Fortsätt till huvudinnehåll

Klimathotet, rädsla eller hopp om Jesu tillkommelse?

"  Jorden raglar,ja, den raglar såsom en drucken; den  gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelser vilar tung på den, och den faller och kan inte mer stå upp. " (Jes.24:20)
Det har väl knappast undgått någon att vår värld inte är sig lik. Lyssnar vi  på klimatforskarna menar de att det är inte långt kvar till jordens undergång. Jag hörde igår  på ett inslag i en av landets större veckotidningar där två yngre kvinnor samtalade med " några experter " om framtiden. Och nog såg den allt bra dyster ut. 
Men det var som  att läsa Uppenbarelseboken då de omtalade vad de trodde hur framtiden skulle bli. 
Klimatforskarna och miljöaktivisterna ser tidens utveckling. Gör vi som Guds folk det ? Eller tror vi fortfarande att Uppenbarelsebokens budskap tillhör en avlägsen framtid, något som inte kommer att beröra varken mig eller mina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn? Att läget inte är värre än vad det  brukar? 
Men tänk om det är så att de händelser som aposteln Johannes såg på Patmos ligger inom den närmaste framtiden? Väcker det rädsla hos dig, oro för händelser du absolut inte vill vara med om? Eller säger det i ditt hjärta; Maranata, du vår Herre, kom! Är Jesu tillkommelse en tröst eller ett hot? En tröst att vi äntligen får se vår dyre Frälsare eller ett hot att du inte får slutföra alla dina drömmar, planer och annat du tänkt göra under livet? Är ditt liv en rättighet eller ett lån från Gud? Är det du eller Han som slutgiltigt bestämmer tider och stunder?
Hos Kristus Jesus finns trygghet. Han har lovat vara med oss alla dagar intill tidens slut. Den jordiska framtiden ser mörk ut, den himmelska ljus. Men " nya himlar och en ny jord" , där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte. (2Petr.3:13)
Lammets sång genom himlarna skall brusa Snart en gång genom himlens salar ljusa Snart skall jag stå där inför tronen Snart stämma in i lovsångstonen Snart skall jag skåda min Jesus och prisa hans härliga namn.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar