Fortsätt till huvudinnehåll

Jag är främling

 Följande sång, skriven av en amerikan och översatt av Betty Ehrenborg, beskriver vår längtan till himlen. Det är sällan vi sjunger alla verser och denna sång har flertalet melodier. Bland annat Einar Ekberg sjöng den med sin barytonstämma. Måhända kan delar av texten verka gammal, men för den längtande bruden blir varje påminnelse om det stundande bröllopet till glädje. Snart är han här!

1 Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här. Gör mig ej hinder, ty jag vill följa, Guds folk till strids genom ök´n och bölja! Jag är främling, jag är en pilgrim; Blott en afton, blott en afton bor jag här.

2 Resemåltid i hast jag tager, Som en jagad som ett ilbud stannar ej. Jag står omgjordad av mina länder, Har vandringsstaven i mina händer; Resemåltid i hast jag tager, Som ett ilbud, Som ett ilbud stannar ej.

3 Lammets blod har mitt dörrträ tecknat, Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans. Ej syndens surdeg jag mer vill smaka; Till vägs jag hastar, ser ej tillbaka. Lammets blod har mitt dörrträ tecknat, Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.

4 Lammets måltid mig saligt hugnar, Som en försmak, blott en försmak av hans ro. Med fötter skodda ur träldomsbandet Jag går att finna det goda landet; Lammets måltid mig där skall hugna I en evig, i en evig, evig ro.

5 Till det landet mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där. I främlingslandet är mörkt och farligt, Där går jag vilse och stapplar snarligt; Till Guds Kaanan mitt öga blickar; Evigt strålar, evigt strålar solen där.

6 Jorden har ej den ro jag söker, Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad. Där gråter ingen, där slutar nöden, Där bor ej synden, dit når ej döden. Jorden har ej den ro jag söker, Nej, jag längtar, nej, jag längtar till Guds stad.

7 Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du, Så att jag ilar städs dig till möte, Till dess jag vilar uti ditt sköte! Hulde herde, blott ett jag beder: Följ och led mig, följ och led mig alltid du!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!