Fortsätt till huvudinnehåll

Han ömkade sig över folkskarorna

"När han såg folkskarorna ömkade han  sig över dem, eftersom de var  så illa medfarna och uppgivna ,lika får som icke ha någon herde." ( Matt.10:36)
När vi ser ut över vår sargade värld idag konstaterar vi att situationen som Jesus såg och upplevde, skiljer sig inte särskilt mycket mot våra dagar. Man söker efter mål och mening med tillvaron, jagar efter lyckan  men frågar föga efter livet i Gud. De andliga tingen är väsensfrämmande eftersom vi inte kan förklara Andens lagar med vårt förstånd. Tron måste uppenbaras och upplevas.
Trots all den välfärd vi omges med ökar den psykiska ohälsan, och den som inte har ett driv eller är avvikande på något sätt hamnar lätt i ett utanförskap. 
Men när han såg skarorna ömkade han sig över dem. 
Vi betonar ofta kärleken då vi talar om  Jesus  och pekar ofta på den när vår tro offentliggörs. Hur hela världen försonades p g a Sonens offerlydnad. Ändå lyckades han inte älska sitt eget folk hem till himlen. Många förstod inte vem han var och så är det idag också. Den täckelse som hindrade judarna att  se Jesus finns också, om än i andra former hos oss idag.  Religiositet, dubbelmoral,  sekteristiska avarter mm hindrar folket att upptäcka Jesus Kristus. Medan vi är  upptagna med våra livsprogram och allt annat vi tycker är så viktigt, står Jesus utanför och klappar på: finns det någon som längtar efter gemenskap med mig, någon som önskar dela måltid med mig, någon som vill låta sig frälsas ?
I den tid vi nu lever i saknas starka ledare,  på gott och ont. Vår individualistiska livsstil ger inte utrymme för  att underkasta oss någon högre auktoritet, vi vill gärna göra vad vi vill. Då Jesus  sa; Följ mig lämnade de strax sina nät utan att dividera om lönevillkor, förmåner eller framtidstankar. De svarade ja till den kallelse som erbjöds dem. Vill vi nutida lärjungar också säga vårt " ja" . Och följa honom. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!