Fortsätt till huvudinnehåll

Världens lärda kan inte förstå Guds visdom

 "Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet" (1Kor.2:7)

Det finns många sätt idag där vi kan inhämta visdom, kunskap och information. Aldrig förr har det varit så lätt att få fram fakta som det är idag. Med några knapptryck på telefonen öppnar sig ett gigantiskt hav av svar på de allra mest skiftande frågor. Utbudet har knappt någon gräns. Ett stort bibliotek ryms bildligt talat i en liten telefon.

Ändå förstår vi så litet av Guds visdom, den visdom du inte kan läsa en magisterexamen eller som kan resultera i doktorsavhandling med diplom, certifikat och hatt. För Guds visdom är fördold för den kloke. Du kan aldrig med ditt förstånd förstå alla detaljer i Andens verk. Det ligger på trons område. Genom tron förstår vi att genom ett ord skapades himmel och jord. Försök begripa det med ditt förstånd om du kan. 

Därför kan vi inte heller förstå Andens liv och gåvor till fullo med vårt begränsade förstånd. De måste upplevas, erfaras, ta gestalt i oss. Du kan inte heller skriva en akademisk avhandling om smorda gudsmän och kvinnor ty det ligger utanför vetenskapens värld. Andens liv låter sig inte begränsa inom avhandlingens snäva råmärken och ett försök att göra ett examensarbete om himlens Gud är dömt till ett misslyckande redan innan du påbörjat projektet. 

Däremot uppenbarar sig Herren. Nalkens Gud så skall också Han nalkas er. Genom Ordet kan du få lära känna Gud, men också genom den relation som är möjlig att ha tillsammans med honom. I bönen då du söker honom kan han uppenbara sig. Vi har nog av snusförnuftiga resonemang, tankar och ideér. Vi behöver en uppenbarelsetro på honom som är det slaktade offerlammet, han som bar all synd och sjukdom uppå korsets trä och på tredje dagen uppstod ifrån det döda. Vågar vi anförtro oss åt honom?

Det heter att "talet om korset är visserligen en dårskap" och världens visa kommer aldrig att förstå det enkla evangeliet. Man krånglar till det på en mängd olika sätt. Och många lärosäten gör sitt yttersta för att plocka bort allting av gudomlighet, ande och liv. Men för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. (Rom.8:28)

Ja, det är mer än underbart Att med sin Gud ha allting klart Dåre för världen men salig i Gud det är underbart.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj