Fortsätt till huvudinnehåll

Klimathotet, rädsla eller hopp om Jesu tillkommelse?

"  Jorden raglar,ja, den raglar såsom en drucken; den  gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelser vilar tung på den, och den faller och kan inte mer stå upp. " (Jes.24:20)
Det har väl knappast undgått någon att vår värld inte är sig lik. Lyssnar vi  på klimatforskarna menar de att det är inte långt kvar till jordens undergång. Jag hörde igår  på ett inslag i en av landets större veckotidningar där två yngre kvinnor samtalade med " några experter " om framtiden. Och nog såg den allt bra dyster ut. 
Men det var som  att läsa Uppenbarelseboken då de omtalade vad de trodde hur framtiden skulle bli. 
Klimatforskarna och miljöaktivisterna ser tidens utveckling. Gör vi som Guds folk det ? Eller tror vi fortfarande att Uppenbarelsebokens budskap tillhör en avlägsen framtid, något som inte kommer att beröra varken mig eller mina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn? Att läget inte är värre än vad det  brukar? 
Men tänk om det är så att de händelser som aposteln Johannes såg på Patmos ligger inom den närmaste framtiden? Väcker det rädsla hos dig, oro för händelser du absolut inte vill vara med om? Eller säger det i ditt hjärta; Maranata, du vår Herre, kom! Är Jesu tillkommelse en tröst eller ett hot? En tröst att vi äntligen får se vår dyre Frälsare eller ett hot att du inte får slutföra alla dina drömmar, planer och annat du tänkt göra under livet? Är ditt liv en rättighet eller ett lån från Gud? Är det du eller Han som slutgiltigt bestämmer tider och stunder?
Hos Kristus Jesus finns trygghet. Han har lovat vara med oss alla dagar intill tidens slut. Den jordiska framtiden ser mörk ut, den himmelska ljus. Men " nya himlar och en ny jord" , där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte. (2Petr.3:13)
Lammets sång genom himlarna skall brusa Snart en gång genom himlens salar ljusa Snart skall jag stå där inför tronen Snart stämma in i lovsångstonen Snart skall jag skåda min Jesus och prisa hans härliga namn.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj