Fortsätt till huvudinnehåll

Han ömkade sig över folkskarorna

"När han såg folkskarorna ömkade han  sig över dem, eftersom de var  så illa medfarna och uppgivna ,lika får som icke ha någon herde." ( Matt.10:36)
När vi ser ut över vår sargade värld idag konstaterar vi att situationen som Jesus såg och upplevde, skiljer sig inte särskilt mycket mot våra dagar. Man söker efter mål och mening med tillvaron, jagar efter lyckan  men frågar föga efter livet i Gud. De andliga tingen är väsensfrämmande eftersom vi inte kan förklara Andens lagar med vårt förstånd. Tron måste uppenbaras och upplevas.
Trots all den välfärd vi omges med ökar den psykiska ohälsan, och den som inte har ett driv eller är avvikande på något sätt hamnar lätt i ett utanförskap. 
Men när han såg skarorna ömkade han sig över dem. 
Vi betonar ofta kärleken då vi talar om  Jesus  och pekar ofta på den när vår tro offentliggörs. Hur hela världen försonades p g a Sonens offerlydnad. Ändå lyckades han inte älska sitt eget folk hem till himlen. Många förstod inte vem han var och så är det idag också. Den täckelse som hindrade judarna att  se Jesus finns också, om än i andra former hos oss idag.  Religiositet, dubbelmoral,  sekteristiska avarter mm hindrar folket att upptäcka Jesus Kristus. Medan vi är  upptagna med våra livsprogram och allt annat vi tycker är så viktigt, står Jesus utanför och klappar på: finns det någon som längtar efter gemenskap med mig, någon som önskar dela måltid med mig, någon som vill låta sig frälsas ?
I den tid vi nu lever i saknas starka ledare,  på gott och ont. Vår individualistiska livsstil ger inte utrymme för  att underkasta oss någon högre auktoritet, vi vill gärna göra vad vi vill. Då Jesus  sa; Följ mig lämnade de strax sina nät utan att dividera om lönevillkor, förmåner eller framtidstankar. De svarade ja till den kallelse som erbjöds dem. Vill vi nutida lärjungar också säga vårt " ja" . Och följa honom. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj