Fortsätt till huvudinnehåll

Han ömkade sig över folkskarorna

"När han såg folkskarorna ömkade han  sig över dem, eftersom de var  så illa medfarna och uppgivna ,lika får som icke ha någon herde." ( Matt.10:36)
När vi ser ut över vår sargade värld idag konstaterar vi att situationen som Jesus såg och upplevde, skiljer sig inte särskilt mycket mot våra dagar. Man söker efter mål och mening med tillvaron, jagar efter lyckan  men frågar föga efter livet i Gud. De andliga tingen är väsensfrämmande eftersom vi inte kan förklara Andens lagar med vårt förstånd. Tron måste uppenbaras och upplevas.
Trots all den välfärd vi omges med ökar den psykiska ohälsan, och den som inte har ett driv eller är avvikande på något sätt hamnar lätt i ett utanförskap. 
Men när han såg skarorna ömkade han sig över dem. 
Vi betonar ofta kärleken då vi talar om  Jesus  och pekar ofta på den när vår tro offentliggörs. Hur hela världen försonades p g a Sonens offerlydnad. Ändå lyckades han inte älska sitt eget folk hem till himlen. Många förstod inte vem han var och så är det idag också. Den täckelse som hindrade judarna att  se Jesus finns också, om än i andra former hos oss idag.  Religiositet, dubbelmoral,  sekteristiska avarter mm hindrar folket att upptäcka Jesus Kristus. Medan vi är  upptagna med våra livsprogram och allt annat vi tycker är så viktigt, står Jesus utanför och klappar på: finns det någon som längtar efter gemenskap med mig, någon som önskar dela måltid med mig, någon som vill låta sig frälsas ?
I den tid vi nu lever i saknas starka ledare,  på gott och ont. Vår individualistiska livsstil ger inte utrymme för  att underkasta oss någon högre auktoritet, vi vill gärna göra vad vi vill. Då Jesus  sa; Följ mig lämnade de strax sina nät utan att dividera om lönevillkor, förmåner eller framtidstankar. De svarade ja till den kallelse som erbjöds dem. Vill vi nutida lärjungar också säga vårt " ja" . Och följa honom. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid