genom Ordet kan du få lära känna Gud, men också genom den relation som är möjlig att ha tillsammans med honom. I bönen då du söker honom kan han uppenbara sig. Vi har nog av snusförnuftiga resonemang, tankar och ideér. Vi behöver en uppenbarelsetro på honom som är det slaktade offerlammet, han som bar all synd och sjukdom uppå korsets trä och på tredje dagen uppstod ifrån det döda. Vågar vi anförtro oss åt honom?

Det heter att "talet om korset är visserligen en dårskap" och världens visa kommer aldrig att förstå det enkla evangeliet. Man krånglar till det på en mängd olika sätt. Och många lärosäten gör sitt yttersta för att plocka bort allting av gudomlighet, ande och liv. Men för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. (Rom.8:28)

Ja, det är mer än underbart Att med sin Gud ha allting klart Dåre för världen men salig i Gud det är underbart.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid