Fortsätt till huvudinnehåll

Han ömkade sig över folkskarorna

"När han såg folkskarorna ömkade han  sig över dem, eftersom de var  så illa medfarna och uppgivna ,lika får som icke ha någon herde." ( Matt.10:36)
När vi ser ut över vår sargade värld idag konstaterar vi att situationen som Jesus såg och upplevde, skiljer sig inte särskilt mycket mot våra dagar. Man söker efter mål och mening med tillvaron, jagar efter lyckan  men frågar föga efter livet i Gud. De andliga tingen är väsensfrämmande eftersom vi inte kan förklara Andens lagar med vårt förstånd. Tron måste uppenbaras och upplevas.
Trots all den välfärd vi omges med ökar den psykiska ohälsan, och den som inte har ett driv eller är avvikande på något sätt hamnar lätt i ett utanförskap. 
Men när han såg skarorna ömkade han sig över dem. 
Vi betonar ofta kärleken då vi talar om  Jesus  och pekar ofta på den när vår tro offentliggörs. Hur hela världen försonades p g a Sonens offerlydnad. Ändå lyckades han inte älska sitt eget folk hem till himlen. Många förstod inte vem han var och så är det idag också. Den täckelse som hindrade judarna att  se Jesus finns också, om än i andra former hos oss idag.  Religiositet, dubbelmoral,  sekteristiska avarter mm hindrar folket att upptäcka Jesus Kristus. Medan vi är  upptagna med våra livsprogram och allt annat vi tycker är så viktigt, står Jesus utanför och klappar på: finns det någon som längtar efter gemenskap med mig, någon som önskar dela måltid med mig, någon som vill låta sig frälsas ?
I den tid vi nu lever i saknas starka ledare,  på gott och ont. Vår individualistiska livsstil ger inte utrymme för  att underkasta oss någon högre auktoritet, vi vill gärna göra vad vi vill. Då Jesus  sa; Följ mig lämnade de strax sina nät utan att dividera om lönevillkor, förmåner eller framtidstankar. De svarade ja till den kallelse som erbjöds dem. Vill vi nutida lärjungar också säga vårt " ja" . Och följa honom. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar