Fortsätt till huvudinnehåll

Jag är främling

 Följande sång, skriven av en amerikan och översatt av Betty Ehrenborg, beskriver vår längtan till himlen. Det är sällan vi sjunger alla verser och denna sång har flertalet melodier. Bland annat Einar Ekberg sjöng den med sin barytonstämma. Måhända kan delar av texten verka gammal, men för den längtande bruden blir varje påminnelse om det stundande bröllopet till glädje. Snart är han här!

1 Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här. Gör mig ej hinder, ty jag vill följa, Guds folk till strids genom ök´n och bölja! Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här.

2 Resemåltid i hast jag tager, Som en jagad som ett ilbud stannar ej. Jag står omgjordad av mina länder, Har vandringsstaven i mina händer; Resemåltid i hast jag tager, Som ett ilbud, Som ett ilbud stannar ej.

3 Lammets blod har mitt dörrträ tecknat, Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans. Ej syndens surdeg jag mer vill smaka; Till vägs jag hastar, ser ej tillbaka. Lammets blod har mitt dörrträ tecknat, Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.

4 Lammets måltid mig saligt hugnar, Som en försmak, blott en försmak av hans ro. Med fötter skodda ur träldomsbandet Jag går att finna det goda landet; Lammets måltid mig där skall hugna I en evig, i en evig, evig ro.

5 Till det landet mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där. I främlingslandet är mörkt och farligt, Där går jag vilse och stapplar snarligt; Till Guds Kaanan mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där.

6 Jorden har ej den ro jag söker, Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad. Där gråter ingen, där slutar nöden, Där bor ej synden, dit når ej döden. Jorden har ej den ro jag söker, Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.

7 Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du, Så att jag ilar städs dig till möte, Till dess jag vilar uti ditt sköte! Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid