Fortsätt till huvudinnehåll

Världens lärda kan inte förstå Guds visdom

 "Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet" (1Kor.2:7)

Det finns många sätt idag där vi kan inhämta visdom, kunskap och information. Aldrig förr har det varit så lätt att få fram fakta som det är idag. Med några knapptryck på telefonen öppnar sig ett gigantiskt hav av svar på de allra mest skiftande frågor. Utbudet har knappt någon gräns. Ett stort bibliotek ryms bildligt talat i en liten telefon.

Ändå förstår vi så litet av Guds visdom, den visdom du inte kan läsa en magisterexamen eller som kan resultera i doktorsavhandling med diplom, certifikat och hatt. För Guds visdom är fördold för den kloke. Du kan aldrig med ditt förstånd förstå alla detaljer i Andens verk. Det ligger på trons område. Genom tron förstår vi att genom ett ord skapades himmel och jord. Försök begripa det med ditt förstånd om du kan. 

Därför kan vi inte heller förstå Andens liv och gåvor till fullo med vårt begränsade förstånd. De måste upplevas, erfaras, ta gestalt i oss. Du kan inte heller skriva en akademisk avhandling om smorda gudsmän och kvinnor ty det ligger utanför vetenskapens värld. Andens liv låter sig inte begränsa inom avhandlingens snäva råmärken och ett försök att göra ett examensarbete om himlens Gud är dömt till ett misslyckande redan innan du påbörjat projektet. 

Däremot uppenbarar sig Herren. Nalkens Gud så skall också Han nalkas er. Genom Ordet kan du få lära känna Gud, men också genom den relation som är möjlig att ha tillsammans med honom. I bönen då du söker honom kan han uppenbara sig. Vi har nog av snusförnuftiga resonemang, tankar och ideér. Vi behöver en uppenbarelsetro på honom som är det slaktade offerlammet, han som bar all synd och sjukdom uppå korsets trä och på tredje dagen uppstod ifrån det döda. Vågar vi anförtro oss åt honom?

Det heter att "talet om korset är visserligen en dårskap" och världens visa kommer aldrig att förstå det enkla evangeliet. Man krånglar till det på en mängd olika sätt. Och många lärosäten gör sitt yttersta för att plocka bort allting av gudomlighet, ande och liv. Men för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. (Rom.8:28)

Ja, det är mer än underbart Att med sin Gud ha allting klart Dåre för världen men salig i Gud det är underbart.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!