Fortsätt till huvudinnehåll

Jag är främling

 Följande sång, skriven av en amerikan och översatt av Betty Ehrenborg, beskriver vår längtan till himlen. Det är sällan vi sjunger alla verser och denna sång har flertalet melodier. Bland annat Einar Ekberg sjöng den med sin barytonstämma. Måhända kan delar av texten verka gammal, men för den längtande bruden blir varje påminnelse om det stundande bröllopet till glädje. Snart är han här!

1 Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här. Gör mig ej hinder, ty jag vill följa, Guds folk till strids genom ök´n och bölja! Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här.

2 Resemåltid i hast jag tager, Som en jagad som ett ilbud stannar ej. Jag står omgjordad av mina länder, Har vandringsstaven i mina händer; Resemåltid i hast jag tager, Som ett ilbud, Som ett ilbud stannar ej.

3 Lammets blod har mitt dörrträ tecknat, Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans. Ej syndens surdeg jag mer vill smaka; Till vägs jag hastar, ser ej tillbaka. Lammets blod har mitt dörrträ tecknat, Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.

4 Lammets måltid mig saligt hugnar, Som en försmak, blott en försmak av hans ro. Med fötter skodda ur träldomsbandet Jag går att finna det goda landet; Lammets måltid mig där skall hugna I en evig, i en evig, evig ro.

5 Till det landet mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där. I främlingslandet är mörkt och farligt, Där går jag vilse och stapplar snarligt; Till Guds Kaanan mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där.

6 Jorden har ej den ro jag söker, Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad. Där gråter ingen, där slutar nöden, Där bor ej synden, dit når ej döden. Jorden har ej den ro jag söker, Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.

7 Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du, Så att jag ilar städs dig till möte, Till dess jag vilar uti ditt sköte! Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj